Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Јачање капацитета за боље управљање у заштити - корак ка сарадњи у региону

„Ка унапређеном планирању управљања на западном Балкану“ један је од регионалних пројеката којег ће развијати Програмска канцеларија IUCN за југоисточну Европу са својим чланицама, утврђено је након недавно одржаног заједничког скупа у Тирани.

Развијање сарадње и унапређење управљања заштићених природних добара били су једна од тема другог састанка чланица IUCN-а региона југоисточне Европе који је одржан од 6. до 8. марта 2013. године у Тирани, Албанија, у организацији Програмске канцеларије IUCN за југоисточну Европу. Састанку је присуствовало око 50 учесника, (представници чланица IUCN за регион ЈИЕ, донаторских организација (MAVA foundation) и др), међу којима и Завод за заштиту природе Србије са још три члана IUCN-а из Србије.
На скупу су размењена искуства везано за актуелна питања у области заштите природе и успостављање глобалне мреже за повезивање свих чланица европског региона. Кроз расправу о конкретним питањима и активностима, постављена је платформа за расправу о средњорочној IUCN стратегији за регион југоисточне Европе, дефинисани приоритетни циљеви, што је представљало основу за предлог нових пројеката који произилазе из потребе у региону.
Том приликом Борис Ерг, директор IUCN Програмске канцеларије за југоисточну Европу, истакао је да „земље у југоисточној Европи имају огромну прилику да покажу своје опредељење за одрживи развој, а IUCN ће подржати напоре својих чланова и влада у региону за унапређивање и очување природе, као и подстицање прекограничне сарадње.”
На основу држаних расправа на састанку, биће утврђена стратегија деловања ове организације у региону за наредни период. Очекивања су да ће она резултирати са више пројеката који ће укључити партнере из Србије.
Да ова очекивања нису нереална, показује и потврда MAVA фондације из Швајцарске, да ће подржати планиран регионални пројекат - Toward Enhanced Conservation Planning in the Western Balkans, којим ће бити унапређена сарадња Завода за заштиту природе са сличним институцијама на регионалном нивоу укључујући и стратешко планирање у заштити на националном нивоу. Тиме је уједно потврђена значајна улога IUCN-а у региону и начињен важан корак ка јачању регионалне сарадње и стратешком планирању у заштити природе на западном Балкану кроз стварање мреже институција надлежних за заштиту природе и подршке у развоју националних аката о проглашењу заштите.

Више информација на:
http://www.iucn.org/about/union/secretariat/offices/europe/about/places/belgrade/shaping_a_
sustainable_future_for_south_eastern_europe/

Особа за контакт:
srdjan.marincic@zzps.rs

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.