Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Predstavljena iskustva Slovačke u zaštiti prirode

U organizaciji Ambasade Slovačke, delegacija Srbije koju su predstavljali stručnjaci Zavoda za zaštitu prirode Srbije posetila je u periodu od 25. do 29. novembra 2018. godine Slovačku. Poseta je realizovana u cilju razmene saznanja i iskustava u zaštiti prirode sa stručnjacima nadležnih državnih institucija za zaštitu prirode u Slovačkoj, sa akcentom na teme имплементација програма NATURA 2000 i projekti zaštite prirode. Delegaciju Zavoda su činili direktor Aleksandar Dragišić, načelnik odeljenja za zaštićena područja Dragana Ostojić, načelnik odeljenja za biodiverzitet i ekološke mreže Nenad Sekulić i rukovodilac Kancelarije Zavoda u Nišu, Danko Jović.

Prvog dana posete predstavnici Zavoda imali su prijem kod državnog sekretara životne sredine, Norberta Kurila, kada je generalna direktorka za zaštitu prirode, biodiverziteta i predela, Katarina Butkovska održala prezentaciju na temu zaštite prirode u Slovačkoj. Ovom prilikom objašenjeno je da u Slovačkoj Republici, za razliku od Republike Srbije, u okviru Nacionalnih parkova postoji pet režima zaštite, od čega su III, IV i V režimi sa najstrožom zaštitom. Za ostala zaštićena prirodna dobra i vrste objekata zaštite, kao što su parkovi prirode, rezervati i spomenici prirode, uspostavljena su tri stepena zaštite, od čega je treći (III) stepen sa najstrožom zaštitom. Drugi deo sastanka je bio u vezi sa MHE i konceptom hidroenergetskog potencijala u Slovačkoj Republici do 2030. godine, u okviru koga je prezentaciju održao Martin Ribar, direktor Slovačkog vodoprivrednog državnog preduzeća. Značajan deo prezentacije se odnosio na zakonsku regulativu Slovačke, koja je bazirana na Direktivi o vodama, Zakonu o vodama, Zakonu o ribarstvu i Zakonu o zaštiti prirode i predela. Takođe, predviđena je izrada novog Zakona o ribarstvu, u koji bi se implementirala metodologija o ribljim stazama.

Drugog dana posete upriličen je obilazak Slovačke agencije za životnu sredinu, gde je priređeno predavanje o istorijatu i sadašnjim aktivnostima ove institucije. Nakon Republičke agencije, organizovana je i poseta državnom Zavodu za zaštitu prirode. U organizacionoj strukturi zaštite prirode Slovačke, pored Zavoda, nalazi se još 26 direkcija državne zaštite. Tu spada devet Uprava za nacionalne parkove, 14 Uprava za predeone oblasti, jedan Regionalni centar i dve Uprave za pećine.

Tokom posete predstavnici Zavoda imali su priliku da obiđu mesto Zbojska u Nacionalnom parku Murarska planina, gde je upriličeno predavanje o projektu NATURA 2000, koje je održao direktor Nacionalnog parka, Miloš Boroš. Fokus predavanja bio je na iskustvima Slovačke Republike u odabiru lokaliteta, zoniranju nacionalnog parka, kao i na uspešno realizovanim projektima privredne upotrebe teritorije, pre svega u oblasti trajno održivog turizma. Naglašeno je da je projekat implementacije NATURA 2000 u Slovačkoj Republici izvršavan u 3 etape, za koje je utrošeno 13.000.000 evra iz fondova Evropske unije.

Nakon toga, organizovan je odlazak u Ohtinsku pećinu (Ochtinská aragonitová jaskyňa). Pećina predstavlja jedinstveni prirodni fenomen koji privlači pažnju bogatstvom i raznolikošću aragonita, kao i zanimljivom evolucijom i razvojem pećinskih prostora. Potom se išlo u obilazak dvorca Muran (Muránsky hrad), srednjevekovnog dvorca iz 13. veka, smeštenog iznad sela Muran u Nacionalnom parku Muranska planina. Poslednjeg dana boravka delegacija je posetila lokaciju na kojoj je dozvoljena izgradnja turističkih objekata, kao i žičara za skijaške staze u Djemenovskoj dolini u okrugu Liptovski Mikulaš, u Žilinskom kraju. Nakon toga, obavljena je poseta maloj hidroelektrani na reci Vah, u Podturenu – Liptovski okrug, koja ispunjava najstrožije EU kriterijume zaštite prirode i životne sredine.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.