Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Povodom dobra UNESCO prirodne baštine "Drevne i netaknute bukove šume Karpata i drugih regiona Evrope"

U prostorijama Zavoda za zaštitu prirode Srbije 24.09.2019. godine održan je tehnički sastanak u okviru priprema serijske prekogranične nominacije proširenja dobra svetske prirodne baštine „Drevne i netaknute bukove šume Karpata i drugih regiona Evrope“.

Republika Srbija je za ovo evorpsko i svetsko prirodno dobro nominovala bukove šume na lokalitetima u režimu zaštite prvog stepena nacionalnih parkova Fruška gora, Tara i Kopaonik. Usvajanjem ove nominacije naša zemlja imaće prvo dobro svetske prirodne baštine, pored brojnih dobra svetske kulturne baštine. Stručni odabir lokaliteta i pripremu obrasca za upisivanje na tentativnu listu uradio je Zavod za zaštitu prirode Srbije, a na osnovu smernica koje je uputio Institut za ekologiju iz Klagenfurta, koji je na poziv Švajcarske, započeo koordinaciju procesa pripreme narednog proširenja.

Prirodno dobor za koje nominujemo i naše bukove rezervate prvobitno je zaštićeno kao „Netaknute bukove šume Karpata“ (Ukrajina i Slovačka) koje je na listu svetske baštine upisano 2007. godine, a nakon dva proširenja 2011. i 2017. godine, ovo dobro svetske prirodne baštine trenutno broji 78 komponenti u 12 evropskih država: Ukrajina, Slovačka, Nemačka, Belgija, Španija, Italija, Slovenija, Austrija, Rumunija, Bugarska, Hrvatska i Albanija.

Odabrane komponente tj. bukovi rezervati koji čine ovo prirodno dobro predstavljaju antropogeno neizmenjene bukove šume prašumskog karaktera, u kojima su predstavljeni svi procesi i pojave karakteristične za čiste i mešovite bukove ekosisteme u različitim uslovima sredine, a kako bi, kao genetički rezervoari, osigurale opstanak bukve, kao i velikog broja vrsta koje zavise od bukovih ekosistema.

Osim Srbije, u daljem proširenju učestvuju još 10 zemalja: Švajcarske Češka, Poljska, Slovačka, Italija, Francuska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Makedonija, koje nominuju više od 20 komponenti za upisivanje na listu svetske baštine pod kriterijumom IX: „izuzetni primeri značajnih bioloških i ekoloških procesa u okviru evolucije i razvoja terestričnih, slatkovodnih, obalnih ili marinskih ekosistema i zajednica biljaka i životinja“.

Proširenje svetskog prirodnog dobra „Drevne i netaknute bukove šume Karpata i drugih regiona Evrope je inicijtava koja se realizuje pod okriljem UNESCO Konvencije o svetskoj baštini kako bi se zaštito ekosistem bukovih šuma, kao jedan od najznačajnijih listopadnih šumskih ekosistema severne hemisfere i svakako najznačajniji za evropski kontinent, za koji je i endemičan.

Tehnički sastanak održan u Zavodu za zaštitu prirode Srbije je poslednji sastanak na temu prirpreme nominacije koji organizuje kooridinaciona kancelarija, te su sve zemlje učesnice imale predstavike uključene u proces nominacije. S obzirom na to da je sastanak održan u Srbiji, Zavod za zaštitu prirode Srbije je u rad satanka uključio i upravljače zaštićenih područja u našoj zemlji čiji se delovi nominuju za ovo svetsko prirodno doboro, kao i Pokrajinski zavoda za zaštitu prirode s obzirom na to da se deo nominovanih rezervata nalazi na teritoriji AP Vojvodine.

Sastanak je vodila Koordinaciona kancelarija iz Klagenfurta, a tokom sastanka su razmatrane kakrateristike predloženih rezervata i rešavni eventualni konflikti buduće zaštite i upravljanja dobrom.

Na osnovu postignutih dogovoa i dostavljenih podataka, Koordinaciona kancelarija će pripremiti zajednički nominacioni dosije i dostaviti Kominetu svetske baštine najkasnije do 31. januara 2020. godine. Komitet ga zatim upućuje Komitetu svetske baštine za nominaciju prirodne baštine - Međunarodnoj uniji za zaštitu prirode (IUCN), na evaluaciju, nakon koje Komitetu daju svoju preporuku o nominovanom proširenju, kako bi na sastanku Komiteta svetske baštine 2021. godine države članice izglasale odluku o navedenom proširenju.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.