Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

O knjizi „Ptice Pirota“ u Pirotu

U Upravnoj zgradi HE „Pirot“ 05. decembra 2019. godine, Zavod za zaštitu prirode Srbije i EPS, predstavili su knjigu „Ptice Pirota“, autora Ivana Medenice, u kojoj su predstavljena višegodišnja istraživanja bazena koji se nalazi samo kilometar od centra Pirota, na prostoru odvodnog kanala HE Pirot i predstavlja jedno od najbogatijih mesta vrstama ptica u Srbiji.

U ime EPS-a promociju je otvorio direktor HE „Pirot“ Ljubomir Stojanović, naglasivši da knjiga ima dodatni motivacioni faktor u radu na zaštiti bazena i HE „Pirot“ i daje smernice za dalje angažovanje na uređenju ovog prostora u skladu sa očuvanjem i prezentacijom bogatstva sveta ptica.

O značaju knjige za zaštitu prirode, govorio je Rukovodilac Kancelarije Zavoda u Nišu - mr Danko Jović, istakavši da je u publikaciji predstavljeno 217 vrsta ptica koje su zabeležene u periodu od 2005. do 2017. godine, tako što je za sve vrste je dat opis, ekologija, ishrana i njen status u Srbiji i QR kod, preko koga se može čuti kako se vrsta oglašava.

Zašto je prostor proučavanog bazena HE „Pirot“ značajan ornitološki rezervat ne samo za Pirot već za region, i da priručnik „Ptice Pirota“ predstavlja pored bogatstva ornitofaune jezera, pozitivnu sintezu antropogenih faktora (izgradnja HE i kompenzacionog bazena) i prirodnih faktora (geografskog položaja Pirota kao koridoru selidbenog puta ptica), istakao je recenzent knjige dr Petar Šurulinkov, kustos Prirodnjačkog muzeja u Sofiji.

Sadržaj knjige koja je nastala na osnovu petnaestogodišnjih rezultata istraživanja autora biološkog bogatstva rodnog Pirota, u okviru kojih je zabeleženo puno retkih i međunarodno važnih vrsta, predstavio je autor Ivan Medenica, održavši prezentaciju o rezultatima istraživanja, međunarodno značajnim i retkim vrstama koje su prikazane u knjizi, kao i trendovima njihovog pojavljivanja.

Budući da kompenzacioni bazen zapravo pospešuje bogatstvo pticama, knjiga ujedno predstavlja i putokaz kako sprega ljudske intervencije i divljeg sveta u prirodi može da bude na dobrobit ljudi i prirode, što su učesnici na promociji mogli i da vide tokom obilaska bazena, nakon promocije.

Autor knjige je Ivan Medenica. Recenzenti knjige su dr Petar Šurulinkov, dr Vladimir Jovanović, Bratislav Grubač i Miloš Radaković. Izdavač: Zavod za zaštitu prirode Srbije. Format knjige je 24 cm, ima 383 strana i pisana je na srpskom jeziku.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.