Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Pokrenut postupak zaštite Specijalnog rezervata prirode “Park šuma Ivlje”

Na osnovu Studije zaštite Zavoda za zaštitu prirode Srbije „Specijalni rezervat prirode Park šuma Ivlje“ i u skadu sa članom 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16 i 95/18-dr. zakon) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja II (druge) kategorije, kao Specijalni rezervat prirode „Park šuma Ivlje”.

Prirodno dobro „Park šuma Ivlje” se nalazi u jugozapadnom delu Srbije, na planini Zlatar i pripada Dinarskim planinama. Prostire se na granici između opština Prijapolje i Nova Varoš i između reka Ibra i Zapadne Morave. Obuhvata područje opštine Nova Varoš, katastarsku opštinu Drmanovići.

Ukupna površina zaštićenog prirodnog dobra iznosi 78ha 16a 25m2.

Na području specijalnog rezervata prirode utvrđuje se režim zaštite I i II stepena. U prvom režimu zaštite nalazi se površina od 51 ha 88 a 71 m², a u drugom26 ha 27 a 54 m².

Zahvaljujući bogatom biljnom i životinjskom svetu, Park šuma Ivlje u okviru područja Uvac i Mileševka je izdvojena kao područje od posebne važnosti za zaštitu prirode, odnosno uvrštena je u nacionalnu ekološku mrežu (Uvac RS0000025 i Klisura reke Mileševke RS0000026). Park šuma Ivlje se nalazi na listi područja koja su od nacionalnog značaja za očuvanje diverziteta ptica u Srbiji, odnosno upisan je u nacionalnu listu IBA područja (Important Birds Area, IPA br. RS027) i međunarodnog značaja za očuvanje i zaštitu dnevnih leptira (Prime butterflay Areas, PBA br. 22 Zlatar).

Zavod za zaštitu prirode Srbije dostavio je 12. decembra 2013. godine Studiju zaštite Specijalni rezervat prirode „Park šuma Ivlje” ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine, kao nadležnom organu.

Danom postavljanja obaveštenja na internet stranici Ministarstva ispunjeni su uslovi za pokretanje postupka zaštite ovog prirodnog područja, shodno članu 42. stav 7. Zakona o zaštiti prirode.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.