Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Научна и стручна издања

» "ЗАШТИТА ПРИРОДЕ'' научностручни часопис
прво издање 1950, годишње излази један број, радови се рецензирају
формат 17 х 23, црно-бела штампа, корице у боји, превод на енглеском: абстракт, кључне речи, резиме

» 

» Шарган-Мокра Гора: Парк природе / Šargan-Mokra Gora: Nature park
Уредници: Драгана Остојић, Миливоје Крвавац
Аутори текста: Драгана Остојић, Драган Нешић, Бошко Миловановић, Мирјана Николић, Срђан Маринчић, Бојан Златковић, Верица Стојановић, Ивана Јелић, Владимир Николић, Биљана Крстески, Драган Павићевић, Ненад Секулић, Миливоје Крвавац, Данко Јовић, Братислав Грубач, Милош Радаковић, Владан Бједов, Мила Ристић, Наташа Панић, Драгана Петраш
Издање: 2017
Суиздавач: Парк природе „Мокра Гора“.

» Заштићена природна добра Србије
Уредници: Лидија Амиџић, Слађана Красуља, Срђан Белиј (1 издање)
Уредници: Александар Мијовић, Срђан Белиј, Слађана Красуља (2 издањe)
Координација иновирања података и допуне текста за треће издање: Мила Ристић, Наташа Панић, Биљана Крстески
Аутори (3 изд., 2017): Лидија Амиџић, Слађана Красуља, Зоран Ђорђевић, Биљана Пањковић, Драгана Остојић, Срђан Белиј, Весна Хабијан-Микеш, Недељко Ковачев, Бранко Ковачевић, Ерна Шеховац, Душан Мијовић, Вида Стојшић, Олга Миличић, Јадранка Делић, Клара Сабадош, Братислав Грубач, Горан Секулић, Никола Стојнић, Предраг Лазаревић, Растко Ајтић, Владан Бједов, Ненад Секулић, Слободан Пузовић, Срђан Маринчић, Биљана Крстески, Драган Нешић, Драган Павићевић, Милорад Кличковић, Бошко Миловановић, Сава Симић, Зоран Стојковић, Саша Бранковић, Наташа Пил, Данко Јовић, Владимир Добретић, Дејана Лукић, Јасмина Андоновић, Даница Радујков, Добринка Јокић, Јасмина Мијовић-Магдић, Милош Вукелић, Мирјана Поповић, Берислава Илић, Габријела Чех, Верица Стојановић, Ален Киш, Александра Затезало, Дарко Тимотић, Драгана Петраш, Дејан Баковић, Наташа Панић, Душка Димовић, Милка Бањац, Марија Трикић, Ивана Јелић, Јелена Марковић, Драгана Недељковић, Драган Цвијић, Бојана Мијовић, Александра Брусин
Године издања: 2007, 2011, 2017

» Откривање Таре
Аутори (2016): Слободан Јовановић, Драгана Остојић, Милица Томић, Јасмина Магдић-Мијовић, Радомир Мандић, Олга Миличић, Виолета Орловић, Драган Павићевић, Надежда Петровић-Ђаковић, Слободан Пузовић, Ерна Шеховац, Стеван М. Станковић, Ранко Финдрик, Александар Хегедић, Бориша Чолић, Маријана Јосиповић, Ранко Милановић
Издање: 2001, 2004, 2006, 2016
Суиздавач: ЈП Национални парк „Тара“

» Споменик природе Церјанска пећина : околина, природа и заштита/Natural Monument Cerjanska Pećina : surroundings, natural history, protection
Аутори: Драган Нешић, Данко Јовић, Милена Јанковић, Драгана Недељковић, Данило Стојановић, Зоран Стојковић, Синиша Огњеновић, Саша Бранковић, Братислав Грубач, Душан Михаиловић, Владимир Кржалић, Борис Мрђа, Наташа Панић
Издање: 2016
Суиздавач: ЈП Дирекција за изградњу града Ниша

» Приручник за сакупљање заштићених дивљих врста биљака,животиња и гљива
Уредник: Верица Стојановић
Аутори: Растко Ајтић, Ана Вуковић, Милош Вукелић, Берислава Илић, Ивана Јелић, Радиша Јанчић, Предраг Лазаревић, Данило Стојановић, Верица Стојановић, Слађана Шкобић
Издање: 2014, 2016.

» Заштићени храстови Србије
Аутори: Драгана Остојић, Биљана Крстески, Владимир Николић
Издање: 2016.

» Биљке од међународног значаја у флори Србије
Аутори: Верица Стојановић, Сара Рилак, Ивана Јелић, Ранко Перић, Марко Сабовљевић, Предраг Лазаревић
Издање: 2015.

» Стрижибубе Србије : Приручник
Аутори: Драган Павићевић, Настас Илић, Милан Ђурић
Издање: 2015.

» Longhorn Beetles : Field Guide
Аутори: Dragan Pavićević, Nastas Ilić, Milan Đurić
Издање: 2015.
Co-Publishers HabiProt

» Црвена књига фауне Србије II: Гмизавци
Уредници: Љиљана Томовић, Милош Калезић, Георг Џукић
Аутори: Растко Ајтић, Соња Ђорђевић, Георг Џукић, Данко Јовић, Милош Калезић, Имре Кризманић, Ненад Лабус, Дмитар Лакушић, Катарина Љубисављевић, Љиљана Томовић, Александар Урошевић
Издање: 2015.
Суиздавач: Биолошки факултет Универзитет у Београду

» Црвена књига фауне Србије: Водоземци
Уредници: Милош Калезић, Љиљана Томовић, Георг Џукић
Аутори: Растко Ајтић, Георг Џукић, Данко Јовић, Милош Калезић, Имре Кризманић, Ненад Лабус, Дмитар Лакушић, Катарина Љубисављевић, Љиљана Томовић, Александар Урошевић, Тања Вуков
Издање: 2015.
Суиздавач: Биолошки факултет Универзитет у Београду

» Белоглави суп (Gyps fulvus)
Аутор: Братислав Грубач
Издање: 2014.

» Водич за потенцијалне међународне номинације
Аутори: Срђан Маринчић, Маја Радосављевић, Мила Ристић, Растко Ајтић
Издање: 2014.
Суиздавач: ЈП „НП Ђердап“

» Користи екосистемских услуга НП Ђердап на локалне заједнице
Аутори: Владан Бједов, Биљана Крстески, Јасмина Мијовић-Магдић, Верица Стојановић, Дејана Лукић, Предраг Лазаревић, Владимир Николић, Милош Вукелић, Милорад Кличковић, Сава Симић, Милош Радаковић, Растко Ајтић, Ненад Секулић
Издање: 2014.
Суиздавач: ЈП „НП Ђердап“

» Смернице за интегрално управљање екотуризмом на подручју Националног парка Ђердап
Аутори: Наташа Панић, Виолета Орловић-Ловрен
Издање: 2014.
Суиздавач: ЈП „НП Ђердап“

» Природне вредности општине Љубовија/Natural Values of Ljubovija Municipality
Уредници: Рада Матић, Мирјана Арсеновић, Мићо Бабић
Аутори: Ненад Секулић, Горан Секулић, Растко Ајтић, Верица Стојановић, Владан Бједов, Предраг Лазаревић, Александра Затезало, Јасмина Мијовић-Магдић, Живко Вукасовић
Издање: 2013.
Суиздавач: Општина Љубовија

» Биодиверзитет Србије: Стање и перспективе
Аутори: Александар Мијовић, Ненад Секулић, Славиша Поповић, Ненад Ставретовић, Ивица Радовић
Издање: 2012.

» Развој система заштите природе у Србији и његова примена на примеру дневних лептира (LEPIDOPTERA: HESPERIOIDEA I PAPILIONOIDEA)
Аутори: Предраг Јакшић, Ивица Радовић, Александар Мијовић, Ненад Ставретовић
Издање: 2011. (ПОСЕБНА ИЗДАЊА 23)

» Посебни примерци дрвенастих врста Националног парка Тара
Аутори: Вилотић Драгица, Ненад Ставретовић, Михаило Станић
Издање: 2011.

» 

Природне и културне вредности Специјалног резервата природе „Јерма“
аутор Драган Ташков
суиздавач Друштво пријатеља природе Стара планина
година издања 2013.

» "ЕМЕРАЛД еколошка мрежа у Србији"
аутори концепције и текста Ненад Секулић, др Јасмина Шинжар-Секулић
суиздавач Министарство животне средине и просторног планирања
година издања 2010.

» ЗНАЧАЈНА ПОДРУЧЈА ЗА ПТИЦЕ У СРБИЈИ
аутор Слободан Пузовић
суиздавачи Министарство животне средине и просторног планирања и Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој АП Војводине
година издања 2009.

» ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА БЕОГРАДА
група аутора, уредник Хранислав Милановић
суиздавач Градска управа – Секретаријат за за заштиту животне средине
година издања 2008.

» ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА СРБИЈЕ
група аутора, уредници Лидија Амиџић, Слађана Красуља, Срђан Белиј
година издања 2007.

» ADVANCES IN THE STUDIES OF THE FAUNA OF THE BALKAN PENINSULA
група аутора, уредници Драган Павичевић, Мишел Перо
година издања 2008.

» SICEVO AND JELASNICA GORGES environment status monitoring
група аутора, уредници Славиша Трајковић, Саша Бранковић
година издања 2007.

» ТУРИЗАМ У ЗАШТИЋЕНИМ ПРИРОДНИМ ДОБРИМА СРБИЈЕ
аутор др Стеван Николић
година издања 2006.

» НАУЧНИ СКУП О ГЕОНАСЛЕЂУ СРБИЈЕ
група аутора, уредник др Душан Мијовић
година издања 2005.

» THE PSEUDOSCORPIONS OF SERBIA, MONTENEGRO, AND THE REPUBLIC OF MACEDONIA
аутори Б. П. М. Ћурчић, Р. Н. Димитријевић, А. Легакис
година издања 2004.

» СТАРИ ПАРКОВИ БАНАТА
аутор Јасна Кораћ
суиздавач „Драганић“
година издања 2004.

» ЦРВЕНА КЊИГА ДНЕВНИХ ЛЕПТИРА СРБИЈЕ
аутор проф. др Предраг Јакшић
година издања 2003.

» МЕТОХИЈСКЕ ПРОКЛЕТИЈЕ - ПРИРОДНА И КУЛТУРНА БАШТИНА
група аутора, уредници проф. др Лидија Амиџић, проф. др Милорад М. Јанковић, проф. др ПредрагЈакшић
година издања 2003.

» ЛУДАШ језеро на пустари
група аутора, уредници Олга Миличић, Јудит Рафаи, Клара Сабадош, Ненад Секулић
суиздавач Јавно предузеће „Палић - Лудаш“
година издања 2002.

» РИБЕ СРБИЈЕ
аутор др Предраг Симоновић
суиздавачи NNK Internacional, Биолошки факултет Универзитета у Београду
година издања 2001.

» АТЛАС ПТИЦА ГРАБЉИВИЦА СРБИЈЕ
аутори Слободан Пузовић и сарадници
година издања 2000.

» ЦРВЕНА КЊИГА ФЛОРЕ СРБИЈЕ
група аутора, уредник проф. др Владимир Стевановић
суиздавачи Министарство за заштиту природних богатстава и животне средине Србије, Биолошки факултет Универзитета у Београду
година издања 1999.

» LES CHOLEVINAE DES YUGOSLAVIE
аутори Гуидо Нонвеје, Драган Павичевић, Момчило Поповић
година издања 1999.

» СПЕЛЕОЛОШКИ АТЛАС
група аутора, уредник Предраг Ђуровић
година издања 1998.

» ПРИРОДА И ТУРИЗАМ СРБИЈЕ
аутор др Стеван Николић
суиздавач Еко центар Београд
година издања 1998.

» СУРИ ОРАО Aquila chrуsaetos
аутор Братислав Грубач
година издања 1998.

» ФАУНА SYRPHIDAE (INSECTA: DIPTERA) ОБЕДСКЕ БАРЕ, значај и потреба заштите
аутори А.Вујић, С.Шимић, В.Миланков, Д.Радовић, П.Радишић, Д.Радановић
година издања 1998.

» ПТИЦЕ КОПАОНИКА сезонски преглед
аутор Сергеј Д. Матвејев
година издања 1997.

» ПЕШЧАРСКА ПОДРУЧЈА СРБИЈЕ
аутори Бранислава Буторац, Весна Хабијан-Микеш
суиздавачи „Србијашуме“, Јавно предузеће „Палић – Лудаш“
година издања 1997.

» ВОДИЧ КРОЗ ФЛОРУ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА КОПАОНИК
аутор Дмитар Лакушић
година издања 1995.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.