Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Za nastavnike, studente i učenike

Programi za učenike:

Obrazovne programe za učenike Zavod realizuje kroz akcije upoznavanja dece školskog uzrasta sa vrednostima i značajem prirodnih vrednosti (dobara i vrsta) i resursa, i time širenja svesti o značaju njihovog očuvanja u cilju izgrađivanja znanja i veština ekološki aktivnih i odgovornih građana.

Zavisno od teme (iz oblasti zaštite prirodnih dobara, biodiverziteta ili geodiverziteteta) i uzrasta učenika, programi se izvode kroz pojedinačna ili serijska predavanja, prezentacije, kreativne radionice, eko-igraonice, prilagođena istraživanja na terenu, izlete u prirodna dobra, izložbe dečjih crteža i fotografija, eko kampove i akcije, projekcije filmova i sl.

Obrazovni programi se realizuju u učionicama, prostorijama Zavoda, lokalitetima u zaštićenim područjima, odnosno kroz školske i vanškolske nastavne aktivnosti.

Kao primere izdvajamo:

» Radionice „Čuvajmo šume na obalama Dunava“, „Zaštićene divlje vrste u gradu“, „Retke i ugrožene vrste ptica u Srbiji“, „Šume Srbije“, ...

» Istraživačko-obrazovne eko-akcije: „Otkrivanje blaga beogradskih parkova“ (Pionirski park i Akademski park), „Zaštita venerine vlasi u Zvonačkoj banji“, „Biodiverzitet Sićevačke i Jelašničke klisure“, „Istražimo prirodu SRP „Jerma““, „Biseri prirode ravnice“, i dr.

Programi se realizuju u saradnji sa opštinama, školama, Dečjim kulturnim centrom Beograd, Pionirskim gradom, nevladinim organizacijama, i drugim zainteresovanim partnerima.

Radionice za predškolce:

Bojimo i učimo o prirodi prvi je organizovani edukativni program Zavoda za predškolce. Program je namenjen deci koja pohađaju vrtiće. U okviru programa naši najmlađi uz pomoć stručnih saradnika Zavoda popunjavaju tematsku bojanku i uče o zaštiti biljnih i životinjskih vrsta.

Seminari za nastavnike:

Zavod ima višedecenijsku praksu u organizovanju stručnih programa za usavršavanje nastavnika u oblasti zaštite prirode i životne sredine. Seminari za usavršavanje zaposlenih u prosveti akreditovani su od strane Ministarstva prosvete i deo su sistema profesionalnog usavršavanja nastavnika.

Svrha realizacije ovih programa jeste da se nastavnici obuče da koriste saznanja Zavoda u nastavi za ekološko obrazovanje i vaspitanje dece inkorporirajući ih u redovno nastavno gradivo i vannastavne aktivnosti u prirodi. Zavod ima tri seminara ovog tipa:

» „Priroda Srbije: aspekti i značaj zaštite“(trajanje: 2 dana/16 sati);

» Škola kao partner u zaštiti životne sredine“( trajanje: 3 dana, teoretski deo i stručni obilazak jednog zaštićenog prirodnog dobra/22 sata);

» Svet u stablu drveta: Drvo kao faktor zdrave životne sredine“ (trajanje: 2 dana teorijska nastava i 1 dan terenski rad / 20 sati);

» „Kultura štednje i ekološka kultura u dnevnim aktivnostima mladih“ (trajanje 3 dana/20 sati).

Sadržaj ovih seminara realizuje se putem predavanja, prezentacija, radionica, diskusionih grupa, stručnih terenskih obilazaka. Za učesnike seminara obezbeđen je bogat instruktivni i nastavni materijal koji se direktno može primeniti u školskoj praksi.

Partneri u organizaciji programa za usavršavanje nastavnika su opštine, Dečji kulturni centar Beograd, regionalni centri za unapređenje obrazovanja zaposlenih u prosveti, itd.зовања запослених у просвети, итд.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.