Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Zbrinjavanje stepskog sokola (Falco cherrug) prstenovanog u Austriji

Zavod za zaštitu prirode Srbije organizovao je 17. jula 2018. godine preuzimanje i zbrinjavanje stepskog sokola sa austrijskim aluminijumskim prstenom pronađenim u Lebini kod Paraćina, po obaveštenju aktivista Društva za zaštitu i proučavanje ptica.

Aktivisti Društva za zaštitu i proučavanje ptica o mogućem držanju ptice obavestili su Zavod 16. jula, kako bi na osnovu njihove prijave ornitolog Zavoda Bratislav Grubač, posle niza obavljenih kontakata u cilju organizacije preuzimanja ptice od osobe koja je uhvatila pticu i zajedno sa nadležnom republičkom inspekcijom omogućio njeno zbrinjavanje u Prihvatilištu u Zoo vrtu u Paliću.

Sutradan - 17. jula, obavljena je stručna intervencija i nadzor u cilju preuzimanja uhvaćene ptice i njeno prebacivanje u Prihvatilište za divlje životinje u Zoo vrtu u Paliću, radi njenog zbrinjavanja i daljeg oporavka.

Ovom prilikom, u Lebini kod Paraćina pronađen je ovogodišnji mladunac stepskog sokola, kojeg je uhvatio meštanin ispred svog dvorišta 7. jula 2018. godine. Pronađena ptica je na desnoj nozi imala aluminijumski prsten oznake G 000303 klivv.At Wienna Austria što ukazuje na njeno poreklo – mesto izleganja.

Po izjavi meštana koji je pticu čuvao, sokola su progonila i napadala dva gavrana i prinudili na sletanje na seoski put ispred njegovog dvorišta. Pticu je lako uhvatio jer je bila u prilično iznemoglom i izgladnelom stanju. Uhvaćenu pticu je smestio u adekvatnu, veću žičanu volijeru za pitome golubove i hranio je. Prilikom preuzimanja stepski soko je pokazivao neke manje izražene simptome stavracije. Ipak, uočen je napredak u njegovom opštem fizičkom stanju.

Istog dana, republički inspektor je pticu preuzeo i predao radi lečenja i oporavka u Prihvatilište za divlje životinje u Zoo vrt u Paliću. U Zoo vrtu je konstatovano da je ptica imala masu samo 750 grama što je potvrdilo našu pretpostavku o iscrpljenosti usled verovatno gladi i dehidratacije.

Stepski soko (Falco cherrug) je strogo zaštićena vrsta prema Pravilniku o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS“, br. 5/2010, 47/2011, 32/2016 i 98/2016). Imajući u vidu da je stepski soko bio u znatnoj meri iznemogao (stavracija), prilikom nalaza i hvatanja bilo je neophodno da se odmah uputi za Prihvatilište za divlje životinje u Zoo vrtu u Paliću i da se posle veterinarskog pregleda i zadržavanja naknadno odluči o daljem postupku sa pticom.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.