Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Uspešan povratak u prirodu stepskog sokola – U susret Danu biodiverziteta

Zavod za zaštitu prirode Srbije i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode 20. maja 2019. godine u 13:00 časova u okolini sela Lebine kod Paraćina, uspešno su realizovali akciju puštanja u prirodu stepskog sokola (Falco cherrug) prstenovanog u Austriji, nakon uspešnog lečenja i oporavka u prihvatilištu Zoo vrta „Palić“.

Zavod za zaštitu prirode Srbije je u saradnji sa republičkim inspektoratom jula 2018. godine preuzeo i zbrinuo stepskog sokola sa austrijskim aluminijumskim prstenom oznake G 000303 klivv.At Wienna Austria, pronađenim u Lebini kod Paraćina, po obaveštenju aktivista Društva za zaštitu i proučavanje ptica.

Po izjavi meštana koji je pticu našao, sokola koji je bio u iznemoglom i izgladnelom stanju progonila su i napadala dva gavrana. Istog dana, republički inspektor i ornitolog Zavoda su pticu preuzeli i predali radi lečenja i oporavka u Prihvatilište za divlje životinje u Zoo vrt u Paliću.

Povodom realizovane akcije, Александар Драгишић direktor Zavoda za zaštitu prirode Srbije izjavio je da je „Današnja akcija puštanja stepskog sokola u prirodu samo jedna od brojnih uspešnih akcija koje zavodi za zaštitu prirode realizuje u okviru poslova zbrinjavanja retkih i ugroženih vrsta. Na godišnjem nivou Zavod za zaštitu prirode Srbije realizuje oko 100 akcija zbrinjavanja povređenih, bolesnih i napuštenih vrsta iz prirode, kao i vrsta oduzetih iz zatočeništva. Ove aktivnosti realizuju se u saradnji sa inspektorima za zaštitu životne sredine i prihvatilištima za životinje u Zoo vrtovima u Beogradu i Paliću i organizacijama civilnog društva“ i da su „posebno značajne akcije zaštite ptica, budući da spadaju u jednu od najugroženijih grupa životinja. U Srbiji je pod zaštitom oko 340 vrsta ptica. Stepski soko je predstavnik najugroženijih kao kritično ugrožena vrsta u Srbiji sa svega 20 gnezdećih parova“.

Akcijom povratka u prirodu jedinke stepskog sokola, obeležen je i Svetski dan biodiverziteta za koji je proglašen 22. maj kako bi se najširoj javnosti ukazalo na potrebu zaštite ugroženih vrsta koje se nalaze na ivici opstanka na Planeti.

Zaštita i povratak u prirodu svake jedinke stepskog sokola izuzetno je važan, budući da je za poslednjih 19 godina populacija opala za 69%, što je utvrđeno na osnovu direktnog praćenja brojnosti, smanjivanja rasprostranjenosti vrste i potencijalnog nivoa eksploatacije – ilegalnog ubijanja. Gnezdeći i negnezdeći deo populacije je ocenjen kao kritično ugrožen u Srbiji. Prema popisu iz 2006. i 2007. godine broj parova je iznosio 50-60.

Stepski soko (Falco cherrug) je strogo zaštićena vrsta prema Pravilniku o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS“, br. 5/2010, 47/2011, 32/2016 i 98/2016).

Stepski soko je ugrožena vrsta na evropskom nivou i nalazi se na aneksu I Direktive o pticama Evropske Unije i aneksu II (strogo zaštićena vrsta) Bernske konvencije.

U Srbiji kao aktivna mera zaštite realizuje se postavljanje platformi za gnežđenje na stubovima dalekovoda. U tom cilju, realizuju se i programi edukacije radnika u JP „Elektromreža Srbije“, lokalnog stanovništva, zemljoradnika, lovaca i odgajivača golubova i redovno prati brojnost populacije na godišnjem nivou.

Akciju je snimila ekipa RTS-a, TV Paraćin i Kanala M. Snimak akcije emitovan u emisijama RTS1 Srbija danas, Dnevnik 2 i Jutarnji program možete pogledati ovde

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.