Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Nacionalni parkovi

Područje sa većim brojem raznovrsnih prirodnih ekosistema od nacionalnog značaja, istaknutih predeonih odlika i kulturnog nasleđa u kome čovek živi usklađeno sa prirodom, namenjeno očuvanju postojećih prirodnih vrednosti i resursa, ukupne predeone, geološke i biološke raznovrsnosti, kao i zadovoljenju naučnih, obrazovnih, duhovnih, estetskih, kulturnih, turističkih, zdravstveno-rekreativnih potreba i ostalih aktivnosti u skladu sa načelima zaštite prirode i održivog razvoja (čl. 30 Zakona o zaštiti prirode, „Službeni glasnik RS“ br. 36/2009 i 88/2010), stavlja se pod zaštitu kao nacionalni park.

Nacionalnim parkovima upravljaju posebna javna preduzeća, shodno Zakonu o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS“ br. 33/93 i 44/93. Vidi: čl. 14 Zakona – 53/93-2467. Vidi: čl.2. Zakona – 67/93-3111. Vidi: čl. 12. Zakona – 48-94-1497. Vidi: čl. 85 – 101/2005-28). U toku je donošenje nove legislative o pet nacionalnih parkova u Srbiji.

Molimo odaberite stranicu koju želite da pogledate:

» Nacionalni park Đerdap

» Nacionalni park Fruška gora

» Nacionalni park Kopaonik

» Nacionalni park Šar-planina

» Nacionalni park Tara

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.