Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Za zainteresovanu javnost

Programi za studente

Tematska predavanja, prezentacije i radionice o zaštiti prirode u prostorijama Zavoda ili fakulteta i tematsko učešće stručnih saradnika Zavoda u studentskim eko-istraživačkim kampovima.

Za upravljače zaštićenih prirodnih dobara i stručnu javnost

Stručna podrška upravljačima u realizaciji programa obuke za službe zaštite i promocije prirodnog dobra u oblasti sprovođenje mera zaštite, monitoringa, uključivanje u programe ekoloških mreža i mreža zaštićenih prirodnih dobara i staništa na međunarodnom nivou (IBA, IPA, PBA, Emerald, Natura 2000, i sl), organizovanog rada sa posetiocima, uključivanja lokalnog stanovništva i zajednica u aktivnosti zaštite.

Za predstavnike opština i lokalno stanovništvo

Tematski skupovi i programi za predstavnike lokalne samouprave i stanovništvo u opštinama na čijem području se nalaze prirodna dobra, kao deo upoznavanja sa budućom zaštitom okruženja u kome žive ili procedure javne rasprave o proglašenju određenog prirodnog dobra za zaštićeno.

Poseban program za predstavnike lokalnih samouprava jeste Program upoznavanja javnosti o značaju Evropske konvencije o predelu. Zavod kao partner u realizaciji ovog programa koje vodi vodi Ministarstvo učestvuje u tematskim tribinama i okruglim stolovima koji se realizuju u opštinskim centrima širom Srbije.

Za institucije nadležne za zbrinjavanje vrsta

Program obuke zaposlenih u „Veterini Beograd d.o.o“ na radnom mestu zoohigijeničar, zaduženih za hvatanje i vraćanje na prirodna staništa autohtonih vrsta zmija. Program traje mesec dana (2 puta nedeljno po 2 sata). Za polaznike je pripremljen Priručnik za prepoznavanje autohtonih vrsta i pravilno postupanje na terenu.

Za sektor turizma

Budući da su prirodna dobra sve više prepoznata kao turističke destinacije, obrazovni programi namenjeni turističkim radnicima koji deluju na prostoru zaštićenih prirodnih dobara u funkciji su njihovog pridobijanja za delovanje u skladu sa potrebama održivog razvoja područja i usmeravanja ka programima eko turizma.

Podrška obrazovnim programima NVO sektora

U cilju jačanja partnerskih veza sa NVO koje imaju ekološku orijentaciju Zavod, obezbeđujući prigodan obrazovni materijal i stručno učešće i konsultacije, podržava različite obrazovne programe koji imaju za cilj širenje svesti o potrebi zaštite životne sredine i prirode, NVO sektora i drugih organizacija.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.