Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Др Драгана Остојић

Начелник Одељења за природена добра, предеоне вредности и просторно-планску документацију

Рођенa 1965. године

Дипломирала на Шумарском факултету у Београду, где је и докторирала са докторском дисертацијом "Еколошки чиниоци природног одржавања и обнове ценопопулација Панчићеве оморике (Picea omorika Panč.)".

По дипломирању радила је у Јавном предузећу "Србијашуме" у служби Гајење и заштита шума све до 1993. године, када се долази у Завод за заштиту природе Србије, на место приправника за послове из области шумарства. У више од две деценије рада у Заводу, стицала је сва стручна звања, и била ангажована на бројним задацима у области заштите природе, пројектним темама и стручним и научним пројектима.

До сада је објавила 30 научних радова и учествовала у изради око 100 елабората и студија у области заштите природе. Учествовала је на десетину стручних и научних скупова у земљи и иностранству.

Адреса:

Др Ивана Рибара 91,
11070 Нови Београд
Тел: 011/2093-836
Факс: 011/2093-867
И-мејл: dragana.ostojic@zzps.rs

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.