Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Извештај са скупа "Планска и нормативна заштита простора и животне средине"

На Палићу је у периоду од 4. до 6. априла 2013. одржан седми научно-стручни скуп са међународним учешћем „Планска и нормативна заштитa простора и животне средине“ у организацији Асоцијације просторних планера Србије, Географског факултета Универзитета у Београду, Урбанистичког завода града Суботица и Републичке агенције за просторно планирање. Скупу су присуствовали стручни сарадници Завода за заштиту природе Србије за просторно планирање и урбанизам Драгана Петраш и Драган Цвијић. Драгана Петраш је, у оквиру теме „Искуства у изради просторних и урбанистичких планова“, презентовала стручни рад „Заштита природних вредности будућег парка природе „Кучај-Бељаница“ као пример вредновања предела у просторним плановима“ чији коаутори су и др Драгана Остојић и др Срђан Белиј. Драган Цвијић је у оквиру теме „Правни и институционални оквир заштите простора и животне средине“ представио стручни рад „Услови заштите природе за израду планске документације као правила уређења и грађења у простору еколошке мреже Републике Србије“ који је написао у сарадњи са Ненадом Секулићем. У зборнику радова са скупа одштампан је и стручни рад Дејане Лукић „Третман предела у законској регулативи Републике Србије“.

На овом скупу изложено је преко стотину радова, који ће бити публиковани у две свеске. Списак публикованих радова, друге информације везано за скуп, као и накнадно утврђени закључци могу да се прочитају на Интернет презентацији Асоцијације просторних планера Србије, http://www.apps.org.rs/

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.