Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Образовни пакет

» Наставни листови: Мини кљичеви за препознавање врста у природи-мини кључеви (дрвенасте врсте, лековито биље, гљиве, лишајеви, водоземци и гуштери, сисари, птице
Аутори (2017): Марина Дрндарски, Наташа Панић, Предраг Лазаревић, Берислава Илић, Душка Димовић, Надежда Ђаковић-Петровић, Растко Ајтић, Владан Бједов, Горан Секулић
Издање: 2005, 2013, 2017 (измењено издање)

» Часопис за децу Свет природе, еко забавник бр. 1, бр. 2 и бр. 3.
Уредник: Наташа Панић
Издања: 2014, 2015 и 2016

» Бојанка „Ретке и угрожене врсте у Србији“
Аутори: Маја Радосављевић, Наташа Панић
Издања: 2013, 2015

» Сет пузли: Ретке врсте у Србији (панчићев скакавац, рис и белоглави суп)
Аутор: Маја Радосављевић
Издањe: 2015

» Еко едукативна игра: Еко скакалица
Издањe: 2015

» Еко-буквар Националног парка Ђердап
Аутор: Бранка Настасијевић
Издањe: 2011
Суздавач: ЈП „НП Ђердап“

» Карта ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА СРБИЈЕ
аутори Олга Миличић, Снежана Королија, Бошко Миловановић, Драган Чалакић
суиздавач ГЕОКАРТА
година издања 2005.

» НАСТАВНИ ЛИСТОВИ
група аутора уредници Марина Дрндарски, Наташа Панић
година издања 2005.

Плакати:

» „Eндемичне биљке“

» „Oрао крсташ“

» „Рибе Србије“

» „Дрвеће Србије“

» „Водоземци Србије“

» „Геонаслеђе Србије од европског значаја“

» „Геоморфолошки објекти геонаслеђа Србије“

» „Дневни лептири Србије“

» „Егзоте у Србији“

Мултимедијална издања

Видео издања:

» ПРИРОДА СРБИЈЕ на српском и енглеском језику

» ПРИРОДНА БАШТИНА СРБИЈЕ, предлог за UNESCO на српском и енглеском језику
аутори Олга Миличић, Јасминка Милошевић
продуцент Завод за заштиту природе Србије

» ГОЛИЈА на српском и енглеском језику
аутори мр Тијана Иљенко и Синиша Алексић
продуцент Завод за заштиту природе Србије

» ПАРК ПРИРОДЕ СТАРА ПЛАНИНА на српском и енглеском језику
аутори Синиша Алексић и мр Тијана Иљенко
продуцент Завод за заштиту природе Србије

CD издања:

» ПРИРОДНА БАШТИНА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ, Шар-планина и Проклетије
аутор Лидија Амиџић
година издања 2004.

» ЗАШТИЋЕНА ОКОЛИНА ФРУШКОГОРСКИХ МАНАСТИРА
аутор Надежда Ђаковић-Петровић
година издања 2003.

» ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА ДУЖ ДУНАВА
група аутора, уредници Биљана Пањковић, Наташа Пил
година издања 2004.

» ИНСТИТУЦИОНАЛНА ЗАШТИТА ПРИРОДНЕ БАШТИНЕ
аутори Лидија Амиџић, Маја Радосављевић
година издања 2008.

» NATURE CONSERVATION IN SERBIA
Стручни тим Завода и Министарства
суиздавач Министарство животне средине и просторног планирања
година издања 2008.

DVD издања:

» СУРИ ОРАО на српском и енглеском језику
аутор Братислав Грубач
година издања 2004.

» МОЈ ПРИЈАТЕЉ ШТИГЛИЋ на српском и енглеском језику
аутор Оливер Фојкар, Душан Чекић
година издања 2005.

» ПАРК ПРИРОДЕ СТАРА ПЛАНИНА
аутори Бојан Златковић, др Лидија Амиџић
година издања 2006.

» ЧУДНА ШУМА Шалиначки луг
аутор Љуба Нинковић
година издања 2007.

» БЕЛЕ РОДЕ МОЈЕ РАВНИЦЕ
аутор Мр Оливер Фојкар
година издања 2008.

Промотивни материјал:

» У ЗМИЈСКОМ ЦАРСТВУ
аутори Растко Ајтић, Маја Радосављевић
година издања 2006.

» УПОЗНАЈМО И САЧУВАЈМО природна и културна баштина Националног парка „Шар-планина“
група аутора Завода за заштиту природе Србије
година издања 2008.

» ЛИЧНА КАРТА Завода за заштиту природе Србије
аутори стручни тим Завода
година издања 1999 – 2007.

» МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА Завода за заштиту природе Србије (поводом 6. Министарске конференције „Животна средина за Европу)
аутори стручни тим Завода
година издања 2007.

» ТЕМАТСКИ КАЛЕНДАРИ ретких, угрожених и заштићених врста флоре и фауне
година издања 1999.

» ТЕМАТСКИ ПРОСПЕКТИ птица грабљивица
аутор Братислав Грубач
година издања 2002.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.