Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

За наставнике, студенте и ученике

Програми за ученике:

Образовне програме за ученике Завод реализује кроз акције упознавања деце школског узраста са вредностима и значајем природних вредности (добара и врста) и ресурса, и тиме ширења свести о значају њиховог очувања у циљу изграђивања знања и вештина еколошки активних и одговорних грађана.

Зависно од теме (из области заштите природних добара, биодиверзитета или геодиверзитетета) и узраста ученика, програми се изводе кроз појединачна или серијска предавања, презентације, креативне радионице, еко-играонице, прилагођена истраживања на терену, излете у природна добра, изложбе дечјих цртежа и фотографија, еко кампове и акције, пројекције филмова и сл.

Образовни програми се реализују у учионицама, просторијама Завода, локалитетима у заштићеним подручјима, односно кроз школске и ваншколске наставне активности.

Као примере издвајамо:

» Радионице „Чувајмо шуме на обалама Дунава“, „Заштићене дивље врсте у граду“, „Ретке и угрожене врсте птица у Србији“, „Шуме Србије“, ...

» Истраживачко-образовне еко-акције: „Откривање блага београдских паркова“ (Пионирски парк и Академски парк), „Заштита венерине власи у Звоначкој бањи“, „Биодиверзитет Сићевачке и Јелашничке клисуре“, „Истражимо природу СРП „Јерма““, „Бисери природе равнице“, и др.

Програми се реализују у сарадњи са општинама, школама, Дечјим културним центром Београд, Пионирским градом, невладиним организацијама, и другим заинтересованим партнерима.

Радионице за предшколце:

Бојимо и учимо о природи први је организовани едукативни програм Завода за предшколце. Програм је намењен деци која похађају вртиће. У оквиру програма наши најмлађи уз помоћ стручних сарадника Завода попуњавају тематску бојанку и уче о заштити биљних и животињских врста.

Семинари за наставнике:

Завод има вишедеценијску праксу у организовању стручних програма за усавршавање наставника у области заштите природе и животне средине. Семинари за усавршавање запослених у просвети акредитовани су од стране Министарства просвете и део су система професионалног усавршавања наставника.

Сврха реализације ових програма јесте да се наставници обуче да користе сазнања Завода у настави за еколошко образовање и васпитање деце инкорпорирајући их у редовно наставно градиво и ваннаставне активности у природи. Завод има три семинара овог типа:

» „Природа Србије: аспекти и значај заштите“(трајање: 2 дана/16 сати);

» Школа као партнер у заштити животне средине“( трајање: 3 дана, теоретски део и стручни обилазак једног заштићеног природног добра/22 сата);

» Свет у стаблу дрвета: Дрво као фактор здраве животне средине“ (трајање: 2 дана теоријска настава и 1 дан теренски рад / 20 сати);

» „Култура штедње и еколошка култура у дневним активностима младих“ (трајање 3 дана/20 сати).

Садржај ових семинара реализује се путем предавања, презентација, радионица, дискусионих група, стручних теренских обилазака. За учеснике семинара обезбеђен је богат инструктивни и наставни материјал који се директно може применити у школској пракси.

Партнери у организацији програма за усавршавање наставника су општине, Дечји културни центар Београд, регионални центри за унапређење образовања запослених у просвети, итд.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.