Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Međunarodno značajna područja

Pored prirodnih dobara zaštićenih u nacionalnim okvirima, u Srbiji su izdvojena i zaštićena područja koja su značajna shodno međunarodnim propisima. Međunarodno značajna prirodna dobra u Srbiji takođe su osnov za razvijanje međunarodne saradnje, razmene iskustava, a u cilju unapređenja zaštite prirode.

„Konvencija o zaštiti močvarnih područja od međunarodnog značaja, naročito kao staništa ptica močvarica“, poznatija kao Ramsarska konvencija, koja je ovaj naziv dobila jer je usvojena u gradu Ramsaru (Iran) 2. februara 1971. godine, predstavlja osnov za akciju, u nacionalnim i međunarodnim okvirima, po pitanju zaštite i mudrog upravljanja vlažnim područjima i njihovim resursima. Deset prirodnih dobara u Srbiji na listi međunarodno značajnih vlažnih područja, tzv. ramsarskih područja prostiru se na 63,919 hektara. Zavod za zaštitu prirode Srbije je utvrdio preliminarnu listu od 68 potencijalnih ramsarskih područja u Srbiji.

Više o tome na: http://www.ramsar.org/cda...

Za očuvanje svetskog nasleđa prirode, od naročitog značaja je delovanje organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu – UNESCO. UNESKO je 1972. godine usvojio Konvenciju o zaštiti svetske kulturne i prirodne baštine, na osnovu koje utvrđuje Listu svetske baštine sa dobrima za koje Odbor Svetske baštine smatra da poseduju izuzetne univerzalne vrednosti. Do sada je Zavod izradio stručnu osnovu predloga nominacije dva prirodna dobra za upis u listu svetske prirodne baštine: Nacionalni park „Šar-planina“ i Spomenik prirode „Đavolja varoš“.

Harmonija čoveka i prirode osnova je programa „Čovek i biosfera“ (Man and byosphere) koji u okviru UNESKO postoji od 1971. godine. Rezervati biosfere su područja kopnenih i obalskih/morskih ekosistema koja su u okviru MAB programa. Rezervati biosfere su od ključnog značaja za ostvarivanje održive ravnoteže između ponekad sukobljenih ciljeva očuvanja biološke raznovrsnosti, promovisanja ekonomskog razvoja i očuvanja kulturnih vrednosti. U okviru ovog programa, Park prirode „Golija“ je, zajedno sa zaštićenom okolinom manastira Studenica 2001. godine proglašen za Rezervat biosfere „Golija – Studenica“. U toku je postupak kandidovanja za proglašenje za drugi rezervat biosfere u Srbiji dela budućeg prekograničnog prirodnog dobra „Mura – Drava - Dunav“ koje se nalazi na teritoriji naše zemlje.

Uključivši se u projekat „Podrška zaštićenim pograničnim područjima“ koji je deo Akcionog plana „Parks for life“ (nosioci IUCN, EUROPARC), Zavod je izdvojio devet ovakvih područja.

» Park prirode Subotičke šume

» Specijalni rezervat prirode Selevenjska pustara

» Specijalni rezervat prirode Gornje podunavlje

» Specijalni rezervat prirode Zasavica

» Nacionalni park Fruška gora

» Nacionalni park Đerdap

» Nacionalni park Tara

» Park prirode Stara planina

» Nacionalni park Šar-planina

Prirodna dobra koja imaju određeni međunarodni status su, pored 61 „ područja nominovanih za „Emerald“ evropsku ekološku mrežu (link), 61 područje od međunarodnog značaja za biljke (61 Important Plant Areas područje), 42 međunarodno značajna područja za ptice (u okviru programa Important Bird Area / IBA) i 40 odabranih područja za dnevne leptire (Prime Butterfly Areas/PBA - 40 područja).

Sva ova područja deo su ekološke mreže Srbije (Uredba o ekološkoj mreži, "Službeni glasnik RS", br. 102/2010).

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.