Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

O zaštićenim područjima u 2019. godini na 16. Međunarodnom sajmu ekologije EcoFair

Zavod za zaštitu prirode Srbije predstaviće aktuelnosti i značaj rada u oblasti zaštite prirode na 16. Međunarodnom sajmu ekologije EcoFair, koji se održavaju u periodu od 02. do 04. oktobra 2019. godine na Beogradskom sajmu.

U cilju ukazivanja stručnoj i široj javnosti na stanje i potrebe daljih angažovanja u zaštiti prirodne baštine, pozivamo Vas da nas posetite na štandu Zavoda za zaštitu prirode Srbije u Hali 1.

Akcenat predstavljanja rada Zavoda na Sajmu ekolologije biće stavljen na zaštitu prirodnih dobara, koja se zasniva na obavljenim kompleksnim istraživanjima i valorizaciji određenog područja, izradi studije kojom se utvrđuju kategorije, mere i režimi zaštite određenog područja.

U Srbiji su na ovaj način zaštićena ukupno 462 područja koja se prostiru na 677.027 ha, što predstavlja 7, 65% teritorije Republike Srbije.

U toku 2019. godine na osnovu Studija zaštite prirode proglašeno je sedam zaštićenih područja:

- Predeo izuzetnih odlika „Kulturni predeo Tršić-Tronoša“ nalazi se na teritoriji grada Loznice i obuhvata katastarske opštine Korenita i Tršić. Stavljen je pod zaštitu kako bi se očuvala nepokretna kulturna dobra, prirodne vrednosti, specifična konfiguracija terena i regionalna različitost karaktera predela, a zbog jedinstvenog spoja prirodnih i stvorenih vrednosti, izdvojeni lokaliteti su posebno vredne ambijentalne celine.

- Spomenik prirode „Borački krš” obuhvata deo Rudničko–kotleničke oblasti i nalazi se u jugozapadnoj Šumadiji između Rudničkih, Kotleničkih i Gledićkih planina, na teritoriji opštine Knić, i predstavlja ostatke lavične dome, koja je nastala nadimanjem gustih masa kisele lave. Vremenom su delovi dome erodovani, tako da je Borački krš zadobio svoj prepoznatljiv izgled, sa vrhom, izgrađenim od stubastolučenih kvarclatita, koji su morfološki predstavljeni ostenjacima neobičnih oblika i sklopa.

- Spomenik prirode „Prerast šuplja stena“, koji se nalazi na teritoriji opštine Majdanpek, stavljen je pod zaštitu radi očuvanja geomorfoloških, hidrografskih i botaničkih vrednosti masivnog, prirodnog kamenog mosta - prerasta, kao prirodnog fenomena fluviokrasa okruženog širokim pojasom šume visine od 9,5 m iznad korita reke Prerast.

- Spomenik prirode „Pećinski sistem Samar“, koji se nalazi na teritoriji opštine Svrljig, kao severoistočni deo planine Kalafat u jugoistočnoj Srbiji, stavljen je pod zaštitu radi očuvanja geoloških, hidrografskih i bioloških vrednosti tunelskog pećinskog sistema fluvio-kraškog tipa. Pećinski sistem je razvijen u dva nivoa prohodnih kanala, i sa jednim stalno potopljenim nivoom podzemne kraške cirkulacije. Značajan je i kao stanište retkih i endemičnih vrsta životinja i insekata, naročito vrste zglavkara gujinog češlja, više vrsta slepih miševa, velikog potkovičara, malog potkovičara, dugoprstog večernjaka i fosilnih nalaza životinja iz pleistocena i holocena.

- Spomenik prirode „Tupižnička ledenica” nalazi se na teritoriji opštine Knjaževac, kraška je jama na južnom delu planine Tupižnice u jugoistočnoj Srbiji, koja je stavljena pod zaštitu radi očuvanja reprezentativnih geomorfoloških, geoloških, hidrogeografskih i bioloških vrednosti kraške jame kao speleološkog objekta tipa statičke ledenice, kao i vrste skiofita, klasaste habulice (Actaea spicata), zdravca (Geranium macrorrhizum) i zečje soce (Oxalis acetosella), mahovine, jetrenjače (Marchantiapolymorpha) i vrste zglavkara, gujinog češlja (Haasea guidononveilleri).

- Specijalni rezervat prirode „Rtanj”, koji se nalazi na teritoriji opština Sokobanja i Boljevac, područje je izuzetnih geoloških, geomorfoloških, bioloških, istorijskih i estetskih vrednosti. Ova planina se odlikuje vrlo složenom geološkom građom, sa stenama različite starosti iz perioda paleozoika, mezozoika i kenozoika. Posebnu vrednost predstavlja specifičan reljef sa kupastim vrhom Šiljak i vrlo strmim padinama, kraškim reljefom sa dubokim jamama i različitim oblicima eshumiranog subkutanog krasa. Složena geološka građa i različiti geomorfološki oblici odrazili su se na formiranje tla i razvoj flore i vegetacije izrazite originalnosti, a posebno na šumsku vegetaciju.

- Specijalni rezervat prirode „Jarešnik“ nalazi se na teritoriji opštine Bosilegrad, na obroncima planine Crnook. Stavljen je pod zaštitu radi očuvanja jedinstvene šume krimskog bora (Pinus nigra spp.pallasiana) u Srbiji, koja je opstala na krajnjoj severozapadnoj granici svog areala. SRP „Jarešnik“ jedino je nalazište krimskog bora i jedini rezervat čiste šume crnog bora prašumskog tipa u Srbiji.

O novim zaštićenim područjima i daljim planovima na ovom području, kako bi u narednom periodu dostigli evropski standard od preko 10% teritorije pod zaštitom u statusu prirodnog dobra, kao i akcijama očuvanja bio i geo diverziteta, možete saznati više na štandu Zavoda na Sajmu ekologije.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.