Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Pravovremenom akcijom oslobođene i puštene u prirodu zaštićene vrste ptica pevačica

Po dobijenoj prijavi u vezi nezakonitog hvatanja, držanja i prodaje strogo zaštićenih vrsta ptica pevačica u selu Malošišta kod Doljevca 15. decembra obavljen je policijski uvid jednog stambenog prostora i dvorišta.

Tokom policijskog pretresa prostora porodične kuće i dvorišta pronađeno je nešto manje od 60 strogo zaštićene vrste ptica: 24 češljugara (Carduelis carduelis), 22 čiška (Carduelis spinus), 9 žutarica (Serinus serinus) i 2 zebe (Fringilla coelebs) koje su bile smeštene u kavezima. Vlasnik ptica nije imao dozvolu za držanje ptica i po njegovoj izjavi skoro sve ptice su poreklom iz divljine koje je uhvatio pomoću kapana i mreže pre oko 2-3 meseca, dok za pojedine primerke je izjavio da ih je sam veštački podigao, za šta nema potrebne dozvole.

Policajci iz Policijske stanice Doljevca obavili su hitan pretres i pronašli uhvaćene strogo zaštićene ptice pevačice. Radi identifikacije, a u cilju pokretanja krivičnog procesa zatražena je hitna stručna pomoć od Zavoda za zaštitu prirode u cilju identifikacije ptica što je odmah obavljeno nakon telefonskih kontakata. U tom cilju ornitolog Zavoda Bratislav Grubač je obavio identifikaciju i puštanje uhvaćenih divljih strogo zaštićenih vrsta ptica pevačica.

Pronađene strogo zaštićene vrste, budući da su bile u dobroj fizičkoj kondiciji i da su bile nedavno uhvaćene, odmah su nakon obavljenog policijskog pretresa puštene na slobodu. Puštne ptice su uspešno odletele Od „vlasnika“ ptica oduzeti su devet kapana i jedna mreža koje je koristio za hvatanje ptica. Kapani i mreža će biti zadržani do konačne odluke nadležnog suda i privremeno će biti smeštene u Policijskoj stanici u Doljevcu.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.