Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Strategije

Oblast zaštite prirode normativno je regulisana Zakonom o zaštiti prirode i drugim zakonskim i podzakonskim aktima koji se neposredno ili posredno odnose na prirodu i prirodna dobra. Pored primene zakona, gde je donošenje Zakona o zaštiti prirode ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/09, 88/2010 i 14/2016) kojim se uređuju zaštita i očuvanje prirode, biološka, geološka i predeona raznovrsnost, bilo od izuzetnog značaja, za normativno regulisanje ove oblasti značajna su i mnoga podzakonska akta. Harmonizacijom pravnih propisa iz oblasti zaštite životne sredine i prirode sa propisima Evropske unije koja je u toku, u oblasti zaštite životne sredine i prirode uzimaju se u obzir i primenjuju evropski i svetski standardi. Takođe, unapređenju i usklađivanju zaštite prirode doprinosi i primena odredbi i principa međunarodnih konvencija čiji je naša zemlja potpisnik.

Odaberite stavku koju želite da preuzmete:

» Nacionalna strategija održivog razvoja,
("Službeni glasnik RS", br. 57/2008 od 3.6.2008. godine);

» Nacionalna strategija održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara,
("Službeni glasnik RS" br. 33/2012);

» Strategija biološke raznovrsnosti Republike Srbije za period od 2011. do 2018. godine,
(„Službeni glasnik RS“ br. 13/2011);

» Nacionalna strategija za aproksimaciju u oblasti životne sredine za Republiku Srbiju,
(Službeni glasnik RS 80/2011);

» Nacionalni program zaštite životne sredine,
("Službeni glasnik RS" br. 12/2010);

» Strategija upravljanja mineralnim resursima Republike Srbije do 2030. godine.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.