Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Научна и стручна издања

» "ЗАШТИТА ПРИРОДЕ'' научностручни часопис
прво издање 1950, годишње излази један број, радови се рецензирају
формат 17 х 23, црно-бела штампа, корице у боји, превод на енглеском: абстракт, кључне речи, резиме

» 

Природне и културне вредности Специјалног резервата природе „Јерма“
аутор Драган Ташков
суиздавач Друштво пријатеља природе Стара планина
година издања 2013.

» "ЕМЕРАЛД еколошка мрежа у Србији"
аутори концепције и текста Ненад Секулић, др Јасмина Шинжар-Секулић
суиздавач Министарство животне средине и просторног планирања
година издања 2010.

» ЗНАЧАЈНА ПОДРУЧЈА ЗА ПТИЦЕ У СРБИЈИ
аутор Слободан Пузовић
суиздавачи Министарство животне средине и просторног планирања и Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој АП Војводине
година издања 2009.

» ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА БЕОГРАДА
група аутора, уредник Хранислав Милановић
суиздавач Градска управа – Секретаријат за за заштиту животне средине
година издања 2008.

» ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА СРБИЈЕ
група аутора, уредници Лидија Амиџић, Слађана Красуља, Срђан Белиј
година издања 2007.

» ADVANCES IN THE STUDIES OF THE FAUNA OF THE BALKAN PENINSULA
група аутора, уредници Драган Павичевић, Мишел Перо
година издања 2008.

» SICEVO AND JELASNICA GORGES environment status monitoring
група аутора, уредници Славиша Трајковић, Саша Бранковић
година издања 2007.

» ТУРИЗАМ У ЗАШТИЋЕНИМ ПРИРОДНИМ ДОБРИМА СРБИЈЕ
аутор др Стеван Николић
година издања 2006.

» НАУЧНИ СКУП О ГЕОНАСЛЕЂУ СРБИЈЕ
група аутора, уредник др Душан Мијовић
година издања 2005.

» THE PSEUDOSCORPIONS OF SERBIA, MONTENEGRO, AND THE REPUBLIC OF MACEDONIA
аутори Б. П. М. Ћурчић, Р. Н. Димитријевић, А. Легакис
година издања 2004.

» СТАРИ ПАРКОВИ БАНАТА
аутор Јасна Кораћ
суиздавач „Драганић“
година издања 2004.

» ЦРВЕНА КЊИГА ДНЕВНИХ ЛЕПТИРА СРБИЈЕ
аутор проф. др Предраг Јакшић
година издања 2003.

» МЕТОХИЈСКЕ ПРОКЛЕТИЈЕ - ПРИРОДНА И КУЛТУРНА БАШТИНА
група аутора, уредници проф. др Лидија Амиџић, проф. др Милорад М. Јанковић, проф. др ПредрагЈакшић
година издања 2003.

» ЛУДАШ језеро на пустари
група аутора, уредници Олга Миличић, Јудит Рафаи, Клара Сабадош, Ненад Секулић
суиздавач Јавно предузеће „Палић - Лудаш“
година издања 2002.

» РИБЕ СРБИЈЕ
аутор др Предраг Симоновић
суиздавачи NNK Internacional, Биолошки факултет Универзитета у Београду
година издања 2001.

» АТЛАС ПТИЦА ГРАБЉИВИЦА СРБИЈЕ
аутори Слободан Пузовић и сарадници
година издања 2000.

» ЦРВЕНА КЊИГА ФЛОРЕ СРБИЈЕ
група аутора, уредник проф. др Владимир Стевановић
суиздавачи Министарство за заштиту природних богатстава и животне средине Србије, Биолошки факултет Универзитета у Београду
година издања 1999.

» LES CHOLEVINAE DES YUGOSLAVIE
аутори Гуидо Нонвеје, Драган Павичевић, Момчило Поповић
година издања 1999.

» СПЕЛЕОЛОШКИ АТЛАС
група аутора, уредник Предраг Ђуровић
година издања 1998.

» ПРИРОДА И ТУРИЗАМ СРБИЈЕ
аутор др Стеван Николић
суиздавач Еко центар Београд
година издања 1998.

» СУРИ ОРАО Aquila chrуsaetos
аутор Братислав Грубач
година издања 1998.

» ФАУНА SYRPHIDAE (INSECTA: DIPTERA) ОБЕДСКЕ БАРЕ, значај и потреба заштите
аутори А.Вујић, С.Шимић, В.Миланков, Д.Радовић, П.Радишић, Д.Радановић
година издања 1998.

» ПТИЦЕ КОПАОНИКА сезонски преглед
аутор Сергеј Д. Матвејев
година издања 1997.

» ПЕШЧАРСКА ПОДРУЧЈА СРБИЈЕ
аутори Бранислава Буторац, Весна Хабијан-Микеш
суиздавачи „Србијашуме“, Јавно предузеће „Палић – Лудаш“
година издања 1997.

» ВОДИЧ КРОЗ ФЛОРУ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА КОПАОНИК
аутор Дмитар Лакушић
година издања 1995.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.