Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Научна и стручна издања

Један ботанички дан на Старој планини - Приручник за идентификацију биљака


Уредници: Владимир Ранђеловић, Бојан Златковић

Аутори: Владимир Ранђеловић, Бојан Златковић, Марина Јушковић, Данијела Николић, Зорица Митић, Драгана Јеначковић, Милица Јовановић, Ирена Раца, Маја Јовановић, Јована Стојановић

Суиздавач: Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

Година издања: 2019.

Формат: 17cm, 290 страна, књига је писана двојезично, на српском и енглеском језику.

Овај својеврстан водич за флору Старе планине је публикација намењена, пре свега, ботаничарима, учесницима 13. Симпозијума о флори југоисточне Србије и суседних региона, који желе да сазнају више о интересантној флори Старе планине и Балканског полуострва. Приручник је намењен за брзу идентификацију врста на самом терену, а представља и водич за све љубитеље природе који су заинтересовани да се упознају са биљним врстама ове планине. У њему је дат кратак преглед 498 врста биљака, од којих је свака представљена фотографијом у боји. Врсте су представљене према филогенетском поретку, укључујући припаднике најважнијих породица и родова у флори Старе планине, а дати су и најважнији детаљи за визуелну идентификацију врста, као и кратак опис подручја са свим доступним информацијама. Ова књига је прави избор за упознавање биљног света Старе планине, али се може користити и у другим планинским подручјима, с обзиром на то да овде представљене врсте настањују и друге планинске масиве Србије.

Птице Пирота


Уредник: Иван Меденица

Аутор: Иван Меденица

Година издања: 2019.

Формат: 24 cm, 383 стране, писана на српском језику.

Аутор се последњих 15 година бавио бележењем присуства врста птица широм Србије, те је имао прилику и да упозна фантастично биолошко царство родног Пирота. На само километар од центра Пирота, налази се компензациони базен ХЕ Пирот, једно од места најбогатијих врстама птица у Србији. У публикацији је представљено 217 врста птица које су забележене у периоду од 2005. до 2017. године. Један од куриозитета компензационог базена у Пироту је и откриће нове врсте за фауну птица Србије, пустињске грмуше. Све врсте су приказане кроз опис врсте, екологију, исхрану и њен статус и подржане фотографијама у боји. За свих 217 описаних врста могуће је скенирати и QR код, и послушати оглашавање птице. Нових 5 врста, забележених у 2018. години, напоменуте су у додатку ове књиге, и њихови описи представљени су текстуално.

Црвена књига фауне Србије III Птице/ Red Book of Fauna of Serbia III - Birds
Уредници: Димитрије Радишић, Воислав Васић, Слободан Пузовић, Милан Ружић, Марко Шћибан, Братислав Грубач, Анте Вујић
Аутори: Димитрије Радишић, Слободан Пузовић, Воислав Васић, Марко Шћибан, Милан Ружић, Братислав Грубач, Анте Вујић, Саша Рајков, Радислав Мирић, Драженко Рајковић, Милош Радаковић, Марко Туцаков, Урош Пантовић, Ото Секереш, Атила Агоштон, Далиборка Станковић, Горан Секулић, Иван Ђорђевић, Марко Раковић, Никола Стојнић, Јожеф Гергељ, Никола Матовић, Никола Станојевић, Миливој Вучановић, Дејан Ђапић, Иштван Балог, Давид Грабовац, Иван Меденица, Брано Рудић, Драган Симић, Стефан Скорић, Драган Гачић, Милица Радановић, Сандра Јовановић, Мирослав Врачарић, Ана Вулетић


Суиздавач: Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију, Друштво за заштиту и проучавање птица Србије
Година издања: 2018.
Формат: 28 cm, 552 стране, књига је писана двојезично, на српском и енглеском језику.


Писање ове монографије представљало је велики изазов за све учеснике у њеној изради. Тим за израду Црвене књиге птица Србије имао је задатак да прикупи, анализира, протумачи и у извештаје о ризику од ишчезавања сажме и преточи готово несагледиву количину података и знања о птицама Србије, које су током скоро три века прикупљали природњаци и научници различитих професија. У књизи су обрађене 352 поуздано забележене врсте, процењен је ризик од ишчезавања гнездеће популације 255 врста и негнездеће популације свих врста. Циљ израде Црвене књиге птица Србије био је да се створи поуздан инструмент који би чинио научну и стручну основу за заштиту и очување дивљих птица наше земље.

Црвена књига фауне Србије IV Правокрилци / Red Data Book of Fauna of Serbia IV- ORTHOPTERA
Уредник: проф.др Милица Павков Хрвојевић
Аутори: Драган Павићевић, др Иво Караман, др Младен Хорватовић
Суиздавач: Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, Департман за биологију и екологију
Година издања: 2018.
Формат: 29 cm, 246 страна, књига је писана двојезично, на српском и енглеском језику.


Основни циљ ове монографије је да укаже на неопходност свеобухватне заштите најугроженијих врста правокрилаца на територији Републике Србије. Како су ови инсекти често ограничене дистрибуције и тесно везани за одређени тип станишта, њихова заштита могућа је само уз трајну заштиту станишта која насељавају. Током вишедеценијских теренских истраживања широм Србије и литературних података, дошли смо до броја од 35 таксона, за које сматрамо да су потенцијално угрожени, или на ивици потпуног нестанка из фауне Србије. У питању је око 18 % правокрилне фауне Србије.

Водоземци и гмизавци Свете Горе и Хиландара/ Amphibians and reptiles of Athos Peninsula and Hilandar Monastery
Уредници: др Растко Ајтић, Миливоје Крвавац
Аутори: др Растко Ајтић, Миливоје Крвавац, мр Данко Јовић
Суиздавач: Света српска царска лавра манастир Хиландар
Година издања: 2018.
Формат: 28 cm,164 стране, књига је писана двојезично, на српском и енглеском језику.


Овом публикацијом желели смо да наизглед супротстављене ставове науке и религије доведемо у сагласје у времену када су и научни и божији ред природе доведени у питање. Након трогодишњег проучавања и истраживања, пред вама се налази први рукопис који описује богатство фауне водоземаца и гмизаваца на имању манастира Хиландара, и шире околине. Може се сматрати да веродостојно илуструје богатство ове групе кичмењака читавог полуострва Света Гора. Ово је прва у низу публикација којом ће Завод за заштиту природе Србије представити природне вредности овог подручја.

Шарган-Мокра Гора: Парк природе / Šargan-Mokra Gora: Nature park
Уредници: Драгана Остојић, Миливоје Крвавац
Аутори текста: Драгана Остојић, Драган Нешић, Бошко Миловановић, Мирјана Николић, Срђан Маринчић, Бојан Златковић, Верица Стојановић, Ивана Јелић, Владимир Николић, Биљана Крстески, Драган Павићевић, Ненад Секулић, Миливоје Крвавац, Данко Јовић, Братислав Грубач, Милош Радаковић, Владан Бједов, Мила Ристић, Наташа Панић, Драгана Петраш
Издање: 2017
Суиздавач: Парк природе „Мокра Гора“.

У монографији је прегледно приказан комплетан парк, кроз три зоне заштите, и најширем кругу јавности приказује био- и геодиверзитет подручја које овај простор сврстава у светски значајна подручја очуване природе. Монографија „Парк природе Шарган-Мокра гора“ открива скривени свет дивљине Парка природе „Шарган-Мокра гора“ у коме се налазе подручја изворне, нетакнуте природе, као што су шумски резервати, кањони и планинске ливаде и пашњаци. Књига, уједно, води и на пут кроз историју од античког до савременог доба, представљајући споменике, културу и духовно наслеђе подручја. Монографија је својеврстан водич кроз природне и културно-историјске вредности Парка природе „Шарган-Мокра гора“ са јасном визијом реализације концепта одрживог развоја.

Заштићена природна добра Србије
Уредници: Лидија Амиџић, Слађана Красуља, Срђан Белиј (1 издање)
Уредници: Александар Мијовић, Срђан Белиј, Слађана Красуља (2 издањe)
Координација иновирања података и допуне текста за треће издање: Мила Ристић, Наташа Панић, Биљана Крстески
Аутори (3 изд., 2017): Лидија Амиџић, Слађана Красуља, Зоран Ђорђевић, Биљана Пањковић, Драгана Остојић, Срђан Белиј, Весна Хабијан-Микеш, Недељко Ковачев, Бранко Ковачевић, Ерна Шеховац, Душан Мијовић, Вида Стојшић, Олга Миличић, Јадранка Делић, Клара Сабадош, Братислав Грубач, Горан Секулић, Никола Стојнић, Предраг Лазаревић, Растко Ајтић, Владан Бједов, Ненад Секулић, Слободан Пузовић, Срђан Маринчић, Биљана Крстески, Драган Нешић, Драган Павићевић, Милорад Кличковић, Бошко Миловановић, Сава Симић, Зоран Стојковић, Саша Бранковић, Наташа Пил, Данко Јовић, Владимир Добретић, Дејана Лукић, Јасмина Андоновић, Даница Радујков, Добринка Јокић, Јасмина Мијовић-Магдић, Милош Вукелић, Мирјана Поповић, Берислава Илић, Габријела Чех, Верица Стојановић, Ален Киш, Александра Затезало, Дарко Тимотић, Драгана Петраш, Дејан Баковић, Наташа Панић, Душка Димовић, Милка Бањац, Марија Трикић, Ивана Јелић, Јелена Марковић, Драгана Недељковић, Драган Цвијић, Бојана Мијовић, Александра Брусин
Године издања: 2007, 2011, 2017

У књизи је представљено укупно 109 заштићених подручја и 11 заштићених врста. Поред врсте природног добра (национални парк, парк природе, резерват природе, предео изузетних одлика, споменик природе и станиште) и приказа његових најважнијих одлика био и гео диверзитета, за свако подручје дата је и припадност некој од еколошких мрежа или неком од међународно значајних подручја. Свако природно добро илустровано је и фотографијама предела, специјског биодиверзитета, објеката геонаслеђа и аутентичних споменика културе. Представљена природна добра су изабрана, не само зато што су најрепрезентативнија у својој врсти и категорији, него и што указују на сву разноликост природне баштине Србије, као дела богатства природне баштине Планете.

Птице Ђердапа/ The Birds of Đerdap

Аутори: Братислав Грубач, Зоран Миловановић, Миланко Шеклер

Суиздавачи: ЈП Национални парк „Ђердап“, Ветеринарски специјалистички институт „Краљево“

Година издања: 2013.

Формат: 30 cm, 257 страна, књига је писана двојезично, на српском и енглеском језику.

Птице, једна од најсавршенијих група живих бића на земљи, одувек су својом појавом привлачиле пажњу, изазивале радозналост и побуђивале машту човека. Књига „Птице Ђердапа“ је настала као резултат пројекта „Истраживање стања и заштита приоритетних врста птица на подручју Националног парка Ђердап“, који је реализован у току 2010-2011. године. Том приликом сакупљени су подаци за 174 врсте птица од укупно регистрованих 270 за подручје Ђердапа. Овом књигом покушали смо да на научно-популаран начин прикажемо птице Ђердапа и ширег подручја, с посебним акцентом на ретке и угрожене врсте.

Слепи мишеви Ђердапа/ The Bats of Đerdap

Аутори: Братислав Грубач, Зоран Миловановић

Година издања: 2012.

Суиздавачи: ЈП Национални парк „Ђердап“, Ветеринарски специјалистички институт „Краљево“

Формат: 30 cm,113 страна, књига је писана двојезично, на српском и енглеском језику.

Идеја о изради књиге „Слепи мишеви Ђердапа“ настала је као резултат рада на пројекту „Истраживање стања и заштита слепих мишева у спелеолошким објектима на подручју Националног парка „Ђердап“ током 2010-2011. године. Главни циљ ове књиге је да скрене пажњу на статус и значај заштите слепих мишева на подручју Ђердапа, те да допринесе општој афирмацији ових тајанствених и корисних живих бића у Србији.

МАЛА ЕКОЛОШКА БИБЛИОТЕКА

Четири обале, живи свет и природна баштина слива Дунава у Југославији

Уредник: доц. др Радоје Лаушевић

Суиздавач: Друштво еколога Србије

Година издања: 1999.

Формат: 24 cm, 106 страна

Сава и Дунав, као две велике међународне реке, представљају и мрежу јединствених

екосистема на чијој заштити и рационалном коришћењу у великој мери почива и

сама будућност народа на њихове четири обале. Зато се ова књига тако и зове.

Она говори о Дунаву и Сави, њиховом живом свету, обалама и заштићеним

влажним стаништима у приобаљу, а помало и о становницима који насељавају саме обале.

Биљке које нестају, ex situ заштита међународно значајних биљака Југославије

Уредник: др Дмитар Лакушић

Суиздавач: Друштво еколога Србије

Година издања: 1999.

Формат: 24 cm, 86 страна

Књига која се налази пред вама настала је као део пројекта Друштва еколога Србије, којим смо покушали да на примеру неколико угрожених врста пренетих са природног станишта у Ботаничку башту „Јевремовац“, где се гаје и размножавају, научно и медијски афирмишемо модел ex situ заштите угрожених биљака нашег подручја. Ова књига је намењена ученицима основних и средњих школа као додатна биолошка литература, као и наставницима и члановима биолошких и еколошких секција.

И реке убијају, зар не?

Уредник: др Радоје Лаушевић

Суиздавач: Друштво еколога Србије

Година издања: 2000.

Формат: 24 cm, 78 страна

Књига је посвећена драстичном примеру убијања реке - токсичном загађењу Тисе цијанидом и тешким металима, које је ту велику међународну реку задесило 2000. године. Управо је озбиљност ситуације током еколошке катастрофе показала недостатке недовољне сарадње представника власти и државних органа и институција са једне, и јавности и невладиних организација, са друге стране. Надамо се да ће сам настанак ове књиге допринети успешнијој сарадњи свих сегмената друштва на питањима заштите животне средине. На крају књиге налази се и мали речник стручних термина.

Откривање Таре
Аутори (2016): Слободан Јовановић, Драгана Остојић, Милица Томић, Јасмина Магдић-Мијовић, Радомир Мандић, Олга Миличић, Виолета Орловић, Драган Павићевић, Надежда Петровић-Ђаковић, Слободан Пузовић, Ерна Шеховац, Стеван М. Станковић, Ранко Финдрик, Александар Хегедић, Бориша Чолић, Маријана Јосиповић, Ранко Милановић
Издање: 2001, 2004, 2006, 2016
Суиздавач: ЈП Национални парк „Тара“

Формат: 25cm, 96 страна

Аутори корак по корак откривају све аспекте заштићеног подручја. На свеобухватан и популаран начин откривају како је Тара настала, њене природне вредности, гео и хидро наслеђе, особености флоре и фауне, као и културно-историјско наслеђе.

Биодиверзитет и нови миленијум

Група аутора

Уредник: Дмитар Лакушић

Суиздавач: Друштво еколога Србије

Година издања: 2001.

Формат: 25 cm, 169 страна

Књига „Биодиверзитет и нови миленијум“ представља завршни резултат истоименог републичког семинара за стручно усавршавање наставника биологије основних и средњих школа. Иако, првенствено, намењена наставницима биологије, верујемо да својим садржајем може бити од користи свима који су заинтересовани за питања заштите угроженог биљног и животињског света, као и заштите природе у целини.

Како населити птице

Аутор: Борис Гаровников

Година издања: 2008.

Формат: 21cm, 127 страна

Ова књига својеврсни је приручник који даје одговоре на питања шта и како свако од нас може као појединац да учини како би се у вртовима, баштама, воћњацима, дрворедима, парковима, излетиштима, и свуда где има зеленила, бројност птица повећала.

Међународно значајна подручја за птице у Србији

Аутори: др Слободан Пузовић, Горан Секулић, Никола Стојнић, Братислав Грубач, Марко Туцаков

Суиздавачи: Министарство животне средине и просторног планирања, Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој АП Војводине

Година издања: 2009.

Формат: 30 cm, 280 страна

Студија о подручјима Србије значајним за птице помаже у тражењу решења важног проблема-заштите дисперзивних врста птица, чији се осетљиви делови животног циклуса не одигравају само на местима густе концентрације њихових популација. За њихово очување потребан је читав сплет различитих еколошких комплекса. Значајна станишта за птице у Србији представљена су кроз приказ 45 подручја и њихове основне карактеристике, опис, еколошке услове и станишта, заштиту и значај, фауну птица, коришћење, угроженост и мере заштите и унапређење стања.

Национални паркови Србије/ National Parks of Serbia

Аутор: проф. др Лидија Амиџић

Суиздавачи: Национални паркови Србије

Година издања: 2006.

Формат: 15x21cm, 56 страна, писана двојезично, на српском и енглеском језику.

У публикацији су на популаран начин, уз богат фотографски материјал, представљене физичко-географске, биолошке и културно-историјске одлике и најзначајнији локалитети (резервати) националних паркова у Србији (Фрушка гора, Ђердап, Копаоник, Тара и Шар планина).

Парк природе Стара планина/Nature Park Stara Planina

Аутор: др Душан Мијовић

Суиздавач: ЈП „Србијашуме“

Година издања: 2006.

Формат: 23x22cm, 42+24 стране, писана двојезично, на српском и енглеском језику.

Публикација је базирана на Студији заштите Парка природе „Стара планина“. Поред приказа фундаменталних природних вредности подручја (геодиверзитет, воде, флора, фауна, вегетација, шуме) и културно-историјских вредности, дат је и концепт заштите природног добра, модел управљања, значај локалних заједница и капацитети добра за улазак у програм UNESCO „Човек и биосфера“.

Стари паркови Баната

Аутор: Јасна Кораћ

Суиздавач: ИК Драганић

Година издања: 2004.

Формат: 30 cm, 164 стране

Монографија приказује опис дванаест паркова, њихову својинско-правну трансформацију кроз историју, истиче стилове, вртно-архитектонске елементе, биолошки садржај и распоред, систематизовано својственом методом.

Advances in the Studies of the Fauna of the Balkan Peninsula

Група аутора

Уредници: Драган Павићевић, Michel Perreau

Година издања 2008.

Формат: 24 cm, 546 страна, писана на енглеском језику.

Када смо одлучивали да ли да објавимо скуп научних радова као комеморацију поводом смрти Гвида Нонвејеа, суочили смо се са проблемом избора тема од мноштва оних којима се он бавио током свог живота. Коначно смо одлучили да се фокусирамо на фауну Балканског полуострва. Ова књига је подељена на пет главних делова. Први је посвећен животним и научним достигнућима Гвида Нонвејеа. Други део садржи доприносе у вези са физичком географијом, док су трећи и четврти део о подземној и епигејској фауни. Последњи део представља извештај о научним експедицијама.

Sićevo аnd Jelašnica Gorges, environment status monitoring

Група аутора

Уредници: Славиша Трајковић, Саша Бранковић

Година издања: 2007.

Суиздавач: Грађевинско - архитектонски факултет, Универзитет у Нишу

Формат: 30 cm, 193 стране, писана на енглеском језику.

Сићевачка и Јелашничка клисура су заштићени природни резервати, које је под заштиту ставила Влада Републике Србије. Ова монографија сумира обимно и дуготрајно истраживање спроведено од стране бројних врхунских стручњака. Искрено верујемо да ће ова монографија помоћи домаћој и међународној јавности да препозна и цени важност животне средине Сићевачке и Јелашничке клисуре.

Туризам у заштићеним природним добрима Србије

Аутор: др Стеван Николић

Година издања: 2006.

Формат: 24 cm, 227 страна

Одржива заштита природе подразумева и планирање њеног функционалног коришћења за одређене намене, до утврђеног еколошког капацитета средине. Мотивску основу екотуризма чине заштићена природна добра, као високо атрактивни туристички мотиви и објекти, дисперзивно размештени на територији Србије.

Научни скуп о геонаслеђу Србије/The Inventory of Serbian Geoheritage Sites

Уредник: др Душан Мијовић

Година издања: 2005.

Формат: 30 cm, 241 страна, писана на српском и енглеском језику.

Представља мозаичну слику геонаука, објекте геонаслеђа који представљају укупни геодиверзитет Србије, и Инвентар објеката геонаслеђа Србије са приказом 650 објеката вреднованих по методологији ProGEO.

Споменик природе Церјанска пећина : околина, природа и заштита/Natural Monument Cerjanska Pećina : surroundings, natural history, protection

Уредници: др Драган Нешић, мр Данко Јовић

Аутори: др Драган Нешић, мр Данко Јовић, Милена Јанковић,Милорад Кличковић, Драгана Недељковић, Зоран Стојковић, Драган Павићевић, Александра Затезало, Момчило Поповић, мр Саша Бранковић, Братислав Грубач, проф. др Душан Михаиловић, Наташа Панић, Славиша Петровић, Слободан Гочманац

Суиздавач: ЈП Дирекција за изградњу града Ниша

Година издања: 2016.

Формат: 29 cm, 183 стране, писана је двојезично, на српском и енглеском језику.

Монографија о Споменику природе Церјанска пећина је књига о пећини која се одликује сложеном разноврсношћу карстног подземља, које се огледа у богатству пећинског накита, развоју подземних канала у више нивоа и значајном биодиверзитету пећинске фауне. Посебну вредност пећине чине ретки пећински украси који се називају хеликтити. Хеликтити су посебна врста пећинског накита која се, супротно физичким законима и земљиној тежи, формира и пружа у свим правцима услед утицаја специфичних процеса кристализације. Књига о Церјанској пећини, као пећини чија истраживања трају више од педесет година, јединствена је, јер представља систем Церјанске пећине мултидисциплинарно, њене спелеошке вредности, биолошке карактеристике, али и културолошке вредности кроз приказ рађених археолошких истраживања и историју овог краја. Монографија је богато илустрована фотографским записима и картографским приказима. Књига је објављена уз финасијску подршку Министарства за пољопривреду и заштиту животне средине.

Емералд еколошка мрежа у Србији/ EMERALD Ecological Network in Serbia

Уредник: Ненад Секулић

Аутори: Ненад Секуклић, др Јасмина Шинжар-Секулић

Суздавач: Министарство животне средине и просторног планирања

Година издања: 2010.

Формат: 21x23 cm, 100 страна, писана двојезично, на српском и енглеском језику.

Емералд мрежа је европска еколошка мрежа за очување дивље флоре и фауне и њихових природних станишта. Емералд мрежа у Србији је представљена кроз приказ 61 подручја и станишта и њихових популација врста које Бернска конвенција дефинише као врсте и станишта која имају приоритет у заштити на европском нивоу. Мрежа је састављена од подручја од посебног интереса за очување на територији свих потписница Конвенције.

Приручник за сакупљање заштићених дивљих врста биљака,животиња и гљива

Уредник : Верица Стојановић

Аутори: др Растко Ајтић, Ана Вуковић, Милош Вукелић, Берислава Илић, др Ивана Јелић, проф. др Радиша Јанчић, др Предраг Лазаревић, др Данило Стојановић, мр Верица Стојановић, др Слађана Шкобић

Године издања: 2014, 2016.

Формат: 25 cm, 189 страна

У приручнику су, у општем делу, описана подзаконска акта која се односе на заштиту дивље флоре и фауне у Србији, дати су основни принципи заштите и одрживог коришћења природних ресурса на глобалном нивоу, кратко је приказано плантажно гајење и органска производња, а дати су и описи врста биљака, животиња, гљива и лишајева. Сврха издавања овог приручника јесте да се на једном месту обједине подаци о свим заштићеним врстама које се у Србији експлоатишу, услед чега су изложене многим негативним факторима, затим да се прикажу расположиве информације у вези са добијањем дозвола за њихово сакупљање, адресе и контакти релевантних институција, као и улога Завода за заштиту природе Србије у овој области. Приручник је намењен свима онима који се баве или планирају бављење сакупљачком делатношћу.

Јестиви пужеви и јестиве жабе

Аутори: Божана Јовановић, Имре Кризманић

Година издања:1997.

Формат: 20 cm,43 стране

Конзумне врсте пужева угрожене су највише нерационалним и неуравнотеженим сакупљањем из природе. Међу јестивим пужевима у нашој земљи најчешће су заступљене две врсте: виноградски ( Helix pomatia) и сиви пуж (Helix lucorum), који су и описани у овом приручнику. Поред пужева, приручник описује и неке од најзаступљенијих врста жаба на нашем подручју које се користе у исхрани. Описане су: зелена жаба (Rana kl. esculenta), мала зелена жаба (Rana lessonae) и велика зелена жаба (Rana ridibunda). Поред описа самих врста, у приручнику се могу наћи и фактори угрожавања, као и препоруке за лов и узгој у комерцијалне сврхе.

Стратегија заштите лековитог биља у Србији

Група аутора

Уредник: др Драгана Секуловић

Суиздавачи: Министарство заштите животне средине Републике Србије, Институт за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“

Година издања: 1999.

Формат: 21x23 cm, 112 страна

Наша земља је велики извозник лековитог биља, стога оне представљају и једне од економски најзначајнијих биљака у флори Србије. Из тог разлога је њихова заштита од општег еколошког интерса и вишеструког економског значаја. Стратегија има за циљ да подстиче даљи степен прераде и финализације производа, повећање плантажа лековитог биља, успостављање система управљања, заштиту урожених врста, формирање банке гена, едукацију становништва, као и очување традиционалног знања о лековитим биљкама, чије је наслеђе прикупљано хиљадама година.

Лековито биље и шумски плодови, јестиве гљиве

Аутори: др Нада Ковачевић, Вида Стојшић, Жаклина Марјановић

Година издања: 2003.

Формат: 20 cm, 47 страна

Ова публикација обрађује неколико биљних врста, као и један број јестивих гљива које се користе као извор лековитих и других корисних сировина. Избор је направљен на основу изразите потребе за коришћењем и интензивне експолатације ових биљака и гљива са природних станишта. Боровници, клеки, белом слезу, јагорчевини, кичици, планики и линцури прети опасност да постану изразито угрожене врсте. Системом контроле праћења, коришћења и промета дивљих биљних и животињских врста, обухваћен је и један број врста гљива. Стога су дати подаци о карактеристикама важним за распознавање и правилно сакупљање из природе. Непрофесионална и неекономична експлоатација може у догледно време угрозити њихову распрострањеност и бројност у природи.

Јестиве гљиве и лишајеви

Аутори: Бранислав Узелац, Душка Димовић, Берислава Илић

Година издања: 2006.

Формат: 21 cm, 37 страна

Ова публикација би требало да послужи као сажет приручник и упутство за начин сакупљања, који ће омогућити обнављање врста на њиховом станишту. У приручнику су описане гљиве и лишајеви који се најчешће срећу на нашим просторима, а који се одликују високом конзумном вредношћу и лековитошћу, и посебно се издвајају по свом комерцијалном значају и потражњи. Приручник овакве врсте садржи и упутство о начину сакупљања, чувања и транспорту сакупљених гљива, као и законске прописе у вези са сакупљањем и стављањем у промет заштићених врста.

Самоникле лековите биљке Старе планине

Аутори: мр Данило Стојановић, проф.др Радиша Јанчић, др Бранислава Лакушић, мр Виолета Славковска

Суиздавач: IUCN- Светска унија за заштиту природе

Година издања: 2007.

Формат: 21 cm, 113 страна

Природа нас је даровала богатством које није неисцрпно, и чије стање и одржавање у највећој мери зависи од односа и понашања човека, и рационалности у његовом трошењу. Завод за заштиту природе Србије покренуо је едицију приручника за дивље биљне и животињске врсте које су под контролом сакупљања, коришћења и промета, а у циљу едукације оних који се баве овом делатношћу. Приручници су припремљени и уређени као добри саветници, подсетници и помоћници свим корисницима. Стога, поред описа врсте и упутстава за правилан начин сакупљања, у њима је објављена и Уредба о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне, којом се обезбеђује правилно управљање биолошким ресурсима ради њиховог очувања, рационалног коришћења и обнављање врста на њиховом станишту.

Заштићени храстови Србије

Аутори: Драгана Остојић, Биљана Крстески, Владимир Николић

Година издања: 2016.

Формат: 28 cm, 160 страна

У монографији „Заштићени храстови“ приказано је 41 стабло и 9 група стабала, од којих је 5 врста стабала процењене старости између 100 и 450 година. У оквиру моногафије аутори су представили значај заштите храстова као врсте која је симбол шума наше земље, а тиме и њиховог очувања за заштиту природе, истовремено указујући на њихов значај и у традицији и етно култури на простору наше земље. Најзначајнија заштићена стабла представљена су по врстама храстова, као и истраживања и заштита ових врста. Монографија је богато илустрована.

Биљке од међународног значаја у флори Србије

Аутор: Верица Стојановић, Сара Рилак, Ивана Јелић, Ранко Перић, Марко Сабовљевић, Предраг Лазаревић

Година издања: 2015.

Формат: 25 cm, 187 страна

Публикација „Биљке од међународног значаја у флори Србије“ намењена је, како ботаничарима, тако и свим заинтересованим странама, како би проширили сазнања о биљкама које расту у њиховој околини. У књизи је приказано 70 врста биљака и један род, кроз кратак опис њихове биологије и екологије, препознавања, фактора угрожавања и дистрибуције. Тексутални део прати фотографија и цртеж врсте са картом распрострањености.

Стрижибубе Србије: Приручник

Аутори: Драган Павићевић, Настас Илић, Милан Ђурић

Суиздавач: HabiProt

Година издања: 2015.

Формат: 21 cm, 248 страна

Књига је дело од националне вредности, будући да се у књизи неке врсте први пут наводе за фауну наше земље, садржи значајне научне податке, а уједно има форму приручника, прилагођену за упознавање широког круга јавности са овом врстом инсеката. Аутори приручника описују све врсте кроз текст, слику, илустрацију и графички приказ података о распрострањењу, како би на што занимљивији начин представили јавности ову интересантну групу инсеката. У књизи је представљено 228 врста стрижибуба, што је половина од укупног броја које живе у Европи. Од укупног броја стрижибуба регистрованих у Србији, 6 врста се налази на Црвеној листи угрожених врста (IUCN Red List), а преко 80 се налази на Европској црвеној листи сапроксилних инсеката. Девастацијом степских и шумских екосистема у којима живи највећи број стрижибуба, довели смо многе врсте на ивицу опстанка. Сврха израде приручника за њихово упознавање јесте заштита, пре свега поменутих екосистема, чиме ће бити заштићене и врсте којима су ти екосистеми станиште.

Црвена књига флоре Србије

Уредник: др Владимир Стевановић

Издавачи: Министарство заштите природних богатстава и животне средине Србије; Биолошки факултет Универзитета у Београду

Година издања:1999.

Формат: 28 cm, 566 страна

Прва публикација издата у нашој земљи која се бави биљкама на граници опстанка, којима прети опасност од ишчезавања. Садржи информације о угрожености 171 биљне врсте, узроцима угрожавања, показатељима негативних промена ареалског простора и станишта, стању популација, статусу угрожености и значају таксона у очувању генофонда.

Црвена књига дневних лептира Србије

Аутор: проф. др Предраг Јакшић

Година издања: 2003.

Формат: 30 cm, 198 страна

У књизи се разматрају питања еколошке структуре популација угрожених врста, посебно питања наталитета локалних популација лептира. Аутор је прихватио међународну IUCN класификацију категорија угрожености, на основу којих је од 192 врсте дневних лептира Србије, 57 издвојио и уврстио у Црвену књигу.

Црвена књига фауне Србије I: Водоземци/ The Red Book of Fauna Of Serbia I: Amphibians

Уредници : др Милош Калезић, др Љиљана Томовић, др Георг Џукић

Аутори: мр Растко Ајтић, др Георг Џукић, мр Данко Јовић, др Милош Калезић, др Имре Кризманић, др Ненад Лабус, др Дмитар Лакушић, др Катарина Љубисављевић, др Љиљана Томовић, др Александар Урошевић, др Тања Вуков

Година издања: 2015.

Суиздавач: Биолошки факултет, Универзитет у Београду

Формат: 29 cm, 207 страна, писана двојезично, на српском и енглеском језику.

Црвена књига фауне I је написана са основним циљем да прикупи и прикаже комплексну проблематику стања и заштите угрожених врста водоземаца, и основ за очување и заштиту ових, нарочито глобално угрожених, животињских врста. Књига је настала као резултат вишедеценијског теренског и трогодишњег кабинетског рада тима батрахолога Србије. Водоземци су најугроженија класа кичмењака на планети. Посебно су осетљиви на промене, како у копненим тако и у воденим стаништима, с обзиром да оба користе у свом животном циклусу. Када је у питању угроженост водоземаца у Србији, посебно забрињавају резултати приказани у овој публикацији, који показују да је највећи диверзитет угрожених врста водоземаца присутан управо у деловима Србије који су под интензивним антропогеним утицајима. Црвена књига фауне Србије I водоземци обухватила је укупно десет угрожених врста – пет репатих и пет безрепих водоземаца.

Црвена књига фауне Србије II: Гмизавци/ The Red Book of Fauna of Serbia II: Reptiles

Уредници : др Љиљана Томовић, др Милош Калезић, др Георг Џукић

Аутори: мр Растко Ајтић, др Соња Ђорђевић, др Георг Џукић, мр Данко Јовић, др Милош Калезић, др Имре Кризманић, др Ненад Лабус, др Дмитар Лакушић, др Катарина Љубисављевић, др Љиљана Томовић, др Александар Урошевић

Суиздавач: Биолошки факултет Универзитета у Београду

Година издања: 2015.

Формат: 29 cm, 265 страна, писана двојезично, на српском и енглеском језику.

Реч је о књизи која синтетизује свеобухватне информације – од општих одлика гмизаваца Србије и диверзитета у Србији и на Балкану, описа биологије и екологије појединачних врста издвојених по критеријумима угрожености, до степена угрожености станишта, фактора угрожавања и мера њихове заштите. Као такве, представљају основу разумевања и спровођења заштите ове групе кичмењака. Подаци и научна знања о заштити врста које монографија обухвата су: распрострањење, еколошке одлике, динамика популација, степен угрожености врста, узроци угрожености, мере заштите и препоруке метода праћења стања популација и утврђивања приоритета у заштити.

Црвена књига фауне Србије II гмизаваца обухватила је 16 угрожених врста – три врсте корњача, седам врста гуштера и шест врста змија. Србија се на глобалном нивоу, као и у односу на Балканско полуострво, не одликује високим специјским диверзитетом гмизаваца. Међутим, по степену угрожености гмизаваца, Србија не заостаје за глобалним трендовима.

Метохијске проклетије

Природна и културна баштина

Уредници: проф. др Лидија Амиџић, проф. др Милорад М.Јанковић, проф.др Предраг Јакшић

Година издања: 2003.

Формат: 30 cm, 474 стране

Монографија представља свеобухватни приказ природног и културног наслеђа дела планинског система Проклетија, који се у Србији простире на површини од 1000,00 km², издижући се изнад Метохијске котлине. Књига је настала на основу истраживања овог подручја, које је вршио Завод за заштиту природе Србије, те као свој интегрални део садржи одељак у коме је дат опис граница и основних вредности за проглашење Метохијских Проклетија за национални парк.

The Pseudoscorpions of Serbia, Montenegro, and the Republic of Macedonia

Аутори: Божидар П.М. Ћурчић, Рајко Н. Димитријевић, Anastasios Legakis

Издавачи: Институт за зоологију, Биолошки факултет, Универзитет у Београду; Hellenic Zoological Society; Комисија за карст и спелеологију; Српска академија наука и уметности; Завод за заштиту природе Србије

Година издања: 2004.

Формат: 24 cm, 400 страна, писана на енглеском језику.

Србија, Црна Гора и Македонија дом су за 119 врста псеудошкорпија из 15 родова и 6 фамилија. Број врста је установљен након критичког прегледа постојеће литературе и интензивног прегледа фаунистичких истраживања, заједно са зоогеографском анализом. У све три земље ендемске врсте представљају важан део фауне псеудошкорпија. Релативно висок проценат ендемских врста у све три земље приписује се чињеници да је крашки рељеф добро развијен, а његови различити типови погодни за развој ендемских врста. Подаци у овој књизи који се односе на обиље и распрострањеност врста псеудошкорпија у Србији, Црној Гори и Македонији никако нису коначни. Даља истраживања ће резултирати утвђивањем нових таксона псеудошкорпија у све три земље.

Атлас птица грабљивица Србије/ Atlas of Birds of Prey of Serbia

Аутор: Слободан Пузовић и сарадници

Година издања: 2000.

Формат: 29cm, 262 стране, писана двојезично, на српском и енглеском језику.

Атлас птица грабљивица Србије представља вредну студију израђену на савременим међународним биогеографским, еколошким и заштитарским поставкама. Заснован је на дугогодишњим теренским истраживањима искусних орнитолога и љубитеља птица. Међународни значај атласа је што на најбољи начин укључује нашу земљу у модерне токове орнитолошке науке, док у националним оквирима, ова књига представља основ за даље проучавање, мониторинг и заштиту птица грабљивица, али и инспирацију многима да још боље упознају и заштите ову угрожену врсту. Атлас птица грабљивица обухвата 25 врста птица грабљивица, гнездарица, са информацијама о дистрибуцији, популацији и њиховим трендовима, у времену и простору, као и факторе угрожености и специфичне мере заштите. Надамо се да ће неки наредни атласи птица грабљивица показати још шире распрострањење и већу бројност у Србији.

Лудаш, језеро на пустари

Група аутора

Уредници: Олга Миличић, Јудит Рафаи, Клара Сабадош, Ненад Секулић

Суиздавач: Јавно предузеће „Палић-Лудаш“

Година издања: 2002.

Формат: 25 cm, 111 страна, писана на српском, мађарском и енглеском језику.

Потреба да се о Лудашком језеру и даље бринемо, као изузетно вредном подручју, морална је обавеза свих нас. Стање језера данас захтева да га спашавамо, да очувамо његово природно богатство. Језеро има и својe употребне вредности, које се мудрим коришћењем и пажљивим развојним поступцима могу одржавати и увећавати. Ова књига настала је из потребе да се вредности и бољке овога добра на једном месту прикажу у облику који ће бити доступан свим људима које то интересује.

Рибе Србије

Аутор: др Предраг Симоновић

Суиздавачи: NNK internacional; Биолошки факултет Универзитета у Београду

Година издања: 2001.

Формат 17 cm, 260 страна

Пред вама је једна публикација која ће својим стручним, едукативно-информативним и популарним садржајем, поткрепљена бројним илустрацијама и фотографијама, обрадовати велики број читалаца, међу којима су привилеговани наши садашњи и будући риболовци, људи из струке, љубитељи природе, али и поштоваоци добре и квалитетне књиге.

Белоглави суп ( Gyps fulvus )

Аутор: Братислав Грубач

Година издања: 2014.

Формат: 30 cm, 256 страна

Ова књига о белоглавом супу (Gyps fulvus), настала је као резултат вишегодишњих библиографских и теренских истраживања аутора о овој врсти, као и другим лешинарима. Посебан допринос овој монографији, у стручном и документационом смислу, дају бројне фотографије, снимљене током разних истраживања од стране више аутора и фотографа. Монографија о белоглавом супу намењена је ширем кругу читалаца, од оних који се специјално баве проучавањем и заштитом птица, до љубитеља природе, а са циљем да се у њој прикажу општи преглед ситуације, биологија, проблеми, мере и активности заштите ове врсте, с посебним освртом на подручје Балкана у савременом периоду.

Сури орао (Aquila chrysaetos)

Аутор: Братислав Грубач

Година издања: 1998.

Формат: 24 cm, 128 страна

Пред вама је монографија о суром орлу, аутора Братислава Грубача, врсног орнитолога, изузетног познаваоца птица грабљивица. Речју и сликом, аутор врло живо дочарава живот овог господара висина, становника кршева и недоступних литица, а неке тајне природе у вези са животом и понашањем сурог орла чини доступним широкој читалачкој публици. Сури орао представља један од „тријумфа живота“ на земљи. Међутим, агонија сурог орла почиње са појављивањем његовог јединог непријатеља - савременог човека. Сада, опстанак орла зависи од човекове савести и свести.

Фауна SYRPHIDAE (Insecta: Diptera) Обедске баре, значај и потреба заштите

Аутори: Вујић А., Шимић Смиљка, Миланков Весна, Радовић Драгана, Радишић П., Радновић Д.

Година издања: 1998.

Формат: 24 cm, 71 страна

Овај рад представља допринос вредновању Обедске баре на основу резултата истраживања осоликих мува. Ова инсекатска група, захваљујући својој разноврсности и великом броју фаунистички и зоогеографски важних врста, има изузетан значај у вредновању објеката природе од посебног интереса. Поред научне вредности, монографија представља дело погодно за пропагирање научног туризма на овом подручју, проширењем спектра природних реткости на ендемске врсте.

Водич за потенцијалне међународне номинације Националног парка „Ђердап“

Аутори: Срђан Маринчић, Маја Радосављевић, Мила Ристић, Растко Ајтић

Година издања: 2014.

Суиздавач: ЈП „НП Ђердап“

Формат: 27 cm, 78 страна

Национални парк „Ђердап“ одликују изванредни капацитети за развијање међународне сарадње, што је условљено његовим специфичним географским положајем, као и природним карактеристикама које су, како од националног, тако и од светског значаја.У студији за међународне номинације Националног парка „Ђердап“ дат је јасан приказ критеријума потребних за номинацију и избор, како би се Ђердап уврстио на листу светске природне баштине резервата биосфере у оквиру UNESCO програма „Човек и биосфера“ (Man and Biosphere-MAB), као и на глобалну мрежу „Geoparks“ (Global Geoparks Network).

Смернице за интегрално управљање екотуризмом на подручју Националног парка Ђердап

Аутори: Наташа Панић, Виолета Орловић-Ловрен

Година издања: 2014.

Суиздавач: ЈП „НП Ђердап“

Формат: 27 cm, 62 стране

Одрживи развој туризма у заштићеним природним добрима усмерен је ка успостављању еко и сеоског туризма, као делатности које директно зависе од квалитета природе и учешћа локалне заједнице.Увођење стратешког планирања екотуризма на простору НП „Ђердап“ и јачање кадровских капацитета за послове који би требало да омогуће екотуризму да заживи као развојна делатност, пут је да туристички потенцијали парка буду у функцији његовог одрживог развоја.

Користи екосистемских услуга НП „Ђердап“ за локалне заједнице

Аутори: Владан Бједов, Биљана Крстески, Јасмина Мијовић-Магдић, Верица Стојановић, Дејана Лукић, Предраг Лазаревић,Владимир Николић, Милош Вукелић, Милорад Кличковић, Сава Симић, Милош Радаковић, Растко Ајтић, Ненад Секулић

Година издања: 2014.

Суиздавач: ЈП „НП Ђердап“

Формат: 27 cm, 106 страна

У овој студији урађен је преглед стања екосистема НП „Ђердап“ и начина и обима коришћења њихових услуга, а дате су и смернице за рационално одрживо коришћење екосистемских услуга. Израдом студије дошло се до закључка да су капацитети природног капитала још увек очувани и да поседују потенцијал за развој.

Природне вредности општине Љубовија/Natural Values of Ljubovija Municipality

Уредници: Рада Матић, Мирјана Арсеновић, Мићо Бабић

Аутори: Ненад Секулић, Горан Секулић, Растко Ајтић, Верица Стојановић, Владан Бједов, Предраг Лазаревић, Александра Затезало, Јасмина Мијовић-Магдић, Живко Вукасовић

Суиздавач: Општина Љубовија

Година издања: 2013.

Формат: 24 cm, 94 стране, писана двојезично, на српском и енглеском језику.

Општина Љубовија налази се у западном делу Србије и припада Мачванском округу. Развој туризма у овом крају, посебно унапређивање руралног туризма, базиран је на природним и антропогеним вредностима овог подручја. Заштићена природна добра представљају посебну туристичку одредницу овог краја, дајући му специфичну и компетитивну предност.

Биодиверзитет Србије: Стање и перспективе

Аутори: Александар Мијовић, Ненад Секулић, Славиша Поповић, Ненад Ставретовић, Ивица Радовић

Година издања: 2012.

Формат: 21x21 cm,128 страна

У књизи су представљени најактуелнији подаци о биодиверзитету у Србији и дата су компаративна поређења у односу на Европу, као и резултати иницијатива, пројеката и акција у заштити природе у периоду од 2009. до 2012. Поред актуелности података, додатну вредност књиге чини методологија приказа биодиверзитета као комплексног појма, који поред природне, има и социјалну, економску, правну и политичку димензију. Ово издање садржи комплетан регистар заштићених природних добара Србије, списак пројеката заштите биодиверзитета, преглед међународних уговора у области заштите животне средине и заштите природе, одабране списе прописа и закона, и друге важне информације за целовито проучавање заштите биодиверзитета и природе.

Развој система заштите природе у Србији и његова примена на примеру дневних лептира (LEPIDOPTERА : HESPERIOIDEA I PAPILIONOIDEA )

Аутори: Предраг Јакшић, Ивица Радовић, Александар Мијовић, Ненад Ставретовић

Година издања: 2011. ( ПОСЕБНО ИЗДАЊЕ 23 ).

Формат: 24 cm, 71 страна

У раду су приказане најважније иницијативе за заштиту животне средине и биодиверзитета на нивоу Организације Уједињених нација, Европе и на националном нивоу. За номиновање заштићених врста и станишта дата је IUCN класификацијa, предложена је примена стручних термина енглеског говорног подручја, а дат је и приказ еколошких начела на којима се базира систем заштите природе. Имплементацију у пракси заштите ових образаца, аутори су показали на примеру индикаторске врсте дневних лептира Phengarius arion (Linnaeus,1758.)

Посебни примерци дрвенастих врста Националног парка Тара

Аутори: проф. др Драгица Вилотић, проф.др Ненад Ставретовић, Михаило Станић

Година издања: 2011.

Формат: 23 cm, 78 страна

У циљу да се на посебан начин укаже на значај природних вредности Националног парка и целе планине, дат је преглед свих шумских заједница Таре. Поред општег значаја дрвенастих врста представљени су и природни објекти који се својим карактеристикама и специфичностима издвајају од општости (реткост, величина, станиште, импозантност и др.), и заслужују посебан третман. Додатна вредност књиге је то што је акценат стављен на потребу да се, превасходно, упозна и едукује локално стновништво, као и посетиоци парка, како би препознали ове карактеристике и објекте, и били свесни значаја њиховог очувања.

Природне и културне вредности специјалног резервата природе Јерма/ Natural and Cultural Values of Special Nature Reserve Jerma

Аутор: Драган Ташков

Година издања: 2013.

Суиздавач: Друштво за заштиту животне средине Стара планина

Формат: 18x25 cm, 96 странa, писана двојезично, на српском и енглеском језику.

Монографија „Природне и културне вредности СРП Јерма“ даје свеобухватан приказ природног и културног наслеђа овог резервата, указујући будућим посетиоцима еко стазе шта могу видети и обићи током боравка у кањону реке Јерме. Поред природних аспеката подручја клисуре реке Јерме, приказано је и њено културно-историјско наслеђе. Посебна поглавља чине теме: „Еко туризам и еко стазе као концепт одрживог развоја“ и „Понашање посетилаца на еко стази“, што ову монографију чини својеврсним водичем за одрживи развој СРП „Јерма“.

Заштићена природна добра Београда

Група аутора

Уредник: Хранислав Милановић

Суиздавач: Градска управа-Секретаријат за заштиту животне средине

Година издања: 2008.

Формат: 30cm, 120 страна

Природне вредности Београда, заједно са створеним вредностима, граде Београдски предео који јесте наше наслеђе. Природне вредности посебних одлика буде пажњу као истакнути примерци геолошке, биолошке и предеоне разноврсности. Циљ заштите природног добра је да она што дуже трају у својој природној, историјској, образовној, културној, здравственој, естетској и еколошкој улози. Управо то је и повод за настанак ове публикације која је и стручна, и образовна и архивска, с обзиром да приказује преглед заштићених природних добара у једном пресеку-периоду времена кроз које прожима Београдски предео.

Les cholevinae des territories de l`ancienne Yugoslavie

Аутори: Guido Nonveiller, Драган Павићевић, Момчило Поповић

Година издања: 1999.

Формат: 24 cm,127страна, писана на француском језику.

Ова публикација представља приказ свих врста подфамилије Cholevinae досад забележених на територији бивше Југославије. Као резултат, на истраживаном простору установљена је 71 врста и 4 подврсте из 14 родова и 4 племена. Дата је зоогеографска анализа са каталогом свих евидентираних врста, као и наводи, напомене, обимна листа локалитета на којима су сакупљани, карта главних локалитета сакупљања инсеката, карте распрострањености неких зоогеографски интересантних врста, и индекс забележених таксона. У додатку се налази и карта територија бивше Југославије.

Спелеолошки атлас Србије/ Speleological Atlas of Serbia

Група аутора

Уредник: Предраг Ђуровић

Издавачи: Српска академија наука и уметности; Завод за заштиту природе Србије; Географски факултет, Универзитет у Београду; Биолошки факултет, Универзитет у Београду

Година издања: 1998.

Формат: 30 cm, 290 страна, писана је двојезично, на српском и енглеском језику.

Монографија „Спелеолошки атлас Србије“ појавила се 110 година од времена када је Јован Цвијић, великан српске науке, установио нову научну дисциплину у Србији, спелеологију. Научна вредност атласа огледа се у свеобухватности и комплексности проблема, концизно и јасно изложеног, на графички занимљив начин. Атлас је научна база података о свим значајнијим спелеолошким објектима са геоморфолошког, седиментолошког, хидролошког, палеонтолошког и археолошког аспекта, као и о живом свету у њима. Атлас има посебан значај са аспекта заштите природе, јер омогућава научну заснованост будућих активности и мера на очувању, унапређењу и заштити овог сегмента геонаслеђа Србије.

Природа и туризам Србије

Аутор: др Стеван Николић

Суиздавач: Еко центар Београд

Година издања: 1998.

Формат: 24 cm, 175 страна

Овом књигом аутор је желео да стручној јавности и читалачкој публици представи Србију као земљу разноврсне и очуване природе и богатих ресурса, да укаже на значај тих вредности за привредни развој, а посебно рекреацију и туризам, те да истакне цивилизацијску потребу и друштвену обавезу трајног чувања тих вредности за садашње и будуће генерације.

Птице Копаоника, сезонски преглед

Аутор: Сергеј Д. Матејев

Суиздавач: Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“

Година издања: 1997.

Формат: 24 cm, 123 стране

Пред нама је књига о птицама Копаоника, као резултат тридесетогодишњих теренских истраживања нашег најпознатијег орнитолога, др Сергеја Д. Матејева. Примењени метод рада (сезонски трансекти) инкорпориран у међународно стандардизоване типове предела (CORINE, BIOMI), чини ову књигу универзалним орнитолошким „календаром“, како за стручну јавност, тако и за љубитеље птица који бораве на Копаонику. Дело је опремљено ауторовим фотографијама врхунског квалитета из периода тридесетих година 20. века, које су најпоузданији сведок свих промена копаоничког предела.

Пешчарска подручја Србије/Sand Areas in Serbia

Аутори: Бранислава Буторац, Весна Хабијан-Микеш

Суиздавачи: „Србијашуме“; Јавно предузеће „Палић-Лудаш“

Година издања: 1997.

Формат: 24 cm, 72 стране, писана двојезично, на српском и енглеском језику.

На северу Србије, у Војводини, на подручју Баната и Бачке, пружају се европски значајна пешчарска подручја: Делиблатска и Суботичко-хоргошка пешчара, унутар које се издвајају Суботичка шума и Селевењске пустаре. Управо о њима је реч на наредним странама, на којима су први пут, на овај начин, сажети и представљени подаци о карактеристикама, особеностима, богатству и заједничким одликама ових подручја.

Часопис „Заштита природе“

Формат 28cm

Завод за заштиту природе Србије од оснивања 1948. до данас издаје годишњи национални научно-стручни часопис. Проблематика обухвата широк спектар научних области и дисциплина које проучавају еколошке феномене заштите природе и животне средине. Часопис је отворен за стручне и научне радове аутора из земље и иностранства. Часпопис је, поред научно-стручне јавности, доступан свима заинтересованима у просторијама библиотеке у седишту Завода у Београду и у просторијама Канцеларије Завода у Нишу.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.