Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Siguran kutak za gradske laste u Kniću

Na poziv za pomoć predstavnika Doma zdravlja u Kniću, 19.06.2018. godine, stručni saradnik Zavoda za zaštitu prirode Srbije je izvršio terenski obilazak objekta Doma zdravlja koji se rekonstruiše. Tom prilikom na objektu je evidentirano ukupno 39 gnezda gradske laste Delichon urbicum (L.), od kojih su sva, izuzev jednog, aktivna i sa mladuncima starosti nedelju dana i više. Kako su radovi prilazili delu ka koloniji lasta, predstavnici Doma zdravlja su tražili mišljenje i savet Zavoda za zaštitu prirode Srbije šta uraditi sa gnezdima lasta kako bi se nastavilo sa izvođenjem građevinskih radova. Na terenu je sa izvođačem radova razmotrena situacija, kada je i predočen zakonski okvir u odnosu na očuvanje i zaštitu divljih vrsta ptica, kao i samih lasta u Srbiji.

Gradska lasta je jedna od ukupno pet vrsta lasta koje su registrovane u Srbiji. Dužina tela je 13-15 cm. Naseljava celu Srbiju i najveća brojnost je u nizijskim predelima sa gustom mrežom naselja. Gotovo isključivo se gnezdi na ljudskim građevinama. Značajan deo populacije se gnezdi na infrastrukturnim objektima koji presecaju vodotoke, akumulacije, puteve i pruge. Veoma retko se gnezdi u klisurama, na stenama i kamenolomima. Brojnost u Srbiji je procenjena na 120000-170000 gnezdećih parova. Rasprostranjena je u celoj Evropi, severnoj i delovima centralne Azije, delovima Bliskog Istoka, Male Azije i severne Afrike. Zimuje u Africi južno od Sahare i u jugoistočnoj Aziji. Gnezda pravi od blata i smešta ih pri tavanici. Hrani se insektima koje lovi visoko nad zemljom.

Gradska lasta ima status „strogo zaštićene divlje vrste“ prema Правилнику о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“, бр. 5/2010, 47/2011, 32/2016 и 98/2016). U skladu sa članom 4. ovog Pravilnika, kao i na osnovu člana 74. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010-ispravka i 14/2016), zaštita strogo zaštićenih vrsta se sprovodi zabranom korišćenja, uništavanja i preduzimanja svih aktivnosti kojima se mogu ugroziti divlje vrste i njihova staništa, kao i preduzimanjem mera i aktivnosti na upravljanju populacijama.

Na osnovu člana 74. Zakona o zaštiti prirode, U skladu sa ovim zabranjeno je hvatati, držati i/ili ubijati strogo zaštićene vrste životinja u svim fazama biološkog ciklusa, oštećivati ili uništavati njihove razvojne oblike, jaja, gnezda i legla, kao i područja njihovog razmnožavanja, odmaranja i ugrožavati ili uništavati njihova staništa i sl., odnosno uznemiravati ih, naročito u vreme razmnožavanja, podizanja mladih, migracije i hibernacije.

S tim u vezi, sa predstavnicima Doma zdravlja u Kniću i izvođačima radova je dogovoreno da se ne uklone gnezda gradskih lasta sa objekta i da se radovi oko samih gnezda realizuju tako da se ona ne diraju, odnosno da i u ovoj i u narednim sezonama ostanu funkcionalna, a da se sve građevinske intervencije sprovedu na način da se ne ugrozi redovno donošenje hrane mladuncima, kako bi uspešno izleteli iz gnezda.

Na ovaj način se od prvobitnog zahteva za izmeštanje gnezda, uz veliko razumevanje, kako predstavnika Doma zdravlja, tako i izvođača radova, došlo do rešenja da se očuvaju gnezda i mladunci gradskih lasta, ali i da im se omogući povratak i dalje gnežđenje u budućnosti.

Uz ovu informaciju o dobrom primeru saživota čoveka sa divljim vrstama životinja, i svakako zakonske obaveze svih građana da se brinu o zaštiti i očuvanju prirodnih vrednosti, zahvaljujemo se na razumevanju ljudi u Kniću, koji su, uz brzu reakciju što su pozvali Zavod, i učinili veliko delo da se ne poruše gnezda vrste koju zovemo i vesnicima proleća što su na ovaj način doprineli da se očuva kolonija gradskih lasta u njihovom okruženju.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.