Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Rezervat biosfere „Bačko Podunavlje“

Godišnjica od proglašenja Rezervata biosfere „Bačko Podunavlje", obeležena je 14. jula 2018. godine u svečanoj sali zgrade Opštine Bačka Palanka. Međunarodni koordinacioni savet UNESCO programa „Čovek i biosfera" (MAB) doneo je odluku o upisu „Bačkog Podunavlja" na Svetsku listu rezervata biosfere, na 21. sednici održanoj u Parizu 14.06.2017. godine.

U organizaciji skupa učešće je uzelo više institucija ispred kojih su se u pozdravnoj reči obratili: ispred Ministarstva zaštite životne sredine, Aleksandra Došlić, načelnica Odeljenja za zaštićena područja, geodiverzitet i ekološku mrežu, Nemanja Grbić, generalni sekretar Komisije Republike Srbije za saradnju sa UNESKOM, Ratko Bajčetić, pomoćnik sekretara Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Mita Lačanski, predsednik SO Bačka Palanka, Duška Dimović, direktorka Svetske organizacije za prirodu WWF Adria i dr Biljana Panjković, direktorka Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, administrativni koordinator Rezervata biosfere „Bačko Podunavlje".

Ovom prilikom Marko Tucakov, stručni saradnik Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, predstavio je godišnji izveštaj o aktivnostima u Rezervatu biosfere „Bačko Podunavlje", dok je Dragica Ilić, stručna saradnica zavoda prezentovala postavljene bilborde na graničnim prelazima sa R. Hrvatskom i R. Mađarskom.

Rezervat biosfere „Bačko Podunavlje“ obuhvata zaštićena područja: Specijalni rezervat prirode „Gornje Podunavlje", Specijalni rezervat prirode „Karađorđevo", Park prirode „Tikvara", Spomenik prirode „Šuma Junaković" i Regoinalni park „Bukinski hrastik", kao i staništa nacionalne ekološke mreže. „Bačko Podunavlje“ prostire se na područjima opština/gradova Sombor, Apatin, Odžaci, Bač i Bačka Palanka na površini od 176.635 ha. U Rezervatu biofere se nalazi 5 sedišta jedinica lokalne samouprave i 21 selo u kojima živi oko 150.000 stanovnika.

Učesnici skupa su se složili da je u daljem upravljanju Rezervatom biosfere važno da se uključivanjem svih zainteresovanih strana kao što su državni organi vlasti, lokalno stanovništvo i upravljači zaštićenih područja stave u funkciju Rezervata biosfere „Bačko Podunave" i da obezbede podizanje kapaciteta lokalnih ponuda koje bi uticale na održiv turizam, a sve uz unapređivanje zaštite prirodnih vrednosti.

Kako bi se promovisali lokalni proizvodi, ispred zgrade opštine Bačka Palanka, održana je prodaja i promocija tradicionalnih proizvoda iz Rezervata prirode „Bačko Podunavlje“.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.