Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Пронађимо пут - акција за студенте Шумарског факултета

Учешћем у акцији Асоцијације студената Шумарског факултета Завод је подржао иницијативу за успостављање партнерских односа Факултета и организација које се баве праксом шумарства, у циљу омогућавања студентима да се информишу о могућностима професионалног деловања, односно „проналаска свог пута“.

Тим поводом представници Завода, заједно са ЈП „Србијашуме“, ЈП „Војводинашуме“ и фирмом „Визард“, учествовали су 18. априла на тематском сусрету за студенте у просторијама Шумарског факултета. Како би студентима приближиле место и значај шумарске струке у заштити природе студентима су стручни сарадници Наташа Панић и Биљана Крстески представили области рада и ингеренције Завода у заштити природе, са акцентом на спектру делатности и активности које шумарски и пејзажни инжењери обављају у овом домену. Излагање је код студената изазвало велико интересовање указујући им могућности професионалног ангажовања и у области очувања шумских комплекса кроз програме управљања природним добрима и одрживог коришћења њихових недрвних производа. За све присутне студенте Завод је припремио пригодан материјал: постере Дрвеће Србије и Егзоте Србије, сет брошура „Из шумске ризнице о заштићеним резерватима букве и оморике“ и Личну карту Завода.

Како би се сагледали сви аспекти професије истакнута је потреба сарадње факултета и институција и организација које се баве праксом, установљавањем програма као што су: стручна пракса и волонтерски рад имајући у виду њихов значај за маркирање професионалног пута.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.