Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Aleksandar Dragišić

Direktor Zavoda za zaštitu prirode Srbije

Rođen 1972. godine

Diplomirao je na Fakultetu organizacionih nauka Megatrend univerziteta u Beogradu, smer Ekonomija – međunarodno poslovanje, kao i smer Kompjuterski inženjering. Postdiplomsku specijalizaciju iz oblasti elektronskog poslovanja pohađao je na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu, a zatim završio postdiplomsku specijalizaciju na temu „Implementacija informacionih sistema u državne i privatne institucije i kompanije u zemljama u razvoju“, na Univerzitetu u Rimu „La Sapienza“. Na dvogodišnjim magistarskim internacionalnim, multidisciplinarnim studijama na Univerzitetu u Bolonji stekao zvanje „Master of Arts as Area Expert“ - odnosi zapada i istočne Evrope kroz ekonomski, politički, antropološki i socijalni aspekt.

U okviru magistarskih postdiplomskih studija bavio se istraživačkim i naučnim radom u Rusiji, gde je zatim kao spoljni saradnik ruske kompanije „MTI-ITM OOO“ Moskva, bio angažovan na poslovima stranih ulaganja.

Posle toga rukovodi italijanskom firmom na ruskom tržištu unutar grupe „Six Team“. Svoje znanje iz upravljanja tržištem i značaja implementacije informacionih tehnologija u razvoju tržišta primenio je kao menadžer za marketing i prodaju aplikativnog softvera kompanije „Siemens Business Service - Ibis Sys“.

Kao savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije za strane direktne investicije, bio je takođe član specijalnog projektnog tima posvećenog implementaciji IT rešenja u razvoju sektora.

Svoja znanja i iskustvo u upravljanju iskazao je i kao finansijski direktor i savetnik za finansijska ulaganja i investicije kompanije „Koling AD“.

Kao nezavisni ekspert za direktne strane investicije i finansijska ulaganja, unutar Saveta za energetiku, dao je svoj doprinos kreiranju strategije za unapređenje okvira značajnih za razvoj energetskog sektora, sa stanovišta održivog korišćenja i obnovljivosti resursa.

Bio je predavač u oblasti ekonomije i regionalnog razvoja na Visokoj školi za primenjene i pravne nauke u Banja Luci, i Višoj poslovnoj školi Čačak. Autor je brojnih članaka iz oblasti primene informacionih tehnologija u upravljanju, i elektronskog poslovanja kao saradnik IT časopisa „Internet ogledalo“ i geopolitičkih i geoekonomskih radova kao saradnik „Istituto per L'europa Centro Orientale e Balcanica“ u Italiji.

Govori engleski, ruski i italijanski jezik.

Adresa:

Dr Ivana Ribara 91,
11070 Novi Beograd
Tel: 011/2093-803
E-mail: beograd@zzps.rs

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.