Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Za zainteresovanu javnost

Programi za studente

Tematska predavanja, prezentacije i radionice o zaštiti prirode u prostorijama Zavoda ili fakulteta i tematsko učešće stručnih saradnika Zavoda u studentskim eko-istraživačkim kampovima.

Za upravljače zaštićenih prirodnih dobara i stručnu javnost

Stručna podrška upravljačima u realizaciji programa obuke za službe zaštite i promocije prirodnog dobra u oblasti sprovođenje mera zaštite, monitoringa, uključivanje u programe ekoloških mreža i mreža zaštićenih prirodnih dobara i staništa na međunarodnom nivou (IBA, IPA, PBA, Emerald, Natura 2000, i sl), organizovanog rada sa posetiocima, uključivanja lokalnog stanovništva i zajednica u aktivnosti zaštite.

Za predstavnike opština i lokalno stanovništvo

Tematski skupovi i programi za predstavnike lokalne samouprave i stanovništvo u opštinama na čijem području se nalaze prirodna dobra, kao deo upoznavanja sa budućom zaštitom okruženja u kome žive ili procedure javne rasprave o proglašenju određenog prirodnog dobra za zaštićeno.

Poseban program za predstavnike lokalnih samouprava jeste Program upoznavanja javnosti o značaju Evropske konvencije o predelu. Zavod kao partner u realizaciji ovog programa koje vodi vodi Ministarstvo učestvuje u tematskim tribinama i okruglim stolovima koji se realizuju u opštinskim centrima širom Srbije.

Za institucije nadležne za zbrinjavanje vrsta

Program obuke zaposlenih u „Veterini Beograd d.o.o“ na radnom mestu zoohigijeničar, zaduženih za hvatanje i vraćanje na prirodna staništa autohtonih vrsta zmija. Program traje mesec dana (2 puta nedeljno po 2 sata). Za polaznike je pripremljen Priručnik za prepoznavanje autohtonih vrsta i pravilno postupanje na terenu.

Za sektor turizma

Budući da su prirodna dobra sve više prepoznata kao turističke destinacije, obrazovni programi namenjeni turističkim radnicima koji deluju na prostoru zaštićenih prirodnih dobara u funkciji su njihovog pridobijanja za delovanje u skladu sa potrebama održivog razvoja područja i usmeravanja ka programima eko turizma.

Podrška obrazovnim programima NVO sektora

U cilju jačanja partnerskih veza sa NVO koje imaju ekološku orijentaciju Zavod, obezbeđujući prigodan obrazovni materijal i stručno učešće i konsultacije, podržava različite obrazovne programe koji imaju za cilj širenje svesti o potrebi zaštite životne sredine i prirode, NVO sektora i drugih organizacija.

Vesti

18.10.2019.Sajam knjiga i promocija „Ptice Pirota“
[=]

11.10.2019.
Zavod u manifestaciji „Dečja nedelja“

11.10.2019.
13. Jesenji studentski kamp na Velikom ratnom ostrvu

11.10.2019.
Zavod na 16. Međunarodnom sajmu EcoFair

(PRIKAŽI SVE VESTI)

Preporučite

Фото конкурс

КАМПАЊА ЗА ОДГОВОРНО КОРИШЋЕЊЕ ПЕСТИЦИДА „Чујте и не трујте! Орао пао”

GIS ZZPS

Информатор о раду Завода за заштиту природе Србије

Часопис

Часопис

Webmail

Mi smo član:

Posetite www.iucn.orgPosetite www.europarc.orgPosetite www.progeo.se

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.