Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Treći Kongres studenata biologije „Simplast“

Zavod za zaštitu prirode Srbije i ove godine pružio je podršku organizaciji III Kongresa studenata biologije „Simplast“, koji je održan od 09.11. do 12.11.2017. godine, pod motom „Istraži svet“, na Kopaoniku, u organizaciji Saveza studenata Biološkog fakulteta uz podršku Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Tokom četiri dana trajanja Kongresa, učesnici su imali priliku da prisustvuju predavanjima, radionicama, sesijama i diskusijama posvećenim različitim biološkim disciplinama.

Uvod u rad Kongresa realizovan je kroz predavanje „Iskustva u komunikaciji društveno važnih tema iz biologije“, koje je održao prof. dr Aleksej Tarasjev i panel diskusiju „Pseudonauka – uloga nauke u društvu“, koju su vodili prof. dr Aleksej Tarasjev i prof. dr Miroslav Živić.

Drugog dana, studenti su održali prezentacije svojih naučno-istraživačkih radova iz različitih bioloških disciplina, nakon kojih je prof. dr Vladimir Trajković održao prezentaciju „Značaj autofagije - Nobelova nagrada za fiziologiju i medicinu 2016. godine“, dok je prof. dr Đuro Koruga govorio na temu „Nanomedicina: novi izazovi, tehnike, bioloških nauka i medicine“.

U popodnevnim sesijama, drugog dana Kongresa studenti su učestovali u radionicama: „Dr House biolozi u akciji“ (moderatori: Miloš Brukšin i Nevena Kotarac) i „GIS i njegova primena u biologiji“ (moderator: dr Ivana Samardžić).

Poseban segment u ovom delu programa predstavljalo je programsko učešće Zavoda za zaštitu prirode Srbije kroz postavku Studije slučaja kroz koju su studenti dobili zadatke za koje su trebali da daju rešenje u savlađivanju konretnog problema u prostoru. Zavod je za ovu priliku predstavio Studiju slučaja: Uticaj ptica i sisara na rad aerodroma „Nikola Tesla“ u Beogradu. Metodološki okvir realizacije postavljenog zadatka i uvod u rad po grupama predstavila je andragog Nataša Panić, rukovodilac Grupe za obrazovno-izdavačku delatnost i komunikacije. Stručnu postavku studije slučaja i uvod u sitaciju uz objašnjenje svih faktora koje treba sagledati studentima je izložio ornitolog Miloš Radaković“, stručni saradnik Zavoda. Studenti su ovom prilikom podeljeni u tri grupe: prva grupa je imala zadatak da predstavi model izrade istraživanja i studije sa preporukama za smanjenje rizika od naletanja ptica na avione, druga grupa je postavljala studiju za davanje preporuka o smanjenju uticaja sisara na probleme u poletanju i sletanju aviona, dok je treća grupa sagledavala načine smanjenja uticaja poljoprivrednih površina, vegetacije i flore na moguće probleme u radu aerodroma. Studenti su na svojim studijama slučaja radili jedan dan, kako bi svoja rešenja predstavili plenarno trećeg dana Kongresa. Ovom prilikom, održali su prezentaciju u okviru kojih su sve tri grupe pokazale kompleksnost problema, sve aspekte sagledavanja situacije i dali preporuke za smanjenje rizika kroz aktivnosti koje će omogućiti očuvanje flore i faune okruženja aerodroma, a da se rizik po avione svede na najmanju mogući meru.

Nakon prezentacija, ornitolog Miloš Radaković je predstavio kako je Zavod regulisao situaciju koja je bila predmet Studije slučaja. Za najbolje rešenje i prezentaciju studenata, stručna komisija u sastavu: Miloš Radaković, Nataša Panić i Dino Martinić, proglasili su rad uticaja sisara na smanjenje rizika u uzletanju i sletanju aviona na aerodromu u Beogradu. Svi studenti koji su učestvovali u rešavanju Studije slučaja za svoje angažovanje nagrađeni su izdanjima Zavoda za zaštitu prirode Srbije iz edicija: crvene knjige, zaštićene i retke vrste i zaštićena područja.

Trećeg dana, predavanje je održala i prof. dr Ana Ivanović na temu „Specijalizacija i hibridizacija na Balkanu - šta nas mrmoljci mogu naučiti o evoluciji“, kao i naučna debata „Nastana života“, koju su moderirali prof. dr Biljana Stojković i prof. dr Tanja Berić, i Kviz kroz koji su učesnici pokazali koliko su novih sazananja stekli.

Završnog dana Kongresa, studenti su u radionici koju je vodila Jelena Burazerović, otkrivali koliko je ekološki otisak ili kako napraviti prave korake i sačuvati planetu Zemlju.

Program KSB „Simplast“ je zainteresovao studente svih modula i godina Biološkog fakulteta, sve aktivnosti su bile izuzetno posećene, a učesnici veoma uključeni u rešavanje zadatih problema i analiziranju rezultata. Kroz ovakav vid neformalnog obrazovanja, „Simplast“ je uspeo da umanji distancu između profesora i studenata, da pruži uvid u nove tokove nauka, kao i da omogući međugeneracijsko upoznavanje, druženje i razmenu iskustava.

Kongres studenata biologije „Simplast“ je jedini kongres ovakvog tipa u Srbiji i teži da se kroz promociju nauke, bori za njen napredak u našoj zemlji i kao takav postane tradicija Biološkog fakulteta u Beogradu.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.