Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

V susret organizacija i institucija za zaštitu prirode „Partnerstvom ka zaštiti prirode“

U petak, 07. decembra 2018. godine u Beogradu sa početkom u 12 časova u prostorijama Zavoda za zaštitu prirode Srbije (Dr Ivana Ribara 91, Novi Beograd) Zavod za zaštitu prirode Srbije organizuje V susret organizacija i institucija za zaštitu prirode „Partnerstvom ka zaštiti prirode“.

Glavna tema skupa je „Obnovljivi izvori energije i zaštita prirode“, kako bi se razmotrila trenutna situacija u vezi sa izgradnjom sistema obnovljivih izvora energije i mnoga pitanja koliko i kako se u odnosu na okruženje uspostavljaju male hidroelektrane i vetroparkovi, da li je moguće više koristiti i da li su efikasniji i održiviji sistemi korišćenja vetra, geotermalne i solarne energije i biomase. Kakvi su nam primeri iz prakse, i da li imamo pozitivne primere u kojima postoji učešće i dobit lokalnih zajednica, takođe će biti teme ovoga skupa.

Uvod u tematske razgovore i diskusiju predstavljaju: uvodno obraćanje direktora Zavoda za zaštitu prirode Srbije, mr Aleksandra Dragišća, i prezentacije mr Saše Brankovića, ihtiologa Zavoda za zaštitu prirode Srbije „Obnovljivi izvori energije i zaštita prirode: male hidroelektrane, solarni parkovi i geotermalna energija“, mr Nikole Stojnića, ornitologa Pokrajinskog Zavoda za zaštitu prirode „Ptice i vetroparkovi“ i dr Slobodana Puzovića, pomoćnika direktora Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode „Korišćenje biomase u zaštićenim područjima kroz revitalizaciju i održavanje staništa“.

Na skupu će biti prezentovan i rad na formiranju Ekološke mreže Srbije i pripreme za ulazak u Evropsku mrežu zaštićenih područja Natura 2000. U ovom kontekstu biće sagledan značaj Crvenih knjiga i Crvenih lista flore, faune i gljiva, budući da daju pouzdane informacije o lokalitetima staništa retkih i ugroženih vrsta, podatke o brojnosti populacija, stepenu ugroženosti i faktorima ugrožavanja, a time predstavljaju i dobru osnovu za utvrđivanje mera zaštite i određivanje područja u okviru kojih je potrebno očuvati i unaprediti staništa.

Tim povodom biće održano prvo predstavljanje, najnovije objavljene Crvene knjige, koja je od nacionalnog značaja za zaštitu prirode: Crvena knjiga faune IV- Pravokrilci. Autori knjige su Dragan Pavićević, prof. dr Ivo Karaman i dr Mladen Horvatović. Knjiga je objavljena u izdanju Zavoda za zaštitu prirode Srbije i Departmana za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Godišnji skup organizacija i institucija za zaštitu prirode (džavnih, stručnih, naučnih i opštinskih institucija, upravljača zaštićenim područjima i ekoloških organizacija civilnog sektora) ima za cilj upoznavanje stručne i zainteresovane javnosti sa glavnim aktivnostima i zadacima u zaštiti prirode, koji nam predstoje u narednoj godini, kao i da okupljanjem svih relevantnih institucija i organizacija koje se bave zaštitom prirode (državne i naučne institucije, upravljači zaštićenih područja, ekološke i druge organizacije civilnog društva) ukaže na važnost saradnje i umrežavanja.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.