Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Pronađeno novo stanište retke i strogo zaštićene prolećnice

Na inicijativu Ekološkog pokreta „Okvir života“ iz sela Paštrić kod Mionice, da Zavod za zaštitu prirode Srbije razmotri mogućnost zaštite staništa ugroženog biljnog taksona Eranthis hyemalis (kukurjak) u okolini grada Valjeva, saradnici Zavoda su u maju 2017. godine izvršili terensko istraživanje na predmetnoj lokaciji. S obzirom da je to bio period kada vrsta ne cveta, obilazak terena je ponovljen 1.02.2018. godine. Tom prilikom, saradnici Zavoda su potvrdili postojanje kukurjaka na navedenoj lokaciji i istovremeno pronašli novo stanište na udaljenosti od oko 2 km od „stare“ lokacije. U šumi bagrema (površina oko 17 ari), u okruženju njiva, na udaljenosti svega 100 m od toka Kolubare, zabeležena je nova populacija vrste Eranthis hyemalis (L.) Salisb - kukurjak.

Za pronalaženje novog lokaliteta staništa kukurjaka, posebno se zahvaljujemo Miodragu I. Antoniću, samostalnom umetniku, slikaru iz Valjeva koji je Zavod obavestio o cvetanju kukurjaka i pomogao ekipi Zavoda na terenu da lociraju novo stanište.

U cilju edukacije lokalne zajednice o ugroženosti i značaju zaštite kukurajka, Zavod će u saradnji sa Ekološkim pokretom „Okvir života“, u mestima u okolini Valjeva, održati nekoliko radionica u osnovnim školama kako bi učenicima predstavio ove retke biljke koje rastu u njihovom kraju, kao i potrebom da se povede briga o retkim i ugroženim vrstama zavičaja!

Kukurjak je prolećnica visine 5-15 cm. Ima krtolast rizom, uspravnu i golu stabljiku, zelene do crvenosmeđe boje. Pri vrhu stabljike nalaze se tri zvezdoliko izdeljena lista koji obuhvataju pojedinačni sedeći cvet, žute boje, u obliku pehara, prečnika 20–30 mm. Prizemni listovi se javljaju nakon cvetanja na dugim drškama, imaju okruglasto srcolik oblik i perasto su podeljeni na 5-7 linearnih režnjevitih delova. Plod je mešak. Cveta neposredno nakon topljenja snega i pod snegom, a plodići se razvijaju u martu i aprilu. Cela biljka je otrovna. Kukurjak raste u svetlim lišćarskim šumama, uz rubove šikara i šuma na svežem humusnom zemljištu. Razmnožava se semenom i rizomima.

Vrsta je ime dobila od grč. reči er – proleće ili od grč. eri – rani i grč. antos – cvet. Široko je gajena u baštama čitave Evrope odakle je „pobegla“ i podivljala po šumama.

Može se naći na južnim Alpima (Sloveniji, Italiji i Francuskoj), u Mađarskoj i na Balkanskom poluostrvu (Srbiji, Bugarskoj, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini). Areali ove vrste su se drastično smanjili u poslednjih 50 godina. U našoj zemlji je veoma retka i spada u grupu krajnje ugroženih vrsta.

Kukurjak predstavlja:

- strogo zaštićenu biljnu vrstu (Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva „Službeni glasnik RS“, br. 5/2010, 47/2011, 32/2016 i 98/2016),

- takson opisan u Crvenoj knjizi flore Srbije 1 kao „takson krajnje ugrožen“,

- retku vrstu čije je jedino stanište u Srbiji zaštićeno u blizini Bačke Palanke (Specijalni rezervat prirode „Bagremara“).

Vest o novom staništu možete pogledati na ovom linku

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.