Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Dr Dragana Ostojić

Načelnik Odeljenja za prirodna dobra, predeone vrednosti i prostorno-plansku dokumentaciju

Rođena 1965. godine

Diplomirala na Šumarskom fakultetu u Beogradu, gde je i doktorirala sa doktorskom disertacijom "Ekološki činioci prirodnog održavanja i obnove cenopopulacija Pančićeve omorike (Picea omorika Panč.)".

Po diplomiranju radila je u Javnom preduzeću "Srbijašume" u službi Gajenje i zaštita šuma sve do 1993. godine, kada se dolazi u Zavod za zaštitu prirode Srbije, na mesto pripravnika za poslove iz oblasti šumarstva. U više od dve decenije rada u Zavodu, sticala je sva stručna zvanja, i bila angažovana na brojnim zadacima u oblasti zaštite prirode, projektnim temama i stručnim i naučnim projektima.

Do sada je objavila 30 naučnih radova i učestvovala u izradi oko 100 elaborata i studija u oblasti zaštite prirode. Učestvovala je na desetinu stručnih i naučnih skupova u zemlji i inostranstvu.

Adresa:

Dr Ivana Ribara 91,
11070 Novi Beograd
Tel: 011/2093-836
Faks: 011/2093-867
E-mail: dragana.ostojic@zzps.rs

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.