Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Одржан Београдски еко форум посвећен темама о заштити природе

Шести Еко форум "Заштићена природна добра Београда" одржан је 30. јануара 2013. године у просторијама Завода, овог пута посвећен теми „Проценa приоритета управљања заштићеним природним добрима и вођења чуварске службе“, у организацији Београдске еко асоцијације.

У раду Форума, поред Завода као домаћина, учествовали су представници ресорних министарстава, Секретаријата за заштиту животне средине града Београда, управљача заштићених природних добара Београда, као и студенти завршних година београдских факултета са предметом заштите животне средине.
Уводне презентације одржала је Невена Пишчевић из Министарства за природне ресурсе, рударство и просторно планирање: „Примена метода брзе процене и приоритета у управљању природним добрима – РАПРАМ“, „Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби“ и „Обавезе управљача заштићених подручја“.
У оквиру дискусије највише питања се односило на обавезе управљача везано за стандарде у установљавању чуварске службе (како се одређује број потребних чувара у природном добру, које квалификације треба да има и како их може стећи и сл). Будући да су правилници које одређују ове стандарде у припреми, представници локалне самоуправе и управљача природних добара изразили су потребу да буду укључени и информисани о доношењу ових правилника и одлука које ће бити у обавези да примењују у свом раду.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.