Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Povodom Svetskog dana obrazovanja za zaštitu životne sredine

Zavod za zaštitu prirode Srbije učestvovao je u radu okruglog stola o značaju obrazovanja o zaštiti životne sredine, koji je održan 26. januara 2019. godine u Beogradu, u organizaciji Privredne komore Srbije u saradnji sa Fakultetom za primenjenu ekologiju „Futura“.

Uvodničari u teme okruglog stola bili su Slobodan Perović iz Ministarstva za zaštitu životne sredine, Filip Radović, direkotr Agencije za zaštitu životne sredine, Goran Veselinov iz CIREKON-a i Roland Fekete, direktor ekologije u fabrici „LAFARGE“. Okrugli sto je vodila doc. dr Sunčica Vještica, direktor Instituta „Futura“. U radu skupa iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije učestvovala je Nataša Panić, rukovodilac Grupe za obrazovno-izdavačku delatnost i komunikacije.

Učesnici okruglog stola diskutovali su o ciljevima ekološkog obrazovanja u kontekstu globalnih i lokalnih ekoloških problema, koliko smo ekološki osvešćeni i edukovani o vrednostima prirodnih resursa i njihovom očuvanju, ekološkoj ekonomiji, kako treba da izgleda ozelenjena edukacija u Srbiji, ko su ključni akteri u uspostavljanju održivog i efikasnog modela ozelenjene edukacije, o novim modelima održivog razvoja kao što je cirkularna ekonomija i statusu i ustanovljenosti „zelenih radnih mesta“.

Kao osnovni zaključak okruglog stola učesnici su definisali potrebu daljeg jačanja insitucionalnog i neformalnog sistema obrazovanja koji podjednako treba da obuhvati sve generacije, a takođe i dalji rad u zapošljavanju stručnjaka ekoloških profila u sve sfere privrede. Kao i da obrazovanje o zaštiti životne sredine i ekološkoj ekonomiji predstavlja dinamičan proces, koji ima za cilj da probudi u ljudima svest o ekološkim problemima na globalnom planu i u lokalnim zajednicama, da identifikuje interakcije između čoveka i prirode sa ciljem da se sadašnjim generacijama omogući kvalitetan život u prirodnom okruženju, ali i da se sačuva zdrava životna sredina za buduće generacije kroz proces dizajniranja ekološke budućnosti.

Počev od 1972. godine svakog 26. januara obeležava se Svetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine. Ovog datuma u švedskom gradu Stokholmu održana je Konferencija Ujedinjenih nacija o životnoj sredini, na kojoj je usvojena Deklaracija kojom se naglašava potreba obrazovanja o zaštiti životne sredine, tj. potreba stvaranja zajedničkih principa i kriterijuma koji će biti predstavljeni čovečanstvu kao inspiracija i smernica za očuvanje i unapređenje životne sredine.

Vesti

18.10.2019.Sajam knjiga i promocija „Ptice Pirota“
[=]

11.10.2019.
Zavod u manifestaciji „Dečja nedelja“

11.10.2019.
13. Jesenji studentski kamp na Velikom ratnom ostrvu

11.10.2019.
Zavod na 16. Međunarodnom sajmu EcoFair

(PRIKAŽI SVE VESTI)

Preporučite

Фото конкурс

КАМПАЊА ЗА ОДГОВОРНО КОРИШЋЕЊЕ ПЕСТИЦИДА „Чујте и не трујте! Орао пао”

GIS ZZPS

Информатор о раду Завода за заштиту природе Србије

Часопис

Часопис

Webmail

Mi smo član:

Posetite www.iucn.orgPosetite www.europarc.orgPosetite www.progeo.se

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.