Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

За заинтересовану јавност

Програми за студенте

Тематска предавања, презентације и радионице о заштити природе у просторијама Завода или факултета и тематско учешће стручних сарадника Завода у студентским еко-истраживачким камповима.

За управљаче заштићених природних добара и стручну јавност

Стручна подршка управљачима у реализацији програма обуке за службе заштите и промоције природног добра у области спровођење мера заштите, мониторинга, укључивање у програме еколошких мрежа и мрежа заштићених природних добара и станишта на међународном нивоу (ИБА, ИПА, ПБА, Емералд, Натура 2000, и сл), организованог рада са посетиоцима, укључивања локалног становништва и заједница у активности заштите.

За представнике општина и локално становништво

Тематски скупови и програми за представнике локалне самоуправе и становништво у општинама на чијем подручју се налазе природна добра, као део упознавања са будућом заштитом окружења у коме живе или процедуре јавне расправе о проглашењу одређеног природног добра за заштићено.

Посебан програм за представнике локалних самоуправа јесте Програм упознавања јавности о значају Европске конвенције о пределу. Завод као партнер у реализацији овог програма које води води Министарство учествује у тематским трибинама и округлим столовима који се реализују у општинским центрима широм Србије.

За институције надлежне за збрињавање врста

Програм обуке запослених у „Ветерини Београд д.о.о“ на радном месту зоохигијеничар, задужених за хватање и враћање на природна станишта аутохтоних врста змија. Програм траје месец дана (2 пута недељно по 2 сата). За полазнике је припремљен Приручник за препознавање аутохтоних врста и правилно поступање на терену.

За сектор туризма

Будући да су природна добра све више препозната као туристичке дестинације, образовни програми намењени туристичким радницима који делују на простору заштићених природних добара у функцији су њиховог придобијања за деловање у складу са потребама одрживог развоја подручја и усмеравања ка програмима еко туризма.

Подршка образовним програмима НВО сектора

У циљу јачања партнерских веза са НВО које имају еколошку оријентацију Завод, обезбеђујући пригодан образовни материјал и стручно учешће и консултације, подржава различите образовне програме који имају за циљ ширење свести о потреби заштите животне средине и природе, НВО сектора и других организација.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.