Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Данко Јовић

Руководиоц канцеларије у Нишу

Рођен 1963. године

Дипломирао је на Департману за биологију и екологију Природноматематичког факултета Универзитета у Новом Саду, где је завршио и последипломске студије на групи за Таксономију. За време студија волонтирао је на Факултету, на катедри за екологију биљака на предмету - Анатомија и морфологија биљака за пољопривреднике, три семестра.

Од школске 1992/93. године ради као професор биологије у две средње школе у Белој Цркви. Од 1994. до 1998. године ради у неколико нишких основних школа, а од децембра 1998. у Заводу за заштиту природе Србије у новоформираном одељењу у Нишу, као стручни сарадник - херпетолог.

У оквиру свог радног ангажовања у Заводу, учествовао је у изради већег броја студија заштите као стручно-документационих основа за заштиту одређених подручја (руководио је израдом студија заштите специјалних резервата природе „Сува планина“ и „Ртањ“ и Споменика природе „Лалиначка слатина“), активностима на очувању биодиверзитета и обављао и друге послове заштите природе. Учесник је неколико пројеката у оквиру међународне сарадње Завода: „Побољшање услова руковођења и контроле хидро и ресурса животне средине града Ниша“ који је реализован уз поршку италијанског министарства иностраних послова и организације Cooperazione Italiana – COOPI, „Развој Емералд мреже у Републици Србији“, и IPA Пројекат „Constructing of Recreation park, Tourist Information Center, renovation of an existing eco-trail route, an information infrastructure that will serve the needs of the Tourist Information Centre”.

У периоду од 2004. до 2008. године обављао је и послове информисања и промоције о заштити природе у Радној јединици Ниш. Као учесник бројних активности Завода, даје свој допринос на очувању специјског и екосистемског диверзитета Србије, али и кроз учешће у изменама и допунама законске регулативе у овој области.

До сада је објавио 10 научних радова, два стручна чланка и учествовао је у реализацији већег броја стручних елабората, студија и монографија у издању Завода за заштиту природе Србије.

Адреса:

Вожда Карађорђа 14/II,
18000 Ниш
Тел: 018/523-448
Факс: 018/523-449
И-мејл: danko.jovic@zzps.rs

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.