Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Povodom Međunarodnog dana šuma i Svetskog dana voda

Na svetskom nivou Dan šuma se obeležava 21. marta od 2012. godine, na dan prolećne ravnodnevnice na severnoj hemisferi, odnosno jesenje ravnodnevnice na južnoj hemisferi. Dan šuma se svake godine obeležava pod različitim sloganom, sa ciljem da zemlje preduzmu akcije na nacionalnom, lokalnom i međunarodnom nivou kako bi se očuvali i unapredili šumski ekosistemi. Ove godine Svetski dan šuma obeležava se pod sloganom „Šume i obrazovanje“, kako bi ukazali na značaj održivog upravljanja i razvoja šuma.

Svetski dan voda obeležava se 22.marta od 1992. godine na osnovu Rezolucije koju je donela Generalna skupština UN, kako bi se ukazalo na potrebu omogućavanja pristupa svežoj pijaćoj vodi i obezbeđivanja osnovnih sanitarnih uslova za sve. U tom cilju moto obeležavanja ovogodišnjeg Dana voda je „Ne ostavimo nikoga bez vode“.

Zavod za zaštitu prirode Srbije, i JP „Srbijašume“, ŠG Niš ovim povodom organizuju 21. marta, obrazovni program sa učenicima i nastavnicima iz OŠ „Karađorđe“ u Gornjem Matejevcu kod Niša.

U okviru programa obeležavanja Svetskog dana šuma i Svetskog dana voda biće realizovan kviz prepoznavanja biljaka i životinja šuma i vodenih staništa, prezentacija šumskih i vodnih prirodni dobara okoline Niša, projekcija filma „Buđenje prirode“, nakon kojih će učenici zajedno sa saradnicima iz Zavoda za zaštitu prirode i JP „Srbijašume“ posaditi drveće u školskom dvorištu“.

Zavod za zaštitu prirode Srbije kao jedan od ciljeva u zaštiti prirode ima očuvanje i unapređenje voda i šuma kao naših najvećih prirodnih bogatstava i najvažnijih izvora biološkog diverziteta. Sa aspekta zaštite vode kao prirodnog resursa, posebna pažnja se u Srbiji pridaje zaštiti vodenih tokova i obalnog područja, vlažnih i zabarenih površina, zaslanjenih terena, prirodnih jezera i bara. U okviru zaštite ovih prirodnih resursa, neophodna je i kontrola eksploatacije mineralnih sirovina, biljnog i životinjskog sveta i njihovog korišćenja kao turističkih atrakcija. Poseban značaj šume imaju u održavanju ekoloških procesa i ravnoteže, štiteći osetljive ekosisteme, slivove i izvorišta voda. Važno je pomenuti da šume u okviru zaštićenih prirodnih dobara Srbije učestvuju sa 80% površine .

Zavod za zaštitu prirode Srbije u strateškim aktivnostima za povećanje površine zaštićenih područja i unapređenje njihovog upravljanja kroz nacionalne i međunarodne mreže zaštite poseban značaj daje zaštiti šumskih i vodnih kompleksa kao nosilaca ukupnih vrednosti naše prirode

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.