Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

25 godina rada Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasleđa Republike Srpske

Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasleđa Republike Srpske obeležio je jubilej rada u zaštiti spomenika kulture i prirode 16. oktobra 2017. godine. Ovim povodom održan je Regionalni okrugli sto na temu: „Iskustva u zaštiti kulturno-istorijskog i prirodnog nasleđa“ u Akademiji nauka i umetnosti Republike Srpske i Svečana akademija u Banskom dvoru u Banja Luci.

Program obeležavanja jubileja Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasleđa Republike Srpske je počeo održavanjem okruglog stola, koji je otvorio akademik prof. dr Rajko Kuzmanović, predsednik Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske. Rad okruglog stola vodio je direktor Zavoda Republike Srpske Slobodan Nagradić.

Uvod u okrugli sto predstavljao je prikaz rada Zavoda u zaštiti nasleđa Republike Srpske i aktivnosti Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske u zaštiti prirode. Ovom prilikom kao najznačajniji rezultati istaknuti su donošenje Zakona o zaštiti prirode i postojanje 11 zaštićenih područja od kojih su tri nacionalna parka NP „Sutjeska“, NP „Kozara“ i novoproglašeni NP „Drina“.

Na okruglom stolu predstavljeno je ukupno 22 rada, od toga 11 iz oblasti zaštite prirode. Iskustva u zaštiti prirode Srbije prezentovali su predstavnici Zavoda zaštitu prirode Srbije, dok su ostale teme bile: Zaštita prirodnih dobara u AP Vojvodina (Pokrajinski zavod za zaštitu prirode), Zaštita stabala i grupa stabala u Republici Srpskoj (Šumarski fakultet, Banja Luka), Diverzitet, ugroženost i zaštita ihtiofaune Republike Srpske (PMF, Banja Luka), Zaštićena područja kao razvojni faktor regiona (WWF), Očuvanje i zaštita Strogog prirodnog rezervata „Prašuma Janj“ (ŠG „Gorica“, Šipovo), Spomenik parkovske arhitekture „Univerzitetski grad“ - upravljačka iskustva - pregled stanja i dosadašnjih aktivnosti (Institut za genetičke resurse RS), Ugroženost rijeka i uticaj MHE (Centar za životnu sredinu), Stanje močvarno barskog kompleksa „Tišina“ i prijedlog mjera zaštite (Društvo za istraživanje i zaštitu biodiverziteta) i Nacionalni park „Drina“ (Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasleđa Republike Srpske).

Svečana akademija povodom obeležavanja jubileja održana je u Banskom dvoru, kada je direktor Slobodan Nagradić obrativši se gostima predstavio glavne rezultate rada i istakao sve značajane institucije i pojedince za unapređenje rada Zavoda za kulturno-istorijsko i prirodno nasleđe Republike Srpske. Govore podrške radu Zavoda održali su: Nedeljko Čubrilović, presednik Narodne skupštine RS, Srebrenka Golić, Ministarstvo za prostorno planiranje, građevinarstvo i ekologiju, Dane Malešević, ministar prosvete i kulture i Siniša Šešum, šef Kancelarije UNESCO za Bosnu i Hercegovinu. Ovom prilikom govorili su i direktorka Republičkog zavoda za zaštiti spomenika kulture Srbije - Mirjana Andrić, predstavnici Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode - Slobodan Puzović i Zavoda za zaštitu prirode Srbije - Nenad Sekulić. Na svečanosti su uručene zahvalnice i povelje za saradnju i doprinos radu Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasleđa RS. Zahvalnica za saradnju ovom prilikom dodeljena je i Zavodu za zaštitu prirode Srbije.

Svečanost je pratio prigodan umetnički progam kroz izvođenje narodnih pesama i muzike i otvaranje izložbe fotografija.

U programu obeležavanja jubileja Zavoda Republike Srpske učestovovali su predstavnici Zavoda za zaštitu prirode Srbije: dr Nenad Sekulić, načelnik Odeljenja za biodiverzitet, ekološke mreže i održivi razvoj, mr Danko Jović, šef Kancelarije Zavoda u Nišu i Nataša Panić, rukovodilac Grupe za obrazovno izdavačku delatnost i komunikacije

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.