Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

O akcionom planu Rezervata biosfere „Golija-Studenica“ 2016-2020

Na sastanku povodom sumiranja realizovanih aktivnosti definisanih Akcionim planom Rezervata biosfere „Golija-Studenica“ za period 2016-2020. godine, održanom 20-21. decembra 2018. godine u konaku manastira Studenica, učestvovali su predstavnici Zavoda za zaštitu prirode Srbije Vladan Bjedov, Biljana Krsteski i Nataša Panić. Sastanak je održan u organizaciji JP „Srbijašume“, upravljača Parkom prirode „Golija“.

U uvodnom delu sastanka upravnik Parka prirode „Golija“ Dragoljub Šekler, održao je pozdravnu reč i predstavio film o prirodnom, kulturnom i duhovnom nasleđu Parka, koji je urađen u saradnji sa KPD „Balkan“ iz Kraljeva. Radni deo sastanka otvorila je Gordana Jančić, pomoćnik izvršnog direktora Sektora za šumarstvo i zaštitu životne sredine i ovom prilikom održala prezentaciju o realizaciji Akcionog plana RB „Golija Studenica“ u periodu od 2016. do 2018. godine.

Realizaciju pojedinačnih aktivnosti Akcionog predstavili su: Biljana Krsteski (Zavod za zaštitu prirode Srbije), govoreći o „Izradi Studije režima zaštite PP „Golija“, dr Milica Dobričić (Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture) i Dejan Miletić (JP „Srbijašume“), prezentujući „Izradu prostorno-planske dokumentacije na području RB „Golija Studenica“ i Prostornog plana područja posebne namene manastira Studenica“. O održivom gazdovanju šumama i Izradi planskih dokumenata, govorio je Božidar Milovanović (JP „Srbijašume“).

Od istraživačkih projekata predstavljeni su: „Istraživanje kulturnog nasleđa na području PP „Golija“ u realizaciji Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo, „Konzervacija i usmereno korišćenje genofonda retkih i ugroženih vrsta šumskog drveća i žbunja na području PP „Golija“, prof. dr Mirjana Šijaćić Nikolić (Šumarski fakultet, Beograd); „Monitoring životinjskih vrsta, turizam i dr.“, predstavnik Kraljevskog akademskog prirodnjačkog društva „Balkan“; „Inventarizacija i kartiranje tipova staništa retkih i zaštićenih vrsta u PP „Golija“, dr Predrag Lazarević (Biološki fakultet, Beograd); „Monitoring diverziteta entomofaune PP „Golija“, dr Dejan Stojanović (Institut za nizijsko šumarstvo i zaštitu životne sredine) i „Monitoring medveda u PP „Golija“, Vladan Bjedov (Zavod za zaštitu prirode Srbije).

Nakon prezentacija projekta i aktivnosti koje se realizuju u oblasti indentifikacije retkih i ugroženih vrsta i procene stepena njihove ugroženosti u cilju definisanja mere njihove zaštite, utvrđivanja metoda i načina sprovođenja monitoringa vrsta, jačanja kapaciteta upravljača, srpovođenja koncepta održivog razvoja i promocija područja, otvorena je diskusija.

Glavni zaključak na sastanku koji je okupio oko 40 predstavnika upravljača Parkovima prirode iz sistema JP „Srbijašume“, ministarstva, fakulteta i instituta, stručnih institucija, lokalne samouprave i udruženja civilnog sektora je da aktivnosti koje se realizuju omogućavaju ispunjenje predviđenih ciljeva i rezultata Akcionog plana RB „Golija – Studenica“, koji će biti i okosinica sledećeg Periodičnog izveštaja o napredovanju Rezervata biosfere „Golija-Studenica“za UNESCO MAB Komitet.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.