Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Povodom Svetskog dana obrazovanja za zaštitu životne sredine

Zavod za zaštitu prirode Srbije učestvovao je u radu okruglog stola o značaju obrazovanja o zaštiti životne sredine, koji je održan 26. januara 2019. godine u Beogradu, u organizaciji Privredne komore Srbije u saradnji sa Fakultetom za primenjenu ekologiju „Futura“.

Uvodničari u teme okruglog stola bili su Slobodan Perović iz Ministarstva za zaštitu životne sredine, Filip Radović, direkotr Agencije za zaštitu životne sredine, Goran Veselinov iz CIREKON-a i Roland Fekete, direktor ekologije u fabrici „LAFARGE“. Okrugli sto je vodila doc. dr Sunčica Vještica, direktor Instituta „Futura“. U radu skupa iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije učestvovala je Nataša Panić, rukovodilac Grupe za obrazovno-izdavačku delatnost i komunikacije.

Učesnici okruglog stola diskutovali su o ciljevima ekološkog obrazovanja u kontekstu globalnih i lokalnih ekoloških problema, koliko smo ekološki osvešćeni i edukovani o vrednostima prirodnih resursa i njihovom očuvanju, ekološkoj ekonomiji, kako treba da izgleda ozelenjena edukacija u Srbiji, ko su ključni akteri u uspostavljanju održivog i efikasnog modela ozelenjene edukacije, o novim modelima održivog razvoja kao što je cirkularna ekonomija i statusu i ustanovljenosti „zelenih radnih mesta“.

Kao osnovni zaključak okruglog stola učesnici su definisali potrebu daljeg jačanja insitucionalnog i neformalnog sistema obrazovanja koji podjednako treba da obuhvati sve generacije, a takođe i dalji rad u zapošljavanju stručnjaka ekoloških profila u sve sfere privrede. Kao i da obrazovanje o zaštiti životne sredine i ekološkoj ekonomiji predstavlja dinamičan proces, koji ima za cilj da probudi u ljudima svest o ekološkim problemima na globalnom planu i u lokalnim zajednicama, da identifikuje interakcije između čoveka i prirode sa ciljem da se sadašnjim generacijama omogući kvalitetan život u prirodnom okruženju, ali i da se sačuva zdrava životna sredina za buduće generacije kroz proces dizajniranja ekološke budućnosti.

Počev od 1972. godine svakog 26. januara obeležava se Svetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine. Ovog datuma u švedskom gradu Stokholmu održana je Konferencija Ujedinjenih nacija o životnoj sredini, na kojoj je usvojena Deklaracija kojom se naglašava potreba obrazovanja o zaštiti životne sredine, tj. potreba stvaranja zajedničkih principa i kriterijuma koji će biti predstavljeni čovečanstvu kao inspiracija i smernica za očuvanje i unapređenje životne sredine.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.