Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Obeležavanje Svetskog dana vlažnih područja - „Vlažna područja: prirodno rešenje za klimatske promene“

Povodom obeležavanja Svetskog dana vlažnih područja (World Wetland Day), kao centralni nacionalni događaj biće organizovan skup „Vlažna područja: ključ suočavanja sa klimatskim promenama“, 01. februara 2019. godine u Centru za stručno usavršavanje u Šapcu.

Skup koji predstavlja deo svetske inicijative koja se realizuje na nivou zemalja potpisnica UNESCO-ove „Konvencije o zaštiti vlažnih područja i ptica močvarica“ (Ramsarska konvencija), organizuju Ministarstvo zaštite životne sredine, Zavod za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode i IUCN - Regionalna kancelarija za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju, uz podršku Grada Šapca, Centra za stručno usavršavanje, Šabac i OŠ „Stojan Novaković“ iz Šapca.

Upozoravajući na činjenicu da se učestalost akcidenata više nego udvostručila u poslednjih 35 godina i da je 90% ovih katastrofa vezano za vodu, moto obeležavanja Svetskog dana vlažnih područja je „Vlažna područja: ključ suočavanja sa klimatskim promenama“. Očuvanje vlažnih područja izuzetno je važno s obzirom na to da ova područja igraju značajnu ulogu u stabilizaciji emisija „gasova staklene bašte“, budući da prirodno apsorbuju i skladište ugljenik i time ublažavaju uticaj klimatskih promena, tampon su zone od ekstremnih vremenskih prilika, smanjuju posledice poplava i suša. Stoga, vlažna područja ne smemo isušivati i moramo obnoviti ona koja su nestala.

U tom kontekstu, na skupu će biti predstavljene smernice u zaštiti vlažnih područja, kao deo strategije borbe protiv klimatskih promena, aktivnosti zaštite ovih područja duž reke Save, sa posebnim osvrtom na retke i ugrožene vrste vlažnih područja Posavine, i tematske publikacije. Učesnici događaja imaće priliku i da obiđu jedno ovakvo područje u urbanoj sredini – lokalitet u Šabačkoj tvrđavi gde se nalazi kolonija tri vrste čaplji: gak Nycticorax nycticorax, žuta čaplja Ardeola ralloides, mala bela čaplja Egretta garzetta.

Povodom organizacije skupa direktor Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Aleksandar Dragišić poručuje da je „zaštita vlažnih područja u Srbiji bitan element u zaštiti naše prirodne baštine. U nacionalnim okvirima, vlažna staništa se štite u okviru sistema zaštićenih prirodnih dobara koja trenutno čine 7, 56% teritorije naše zemlje.

„Sagledavajući međunarodni značaj vlažnih područja u Srbiji, utvrđena je preliminarna lista od 68 potencijalnih područja u Srbiji za upis na UNESCO-ovu Listu međunarodno značajnih vlažnih područja, od kojih je deset upisano na ovu listu“. „Usvajanjem nominacije „Đerdapa“, na prostoru naše zemlje nalaziće se blizu 0,06% teritorije proglašene za međunarodno značajna vlažna područja. Za međunarodno značajna vlažna područja u našoj zemlji su proglašeni Specijalni rezervati prirode: „Obedska bara“, „Ludaško jezero“, „Carska bara-Stari Begej“, „Slano Kopovo“, „Zasavica“, „Labudovo okno“, „Koviljsko-petrovaradinski rit“ i „Peštersko polje“, Park prirode „Gornje Podunavlje“ i Predeo izuetnih odlika „Vlasina“.

Ramsarska konvencija je usvojena 02. februara 1971. godine u iranskom gradu Ramsaru i obezbeđuje okvir za međunarodnu saradnju i aktivnosti na nacionalnom nivou sa ciljem očuvanja i racionalnog korišćenja vlažnih područja. Konvencija kao vlažna područja definiše sva jezera, reke, podzemne izdane, bare, močvare, vlažna travnata područja, tresave, oaze, estuare, delte, plimske nanose, mangrove, koralne grebene, kao i lokalitete nastale aktivnošću čoveka, kao što su ribnjaci, pirinčana polja, vodene akumulacije i solane. Konvenciju je potisalo 170 zemalja. Naša zemlja jedna je od prvih potpisnica, budući da je konvenciju ratifikovala iste godine kada je usvojena.

Autor fotografija: Maciej Szymanski

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.