Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Pokretna zaštićena prirodna dokumenta

Na osnovu Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“ br. 36/2009 i 88/2010), među zaštićenim prirodnim dobrima spadaju i pokretna zaštićena prirodna dokumenta (član 37. Zakona), koja odnose se na delove geološkog i paleontološkog nasleđa, kao i biološka dokumenta od naročitog naučnog, obrazovnog i kulturnog značaja.

Pokretna zaštićena prirodna dokumenta mogu biti različiti tipovi fosila, minerali i/ili kristali i mineralne druze na ležištu, tipske vrste fosila pojedinačnih minerala i kristala, različite mikološke, botaničke i zoološke zbirke kao i drugi pojedinačni preparati organskih vrsta.

Shodno Zakonu, zabranjeno je sakupljanje i uništavanje ovih zaštićenih prirodnih dobara i uništavanje ili oštećivanje njihovih nalazišta.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.