Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Pokrenut postupak revizije zaštite Predela izuzetnih odlika „Dolina Malog Rzava”

Na osnovu studije zaštite Zavoda za zaštitu prirode Srbije „Predeo izzetnih odlika Dolina malog Rzava“, u skladu sa članom 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16 i 95/18-dr. zakon) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja revizije zaštite prirodnog područja II (druge) kategorije, kao predela izuzetnih odlika „Dolina malog Rzava”.

Mali Rzav se nalazi u središnjem delu zapadne Srbije, pripada regiji Stari Vlah i zajedno sa Moravicom, Velikim Rzavom, Đetinjom i Skrapežom predstavlja izvorište Zapadne Morave. Administrativno, izvorišni deo pripada opštini Ivanjica (KO Šarenik i KO Brezova), a veći deo opštini Arilje (KO Bjeluša, KO Radoševo i KO Visoka), na čijem prostoru se i nalaze značajnije prirodne vrednosti.

Nakon revizije koja je završena 2006. godine, SO Arilje je na sednici održanoj 6. oktobra 2006. godine, a na predlog Zavoda za zaštitu prirode Srbije, donela Odluku o zaštiti Spomenika prirode „Bjeluška potajnica”, koja je svrstana u III kategoriju zaštite – Značajno prirodno dobro. Na zaštićenoj površini Spomenika prirode „Bjeluška potajnica” je tada ustanovljen režim zaštite II stepena.

Ukupna površina Predela izuzetnih odlika „Dolina Malog Rzava” iznosi 3409 ha 68 a 66 m². Najveći deo površina nalazi se u privatnom vlasništvu (75,13 %), u vlasništvu države je 24,79 % i 0,08 % je u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve.

Na celom prirodnom dobru uspostavljaju se režim I stepena zaštite (60 ha 73 a 38 m²), II stepena zaštite (651 ha 03 a 78 m²) i III stepena zaštite (2697 ha 91 a 50 m²).

Zabeleženo je 11 endemičnih i subendemičnih taksona (od čega 8 endema i 3 subendema), 2 vrste od nacionalnog i međunarodnog značaja, 2 vrste navedene u „Preliminarnoj Crvenoj listi flore Srbije i Crne Gore sa statusima ugroženosti prema kriterijumima IUCN-a iz 2001. godine” (Ur. Stevanović V, 2002), odnosno na CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Appendix 2) listi, 4 tercijarna i 1 glacijalni relikt, kao i 20 vrsta zaštićenih „Uredbom o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune” („Službeni glasnik RS” 31/05, 45/05, 22/07, 38/08, 9/10 i 69/11).

Većina od 75 vrsta ptica koje su prisutne na području Malog Rzava strogo su zaštićene prema Pravilniku o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, br. 05/10 i 47/11).

Prema istom Pravilniku od 38 vrsta sisara prisutnih u istraživanom delu doline Malog Rzava, 16 je svrstano u kategoriju „strogo zaštićena divlja vrsta”, a 20 u kategoriju „zaštićena divlja vrsta”.

Zavod za zaštitu prirode Srbije dostavio je 19. decembra 2012. godine Studiju zaštite Predeo izuzetnih odlika „Dolina Malog Rzava” ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine, kao nadležnom organu.

Danom postavljanja obaveštenja na internet stranici Ministarstva ispunjeni su uslovi za pokretanje postupka zaštite ovog prirodnog područja, shodno članu 42. stav 7. Zakona o zaštiti prirode.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.