Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Реализован образовни програм као подршка успостављању прекограничне еко стазе у СРП „Клисура реке Јерме“

У циљу представљања европске мреже природних добара NATURA 2000, значајa имплементације пројекта „Еко стаза Јерма“, природних одлика СРП „Клисура реке Јерме“, могућности коришћења еко стазе за образовне и туристичке прекограничне програме општина Трн и Димитровград, размене искуства и формирања нових иницијатива на овом плану, стручњаци Завода одржали су у Димитровграду две радионице: 02.02.2013. за представнике локалне заједнице и 03.02.2013. за ученике.

Радионице су реализоване у оквиру пројекта «Прекогранична еко стаза» (Bulgaria - Serbia IPA Cross-Border Programme, CCI Number 2007CB16IPO006 Project N: 2007CB16IPO006-2009-1-107) којег Општина Димитровград реализује са општином Трн као водећим партнером и Заводом за заштиту природе Србије, РЈ Ниш, као партнером.

Имплементацију Пројекта воде општина Трн из Бугарске као лидер, и општина Димитровград из Србије. У име Бугарске пројектни тим на челу са председником општине Трн Станиславом Николовим чине: Евгениа Такова (координатор пројекта), Ивајло Марков (ПР експерт), Милена Христова (административни асистент) и Екатарина Цветанова (експерт за културно-историјско наслеђе). Чланови пројектног тима општине Димитровград, који води председник др Владица Димитров, су: Микан Андреев (координатор), Тамара Рангелов (рачуновођа) и Саша Костов (технички асистент). Као експерт за заштиту природе у Пројекту активности Завода води др Душан Мијовић.

За представнике надлежних институција за животну средину, рурални развој, туризам и школство одржан је 2. фебруара семинар и састанак на тему „Значај успостављања мреже европских заштићених природних добара за локалну заједницу“. Рад скупа отворио је председник општине Трн Станислав Николов указујући на значај заједничких иницијатива за развој Трна и Димитровграда у области туризма који се заснива на очуваној природи, традицији и културним одликама краја. Уводна предавања одржали су стручњаци Завода: др Душан Мијовић, помоћник директора и руководилац пројектних активности Завода упознавши присутне са истраживањима која су изведена у циљу успостављања еко стазе и израде водича, мр Саша Бранковић на тему Значај успостављања мреже NATURA 2000 и Братислав Грубач говорећи о природним карактеристикама, моделу и мерама заштите СРП „Клисура реке Јерме“.

У оквиру рада по групама на теме „Развојне шансе имплементације Пројекта за локалну заједницу“ и „Локална заједница и NATURA 2000“ учесници су разменили искуства и информације о акцијама које се могу заједнички реализовати као део њиховог професионалног ангажовања у институцијама у којима раде, а могу допринети ширењу планираних активности и садржаја које нуди еко стаза.

У циљу сагледавања развојних могућности еко стаза Евгениа Такова, главни координатор Пројекта, представила је део формиране стазе кроз Јерму која се налази у Бугарској и програме еко, етно и сеоског туризма за посетиоце. Др Душан Мијовић указао је на значај еко стазе за природно добро, а модератор скупа Наташа Панић на мотивационе факторе за укључивање локалне заједнице у развој природног добра.

У завршном делу семинара, дајући смернице за даље заједничке иницијативе учесницима се обратио председник општине Димитровград др Владица Димитров говорећи о плановима на успостављању прелаза између Бугарске и Србије на прекограничној еко стази Јерма, који ће омогућити пролазак посетилаца еко стазе из једне земље у другу, као и унапређењу могућности смештаја на простору Јерме.

Будући да је изградња стазе и Инфо центра у СРП „Клисура реке Јерме“ и наменског водича планирана за јул месец, предложено је да се следећи сусрет одржи У СРП „Јерма“ на терену еко стазе.

У знак подршке даљим прекограничним иницијативама професор димитровградске гимназије Слободан Цветков поклонио је представницима Завода реплику старе фотографије дела клисуре Јерме која се налази у Бугарској и део шине некадашње пруге у клисури којом је пролазио ускоколосечни воз популарно назван Ћира, почетком прошлог века.

Другог дана, 3. фебруара одржана је радионица за ученике биолошких секција основне школе и гимназије. Овом приликом ученицима су стручњаци Завода представили геонаслеђе и геодиверзитет (др Драган Нешић) и биодиверзитет Јерме (мр Саша Бранковић и Братислав Грубач). На основу добијених информација, ученици су кроз рад у групама осмишљавали реализацију једнодневне школске спелеолошке експедиције и акције проналаска гнезда сурог орла. У другом делу радионице уз стручни савет представника Завода, ученици су дали предлоге за заштиту пећина и гнезда орла од претњи које могу проузроковати посетиоци који не желе или не знају како да се ове вредности сачувају. Изнете сугестије ученика о томе како би они желели да проводе време на еко стази значајне су смернице за њено формирање, али и за писање водича за еко стазу Јерма.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.