Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Javni uvid i javna rasprava o zaštiti Spomenika prirode „Kovačevića pećina“

Javni uvid u Nacrt uredbe o proglašenju Spomenika prirode „Kovačevića pećina“ i studiju zaštite u trajanju od 20 dana, održava se od 27. novembra do 16. decembra 2019. godine.

Нацрт уредбе о проглашењу Spomenika prirode „Kovačevića pećina” и студија заштите са картографском документацијом, које је на основу овлашћења сходно чл. 102. и 103. Закона о заштити природе израдио Zавод за заштиту природе Србије, izloženi su na javni uvid svakog radnog dana od 900 do 1400 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 666 i u prostorijama Zavoda za zaštitu prirode Srbije u Beogradu, Dr Ivana Ribara 91.

Fizička i pravna lica mogu u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 16. decembrom 2019. godine, dostaviti u pisanoj formi primedbe na dokumenta o zaštiti Ministarstvu zaštite životne sredine, i to, poštom ili na pisarnicu, sa naznakom „SP Kovačevića pećina – Javna rasprava o zaštiti”.

Javna rasprava o dokumentima o zaštiti, u okviru koje će biti razmatrane primedbe dostavljene tokom javnog uvida, одржаће се у petak 13. децембра 2019. godine sa početkom u 1100 časova u prostorijama Skupštine opštine Krupanj (Velika sala), Maršala Tita br. 2. Javnu raspravu vodi komisija koju obrazuje Ministarstvo zaštite životne sredine.

У јавној расправи учествују физичка лица и представници правних лица, који су поднели примедбе у писаном облику у току трајаnjа јавног увида, а који usmeno mogu obrazložiti podnete primedbe. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač dokumenata o zaštiti javno iznosi svoj stav.

Извештај о извршеном Јавном увиду биће објављен на интернет страници Ministarstva zaštite životne sredine и Завода за заштиту природе Србије.

Spomenik prirode „Kovačevića pećina” nalazi se na teritoriji opštine Krupanj, selo Cerova, zaseok Kovačevići, KO Cerova, na površini od 4,69 ha u privatnom vlasništvu i u II stepenu zaštite.

Spomenik prirode „Kovačevića pećina” stavlja se pod zaštitu radi očuvanja, u izvornom obliku, reprezentativnog primera prostranog, horizontalnog, vijugavog i razgranatog podzemnog oblika karstnog reljefa razvijenog u krečnjacima paleozojske starosti (karbon), koji se sastoji iz četiri jedinstvene celine: Ulaznog dela (sa dva otvora), Glavnog kanala, Kanala sa kadama i Blatnog kanala, ukupne poznate dužine 985 m, kao i radi očuvanja elemenata geodiverziteta u vidu atraktivnog pećinskog nakita, i biodiverziteta koji se ogleda u prisustvu sedam rodova fosilne faune (različitih rodova sisara pleistocenske i recentne starosti, od kojih je najznačajniji pećinski medved), 12 vrsta faune zglavkara i četiri vrste slepih miševa (prirodne retkosti).

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.