Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Stručna saradnja entomologa

U organizaciji Entomološkog društva Srbije održana je 25.10.2018. godine Stručna poseta kolegama i institucijama u Novom Sadu. Poseta je obuhvatala Departman za biologiju i ekologiju PMF, Univerziteta u Novom Sadu; Institut BioSens i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode.

U sklopu posete Departmanu za biologiju i ekologiju, održano je predavanje prof. dr Ante Vujić na temu „FlyHigh Project-iskustva, rezultati i perspektive.“ Tom prilikom predstavljen je Projekat Horizon 2020 Fly High (Insect-plant relationships: insights into biodiversity and new applications), čiji je cilj proučavanje različitih aspekata uzgoja muva u Južnoj Africi i moguća komercijalna primena u proizvodnji stočne hrane. Pored PMF-a, Univerziteta u Novom Sadu, u Projektu učestvuju Univerzitet u Helsinkiju (Finska), Univerzitet Alikante (Španija), španska firma „BioFlyTech“ i južnoamerička kompanija „AgriProtein“.

Nakon predavanja, posećen je institut BioSens čija je osnovna delatnost razvoj i primena informacionih tehnologija u biosistemima, prvenstveno u poljoprivredi. Na institutu se sprovode multidisciplinarna istraživanja na polju mikro i nanoelektronike, komunikacija, obrade i prenosa signala, robotike, biosistema, a sa ciljem da se pospeši razvoj održive poljoprivrede. Prilikom posete Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode predstavljen je rad Pokrajinskog zavoda, kao i kratak eko spot o Spomeniku prirode „Dunavski park“, autora mr Olivera Fojkara.

Stručni skup završen je posetom Spomeniku prirode „Dunavski park“, koju su predvodili predstavnici JKP „Gradsko Zelenilo Novi Sad“ - upravljači ovog prirodnog dobra. Ovom prilikom diskutovano je na temu insekata koji se najčešće javljaju u parku, sa posebnim naglaskom na vrste koje pričinjavaju štete na parkovskoj vegetaciji i mere za njihovo suzbijanje.

Stručnoj poseti prisustvovali su profesori i saradnici Biološkog, Poljoprivrednog, Šumarskog i Veterinarskog fakulteta - Univerziteta u Beogradu, Prirodno-matematičkog fakulteta - Univerziteta u Nišu, Instituta za zaštitu bilja i životnu sredinu. Predstavnik Zavoda za zaštitu prirode Srbije na skupu bila je entomolog Aleksandra Zatezalo.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.