Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Održana radionica „Natura 2000” u Zavodu za zaštitu prirode Srbije

U prostorijama sedišta Zavoda za zaštitu prirode Srbije, održana je 10. novembra 2017. godine radionica „Izrada projektnog zadatka za IPA 2016 : Tehnička pomoć za pripremu TOR za projekat „Nastavak podrške sprovođenju Poglavlja 27 u oblasti zaštite prirode“ (Natura 2000). Radionica je realizovana u saradnji EU Delegacije u Srbiji, Ministarstva zaštite životne sredine i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Radionica predstavlja četvrti po redu sastanak, a drugu radionicu koja se organizuje sa različitim zainteresovanim stranama, predstavnicima nadležnih institucija i organizacija, koje su i ranije prepoznate kao važni subjekti u zajedničkom učešću na realizaciji projekata na polju zaštite prirode, a posebno ka uspostavljanju evropske ekološke mreže Natura 2000. У раду су учестововали predstavnici Evropske unije (Antoine Avignon, program menadžer životne sredine i EU eksperti Marija Bajica i Ernesto Ruiz), predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republičkog geodetskog zavoda, Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, JP „Srbijašume“ i JP „Vojvodinašume“, Biološkog i Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Prirodnjačkog muzeja, WWF-a, IUCN-a, Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i Mladih istraživača Srbije.

Radionicu je otvorio i vodio dr Nenad Sekulić, načelnik Odeljenja za biodiverzitet, ekološke mreže i održivi razvoj u Zavodu za zaštitu prirode Srbije. Predlog ToRa prezentovao je Ernesto Ruiz, španski ekspert, dok je dosadašnje rezultate na temu Natura 2000, prikazala Snežana Prokić, šef Odseka za ekološke mreže u Ministarstvu zaštite životne sredine.

Uvod u radioničarski rad bile su prezentacije na temu:

• Procena trenutnog stanja u Sektoru zaštite prirode u Srbiji;

• Status zakonodavstva, dostignuća i nedostatka ključnih strategija i akcionih planova u Sektoru zaštite prirode;

• Nacionalni, informacioni sistem biodiverziteta, dostupni ekološki podaci i izvori podataka,

• Sektorski pristup/koordinacija donatora (davaoca podataka): Srodni programi i druge donatorske aktivnosti;

• IT aspekti – trenutna situacija i moguće sinergije sa postojećim resursima u administraciji Republike Srbije.

Najveće interesovanje učesnika privukla je prezentacija EU eksperata (Ernesto Ruiz i Marija Bajica) o predlogu ToR-a, kada su prisutni su postavili mnogobrojna pitanja i izneli svoje komentare vezano za mesto centralne baze za prikupljanje podataka, učešće nacionalnih eksperata, mogućnostima dolaska do svih postojećih podataka, sistema unapređenja komunikacionih modela u prikupljanju podataka, značaja rada u oblasti širenja svesti kako uspostaviti sistem da se poboljša komunikacija u prikupljanju podataka, javnog i drugih sektora u vezi sa NATURA 2000 tematikom i dr.

Ono što je ovom prilikom istaknuto, a što je blisko vezano za radionicu je da prikupljanje podataka, priprema dokumentacije, identifikacija, kartiranje i stalno ažuriranje GIS baze tipova staništa i rasprostranjenosti pojedinih staništa vrsta na području Republike Srbije, obezbeđuje Zavod za zaštitu prirode Srbije u saradnji sa drugim stručnim i naučnim institucijama i priprema dokumentaciju za ekološke mreže, uključujući i mrežu Natura 2000, na teritoriji Republike Srbije.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.