Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Сачувајмо богатство живог света

Завод за заштиту природе Србије се и ове године придружио у бројним активностима на обележавању Међународног дана биодиверзитета.

На овај датум, 22. мај, којег су установиле Уједињене нације широм света се организују акције како би се најшира светска јавност упозорила на значај и неопходност заустављања смањења биолошке разноврсности. Заштите природе је фактор очувања биодиверзитета.

„Стављањем подручја под заштиту омогућава се спровођење мера за заштиту и обнављање станишта ретких и угрожених врста, што је предуслов њиховог опстанка у природи“, рекао је директор Александар Драгишић поводом Међународног дана биодиверзитета. „Завод врши истраживања биодиверзитета и праћење стања популација појединих ретких и угрожених врста, у оквиру и за потребе стављања подручја под заштиту, као што су, например, актуелна истраживања Сувобора, Жељина, Рудника, Мале Врбице, Јовачких језера код Владичиног Хана, форланда у Београду, итд. Ту су и пројекти праћења стања популација у циљу спровођења мера заштите: вишегодишња истраживања станишта божура у Србији где су поред познатих локација, откривена и нека нова до сада непозната налазишта косовског и степског божура; проучавање и заштита јединственог станишта дивље орхидеје на општини Палилула, Београд; истраживање популације рибе мргуде, а ове године започињу се истраживања реке Трешњице, притоке Дрине, у циљу заштите и очувања плодишта младице; акциони план за очување лешинара и других птица грабљивица који подразумева вишегодишње активности на успостављању и одржавању хранилишта на више локација у Србији; истраживање популација чигре и других врста птица на подручју Дрине и Мораве; спроведена истраживања популација птица и слепих мишева у Националном парку Ђердап; поновно насељавање дивокозе на погодна станишта (у оквиру њеног историјског ареала ) у Србији, као и други пројекти у циљу заштите врста, навео је директор Завода Александар Драгишић.

С обзиром да је тема овогодишњег обележавања овог значајног еко-датума је ВОДА И БИОДИВЕРЗИТЕТ, стручњаци Завода су на примеру одређених врста указали на значај очувања водених станишта, као и очувања врста чији је опстанак везан за оваква станишта.

У Србији су вилински коњици релативно добро истражени, а констатовано је. Тако, например, присуство вилиног коњица у Србији са 66 врста што је око 50% целокупне европске фауне, као индикатор стања у воденим екосистемима, указује на релативну очуваност станишта ових врста и представља одличну основу за процену стања, праћење и адекватну заштиту, како самих врста, тако и њихових станишта, истакла је Александра Затезало, ентомолог Завода

Очување влажних станишта је изузетно компликован процес, како са еколошког аспекта, тако и са социо-економског. Многи су интереси усмерени на влажна подручја. Поготово се то односи на реке које се као велики линеарни објекти сустичу са бројним захтевима људске заједнице. На примеру птица Дунава, Мораве, Дрине и неких мањих река могу се сагледати комплексност заштите и очувања ових подручја, а у циљу тражења изводљивих решења, рекао је Горан Секулић, орнитолог Завода.

Многе врсте птица својим су начином живота везане за водена станишта. Гњурци, патке, гуске, чапље, чигре, галебови и многи други се гнезде, хране и одмарају на таквим стаништима

Драматично уништавање водених станишта у виду исушивања, загађења, пренамене површина, преграђивања, измене природне динамике и других утицаја, условило је смањење популација многих врста птица везаних за водена станишта. Упркос многим националним и међународним иницијативама, стање популација многих врста је и даље критично. С друге стране, птице су предуго на овој планети да би се олако предале, па има и оних врста које опстају. Без обзира на то колико успешно врсте успевају да пронађу одговоре на интензивне и нагле промене у животној средини и да консолидују своје популације, неопходна им је наша помоћ, констатовано је на скупу поводом обележавања Међународног дана биодиверзитета.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.