Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Ekološka mreža Srbije

Ekološka mreža obuhvata međusobno povezana ili prostorno bliska zaštićena područja i ekološki značajna područja unutar koje se delovi povezuju prirodnim ili veštačkim koridorima. Sastoji se iz područja od značaja za očuvanje biodiverziteta, koridora koji povezuju izolovana staništa, i zaštitnih zona koje smanjuju negativne uticaje okruženja.

Na osnovu strategije zaštite prirode i nacionalnog zakonodavstva, u Srbiji se uspostavlja ekološka mreža radi unapređenja zaštite i efikasnijeg upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima, odnosno obezbeđivanja povoljnih uslova za život ugroženih biljnih i životinjskih vrsta, kao i njihovih staništa, sprovođenjem mera zaštite, očuvanja i održivog korišćenja. Ekološke mreže su značajne i sa socio-ekonomskog stanovišta, s obzirom da podrazumevaju prisutnost i delatnost čoveka u skladu sa zaštitom prirode, i samim tim, predstavljaju faktor održivog razvoja lokalnih zajednica. Time se ujedno naša zemlja približava ispunjenju uslova potrebnih za program Natura 2000.

Sastav, kao i upravljanje ekološkom mrežom utvrđeni su Uredbom o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS“ br. 102/2010). U Prilogu 1 Uredbe navedena su ekološki značajna područja Srbije, a u Prilogu 2 ekološki koridori od međunarodnog značaja u Republici Srbiji.

Ekološka mreža Srbije za sada sadrži 101 ekološki značajno područje, koja su izdvojena na predlog Zavoda. U okviru preliminarne mreže uvrštena su zaštićena prirodna dobra, dobra u postupku zaštite, i ona koja su planirana za zaštitu, odnosno područja značajna sa stanovišta očuvanja retkih i ugroženih vrsta i njihovih staništa, i primene međunarodnih konvencija čiji je Srbija potpisnik. Takođe su, u sastavljanju liste područja koja čine ekološku mrežu Srbije, uzeta su u obzir: 61„Emerald“ područje (nominovana za „Emerald“evropsku ekološku mrežu koju čine područja od posebnog interesa za očuvanje evropske divlje flore i faune i njihovih prirodnih staništa, na osnovu Bernske konvencije); ramsarska područja (koja su na osnovu Ramsarske konvencije, tj „Konvencije o zaštiti močvarnih područja od međunarodnog značaja, naročito kao staništa ptica močvarica“ proglašena za međunarodno značajna vlažna područja); područja od međunarodnog značaja za biljke (61 Important PlantAreas područje), značajna područja za ptice (u okviru programaImportant Bird Area / IBA izdvojena su 42 područja) i odabrana područja za dnevne leptire (Prime Butterfly Areas/PBA - 40 područja).

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.