Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Образовни пакет

» Карта ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА СРБИЈЕ
аутори Олга Миличић, Снежана Королија, Бошко Миловановић, Драган Чалакић
суиздавач ГЕОКАРТА
година издања 2005.

» НАСТАВНИ ЛИСТОВИ
група аутора уредници Марина Дрндарски, Наташа Панић
година издања 2005.

Плакати:

» „Eндемичне биљке“

» „Oрао крсташ“

» „Рибе Србије“

» „Дрвеће Србије“

» „Водоземци Србије“

» „Геонаслеђе Србије од европског значаја“

» „Геоморфолошки објекти геонаслеђа Србије“

» „Дневни лептири Србије“

» „Егзоте у Србији“

Мултимедијална издања

Видео издања:

» ПРИРОДА СРБИЈЕ на српском и енглеском језику

» ПРИРОДНА БАШТИНА СРБИЈЕ, предлог за UNESCO на српском и енглеском језику
аутори Олга Миличић, Јасминка Милошевић
продуцент Завод за заштиту природе Србије

» ГОЛИЈА на српском и енглеском језику
аутори мр Тијана Иљенко и Синиша Алексић
продуцент Завод за заштиту природе Србије

» ПАРК ПРИРОДЕ СТАРА ПЛАНИНА на српском и енглеском језику
аутори Синиша Алексић и мр Тијана Иљенко
продуцент Завод за заштиту природе Србије

CD издања:

» ПРИРОДНА БАШТИНА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ, Шар-планина и Проклетије
аутор Лидија Амиџић
година издања 2004.

» ЗАШТИЋЕНА ОКОЛИНА ФРУШКОГОРСКИХ МАНАСТИРА
аутор Надежда Ђаковић-Петровић
година издања 2003.

» ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА ДУЖ ДУНАВА
група аутора, уредници Биљана Пањковић, Наташа Пил
година издања 2004.

» ИНСТИТУЦИОНАЛНА ЗАШТИТА ПРИРОДНЕ БАШТИНЕ
аутори Лидија Амиџић, Маја Радосављевић
година издања 2008.

» NATURE CONSERVATION IN SERBIA
Стручни тим Завода и Министарства
суиздавач Министарство животне средине и просторног планирања
година издања 2008.

DVD издања:

» СУРИ ОРАО на српском и енглеском језику
аутор Братислав Грубач
година издања 2004.

» МОЈ ПРИЈАТЕЉ ШТИГЛИЋ на српском и енглеском језику
аутор Оливер Фојкар, Душан Чекић
година издања 2005.

» ПАРК ПРИРОДЕ СТАРА ПЛАНИНА
аутори Бојан Златковић, др Лидија Амиџић
година издања 2006.

» ЧУДНА ШУМА Шалиначки луг
аутор Љуба Нинковић
година издања 2007.

» БЕЛЕ РОДЕ МОЈЕ РАВНИЦЕ
аутор Мр Оливер Фојкар
година издања 2008.

Промотивни материјал:

» У ЗМИЈСКОМ ЦАРСТВУ
аутори Растко Ајтић, Маја Радосављевић
година издања 2006.

» УПОЗНАЈМО И САЧУВАЈМО природна и културна баштина Националног парка „Шар-планина“
група аутора Завода за заштиту природе Србије
година издања 2008.

» ЛИЧНА КАРТА Завода за заштиту природе Србије
аутори стручни тим Завода
година издања 1999 – 2007.

» МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА Завода за заштиту природе Србије (поводом 6. Министарске конференције „Животна средина за Европу)
аутори стручни тим Завода
година издања 2007.

» ТЕМАТСКИ КАЛЕНДАРИ ретких, угрожених и заштићених врста флоре и фауне
година издања 1999.

» ТЕМАТСКИ ПРОСПЕКТИ птица грабљивица
аутор Братислав Грубач
година издања 2002.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.