Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Prerast šuplja stena u okolini Majdanpeka zaštićena kao spomenik prirode

Na osnovu studija zaštite za područje „Prerast šuplja stena“ i predloga Uredbe Ministarstva za zaštitu životne sredine, Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o proglašenju Spomenika prirode „Prerast šuplja stena“ (na osnovu člana 41a stav 2. Zakona o zaštiti prirode, ,,Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka, 14/16 i 95/18 –dr. zakon, i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ,,Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon).

Uredbe o proglašenju Spomenika prirode „Prerast šuplja stena“ objavljena je u „Službenom glasniku RS“, br. 36/2019 od 25.5.2019. godine, a stupile na snagu 1.6.2019. godine.

Spomenik prirode „Prerast šuplja stena“ svrstava se u I kategoriju zaštićenog područja međunarodnog i nacionalnog odnosno izuzetnog značaja. Nalazi se na teritoriji opštine Majdanpek, odnosno KO Rudna Glava i obuhvata površinu od 8 ha 26 a 80 m². Spomenik prirode „Prerast šuplja stena“ stavlja se pod zaštitu radi očuvanja geomorfoloških, hidrografskih i botaničkih vrednosti masivnog, prirodnog kamenog mosta - prerasta, kao prirodnog fenomena fluviokrasa okruženog širokim pojasom šume visine od 9,5 m iznad korita reke Prerast.

Na području Spomenika prirode „Prerast šuplja stena“ ustanovljen je režim zaštite II stepena i poveren je na upravljanje Turističkoj organizaciji opštine Majdanpek.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.