Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Vukovi Vuka i Vule, odgajani u selu kod Bojnika, imaju novi dom u beogradskom Zoo vrtu

Vukovi koje je kao mladunce pored uginule majke u šumi pre sedam meseci pronašao Milan Đikić iz sela Đinđuša kod Bojnika, prebačeni su 09. februara u pratnji stručnjaka Zavoda za zaštitu prirode Srbije u Zoo vrt u Beogradu.

Na osnovu zahteva Ministarstva zaštite životne sredine da je za potrebe vanrednog inspekcijskog nadzora potrebno učešće stručnog saradnika Zavoda, obavljen je stručno-inspekcijski nadzor u selu Đinđuša kod Bojnika. Stručno-inspekcijski nadzor je obavljen zajedno sa nadležnim ekološkim inspektorom Ministarstva zaštite životne sredine u pratnji policije iz PU iz Bojnika. Prilikom kontrole kod Milana Đikića pronađena su dva mlada vuka (Canis lupus).

Po izjavi Milana Đikića dve mlade jedinke vuka su nađene u blizini sela Đinđuša početkom juna 2017. kao sasvim mali mladunci čija je majka nađena mrtva u blizini brloga (verovatno je bila otrovana). Milan je mladunce uzeo da čuva kako bi ih spasio od uginuća i o tome je obavestio nadležno lovačko udruženje „Radan“ u Bojniku. Mlade jedinke je smestio u pogodnu pomoćnu prostoriju, hranio ih je kao sasvim male mladunce kozjim mlekom, a kasnije mlevenim goveđim mesom. Mladunce vukova je vakcinisao protiv besnila i štenićaka. Opšti utisak je da su mladi vukovi dobro čuvani, sudeći po njihovom izgledu i ponašanju, kao i odnosu vlasnika prema njima.

Imajući u vidu da su mladi vukovi uzeti iz prirode i pripitomljeni, kao i da se vrsta nalazi na listi zaštićenih vrsta prema Pravilniku o proglašenju strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik“ br 05/2010, 47/2011, 32/2016), preduzete su mere privremenog smeštaja u Zoološki vrt u Beogradu.

Istod dana Zavod za zaštitu prirode Srbije organizovao je transport oduzetih mladih vukova do zoološkog vrta u Boegrad gde su privremeno smešteni u karantin radi provere zdravstvenog stanja pre konačne odluke o njihovom zbrinjavanju u odgovarajuće Prihvatilište za divlje životinje. Zajedno sa stručnjakom Zavoda, vukove je u Beograd otpratio i Milan koji ih je pronašao. U beogradskom Zoo vrtu vukove su preuzeli dežurni čuvar i veterinar.

Preuzimanje mladih vukova od vlasnika je snimila TV ekipa RTS (dopiništvo iz Leskovca). Prilog je prikazan u trećem dnevniku RTS 11.02.2018. godine.

http://www.rts.rs/page/magazine/sr/story/511/zanimljivosti/3034563/vukovi-kao-kucni-ljubimci.html

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.