Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

У сусрет обележавању Међународног дана биодиверзитета

У периоду од 14. до 17. маја у просторијама Завода одржане су презентације и радионице за студенте Фармацеутског и Факултета безбедности, и ученике Средње геолошке и хидрометеролошке школе „Милутин Миланковић“ из Београда, у циљу њиховог упознавања са активностима и ситемом заштите природе у Србији са аспекта којим се њихове образовне установе баве природом.

У том циљу за 170 студената IV године Фармацеутског факултета 14. и 16. маја стручни сарадник Завода мр Верица Стојановић одржала је презентацију на тему „Заштита биљних врста и њихових станишта у Србији“, док је ученицима IV разреда Средње геолошке и хидрометеролошке школе „Милутин Миланковић“, током обиласка изложбене поставке „Заштита природе“, помоћник директора др Душан Мијовић,представио експонате из геолошке збирке и значај заштите гео диверзитета и објеката геонаслеђа.

Крајем недеље 17. маја Завод су посетили и студенти Факултета безбедности као део програма реализације стручне праксе. Овом приликом стручњаци Завода презентовали су теме: Делатност Завода (Наташа Панић), Активности представника Завода у националној групи за израду стратегије управљања ризицима у природи (Слађана Шкобић), Заштита природе (Маја Радосављевић), Заштита природе и израда планске документације као правила уређења и грађења у простору еколошке мреже “ (Драган Цвијић) и Шума као природни ресурс и методе управљања ризицима (Биљана Крстески).

Заједничка порука одржаних предавања и презентација јесте потреба одговорног и рационалног односа према природи и њеним ресурсима, као најбољи увод у предстојеће активности поводом обележавања Међународног дана биодиверзитета.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.