Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Rani javni uvid za Prostorni plan područja posebne namene SRP „Klisura reke Mileševke“

Rani javni uvid povodom izrade Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Klisura reke Mileševke“ održava se u trajanju od 15 dana, u periodu od 27. juna do 11. jula 2018. godine, u skladu sa članom 45a Zakona o planiranju i izgradnji i članom 36. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je poziv na Rani javni uvid u oglasu u dnevnom listu Srpski telegraf, u sredu 20. juna 2018. godine, radi oglašavanja Ranog javnog uvida, kao i materijal povodom izrade predmetnog Prostornog plana.

Dostavljeni materijal za rani javni uvid odnosno izradu Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Klisura reke Mileševke“ objavljen je i na sajtu Ministarstva http://mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/rani-javni-uvid-povodom-izrade-prostornog-plana-podrucja-posebne-namene-specijalnog

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.