Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Prezentacija projekta „Monitoring mrkog medveda u Parku prirode Golija“

Zavod za zaštitu prirode Srbije i JP „Srbijašume“ u cilju prezentacije rezultata projekta „Monitoring mrkog medveda u Parku prirode Golija“, realizvoali su 16. marta 2018. godine, radionicu za predstavnike JP „Srbijašume“, zaposlene na poslovima upravljanja parkovima prirode Golija, Stara Planina, Sićevačka klisura, Zlatibor i Radan, u Centru za posetice Bele vode u PP „Golija“.

Rad skupa otvorila je Gordana Jančić, pomoćnik izvršnog direktora u JP „Srbijašume“, upoznavši prisutne sa sistemom zaštićenih područjima kojima upravlja JP „Srbijašume“ i značajem monitoringa prirode i uključivanja lokalnih zajednica za sprovođenje programa zaštite i razvoja prirodnih dobra. Učesnike je pozdravio u ime Zavoda dr Nenad Sekulić, načelnik Odeljenja za biodiverzitet, ekološke mreže i održivi razvoj, ukazavši na potrebu saradnje upravljača i Zavoda u realizaciji programa monitornga vrsta, kao i uspostavljanja baza podataka za uspešno sprovođenje zaštite prirodnih dobara.

Rezultate projekta „Monitoring mrkog medveda u Parku prirode Golija“, predstavio je rukovodilac i koordinator projekta Vladan Bjedov, šef Odseka za zaštitu biodiverziteta Zavoda. Ovom prilikom, Vladan Bjedov prezentovao je značaj realizacije programa monitoringa kroz sistem stalnog praćenja i analizu ukupnog stanja populacije, areala i staništa. Kao glavne zaključke sprovedenih istraživanja monitoringa medveda u 2017. godini, V. Bjedov je istakao da je u prvoj godini realizacije Projekta sakupljen značajan broj podataka o prisustvu i kretanju mrkih medveda na području Parka prirode i da prema prvim, preliminarnim procenama, možemo konstatovati da se radi o barem 15 do 20 stalno ili povremeno prisutnih jedinki oba pola i različitih uzrasnih kategorija, kao i da se na području koje je obuhvaćeno Parkom prirode, ali i na mnogo širem prostoru, izvan granica samog Parka, registrovano moguće prisustvo pet nezavisnih reproduktivnih grupa (ženke sa mladima). Nakon predstavljanja rezultata Projekta Nataša Panić, rukovodilac Grupe za obrazvono-izdavačku delatnost i komunikacije Zavoda, održala je prezentaciju „Značaj uključivanja lokalnih zajednica u programe zaštite mrkih medveda – primeri iz evropskih zaštićenih područja“. U prezentaciji su dati primeri kako neuvažavanje mišljenja lokalnih zajednica može onemogućiti realizaciju programa zaštite, kao i pozitivne primere doprinosa uspehu programa zaštite kroz podršku lokalnih zajednica i razvijanja mogućnosti za njihov razvoj kroz ustanovljavanje eko turističkih programa kao što su posmatranje i praćenje medveda za posetioce prirodnog dobra.

Na osnovu predstavljenih podataka u prezentacijama, usledila je diskusija kada su učesnici razmatrali dalje korake u razvoju Projekta uspostavljanjem sistema hranilišta, postavljanjem kamera za praćenje medveda i drugih životinja, informisanjem lokalnih zajednica o programu zaštite medveda, implementacijom mehnizama za pomoć stanovništvu u sprečavanju mogućih susreta sa medevedom i zaštite imovine od eventulanih šteta, kao i nadoknada ukoliko se dese i realizaijom aktivnosti edukacije o sužuvotu sa medvedima.

Ovom prilikom razmatrane su mogućnosti programa monitoringa za druge vrste, kao što su vuka u Parku prirode „Zlatibor“ i risa u Parku prirode „Radan“.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.