Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Uspešan povratak u prirodu stepskog sokola – U susret Danu biodiverziteta

Zavod za zaštitu prirode Srbije i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode 20. maja 2019. godine u 13:00 časova u okolini sela Lebine kod Paraćina, uspešno su realizovali akciju puštanja u prirodu stepskog sokola (Falco cherrug) prstenovanog u Austriji, nakon uspešnog lečenja i oporavka u prihvatilištu Zoo vrta „Palić“.

Zavod za zaštitu prirode Srbije je u saradnji sa republičkim inspektoratom jula 2018. godine preuzeo i zbrinuo stepskog sokola sa austrijskim aluminijumskim prstenom oznake G 000303 klivv.At Wienna Austria, pronađenim u Lebini kod Paraćina, po obaveštenju aktivista Društva za zaštitu i proučavanje ptica.

Po izjavi meštana koji je pticu našao, sokola koji je bio u iznemoglom i izgladnelom stanju progonila su i napadala dva gavrana. Istog dana, republički inspektor i ornitolog Zavoda su pticu preuzeli i predali radi lečenja i oporavka u Prihvatilište za divlje životinje u Zoo vrt u Paliću.

Povodom realizovane akcije, Александар Драгишић direktor Zavoda za zaštitu prirode Srbije izjavio je da je „Današnja akcija puštanja stepskog sokola u prirodu samo jedna od brojnih uspešnih akcija koje zavodi za zaštitu prirode realizuje u okviru poslova zbrinjavanja retkih i ugroženih vrsta. Na godišnjem nivou Zavod za zaštitu prirode Srbije realizuje oko 100 akcija zbrinjavanja povređenih, bolesnih i napuštenih vrsta iz prirode, kao i vrsta oduzetih iz zatočeništva. Ove aktivnosti realizuju se u saradnji sa inspektorima za zaštitu životne sredine i prihvatilištima za životinje u Zoo vrtovima u Beogradu i Paliću i organizacijama civilnog društva“ i da su „posebno značajne akcije zaštite ptica, budući da spadaju u jednu od najugroženijih grupa životinja. U Srbiji je pod zaštitom oko 340 vrsta ptica. Stepski soko je predstavnik najugroženijih kao kritično ugrožena vrsta u Srbiji sa svega 20 gnezdećih parova“.

Akcijom povratka u prirodu jedinke stepskog sokola, obeležen je i Svetski dan biodiverziteta za koji je proglašen 22. maj kako bi se najširoj javnosti ukazalo na potrebu zaštite ugroženih vrsta koje se nalaze na ivici opstanka na Planeti.

Zaštita i povratak u prirodu svake jedinke stepskog sokola izuzetno je važan, budući da je za poslednjih 19 godina populacija opala za 69%, što je utvrđeno na osnovu direktnog praćenja brojnosti, smanjivanja rasprostranjenosti vrste i potencijalnog nivoa eksploatacije – ilegalnog ubijanja. Gnezdeći i negnezdeći deo populacije je ocenjen kao kritično ugrožen u Srbiji. Prema popisu iz 2006. i 2007. godine broj parova je iznosio 50-60.

Stepski soko (Falco cherrug) je strogo zaštićena vrsta prema Pravilniku o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS“, br. 5/2010, 47/2011, 32/2016 i 98/2016).

Stepski soko je ugrožena vrsta na evropskom nivou i nalazi se na aneksu I Direktive o pticama Evropske Unije i aneksu II (strogo zaštićena vrsta) Bernske konvencije.

U Srbiji kao aktivna mera zaštite realizuje se postavljanje platformi za gnežđenje na stubovima dalekovoda. U tom cilju, realizuju se i programi edukacije radnika u JP „Elektromreža Srbije“, lokalnog stanovništva, zemljoradnika, lovaca i odgajivača golubova i redovno prati brojnost populacije na godišnjem nivou.

Akciju je snimila ekipa RTS-a, TV Paraćin i Kanala M. Snimak akcije emitovan u emisijama RTS1 Srbija danas, Dnevnik 2 i Jutarnji program možete pogledati ovde

Vesti

18.10.2019.Sajam knjiga i promocija „Ptice Pirota“
[=]

11.10.2019.
Zavod u manifestaciji „Dečja nedelja“

11.10.2019.
13. Jesenji studentski kamp na Velikom ratnom ostrvu

11.10.2019.
Zavod na 16. Međunarodnom sajmu EcoFair

(PRIKAŽI SVE VESTI)

Preporučite

Фото конкурс

КАМПАЊА ЗА ОДГОВОРНО КОРИШЋЕЊЕ ПЕСТИЦИДА „Чујте и не трујте! Орао пао”

GIS ZZPS

Информатор о раду Завода за заштиту природе Србије

Часопис

Часопис

Webmail

Mi smo član:

Posetite www.iucn.orgPosetite www.europarc.orgPosetite www.progeo.se

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.