Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Седми Екофорум „заштићена природна добра Београда“

У просторијама Завода за заштиту природе Србије, 28 маја, одржан је VII Екофорум „Заштићена природна добра Београда“ у организацији НВО Београдска еко асоцијација на тему „Одрживи и еко туризам заштићених подручја Београда“

Рад скупа отворио је др Срђан Белиј, државни секретар Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања, истакавши вредности и потенцијале заштићених природна добара на територији града Београда за развој еко туризма и могућности за покретање програма гео туризма (обилазак и упознавање геоморфолошких феномена). Док је народни посланик Скупштине Србије Иван Карић указао на значај сарадње и укљученост свих сектора (НВО, владине организације, привреда и др) у процес доношења законских аката у области заштите животне средине и природе.

Презентације „Екотуристички потенцијали заштићених подручја на простору РС“ (Данијела Цветковић, Факултет за примењену екологију Футура) и „Одрживи туризам – концепти и модели“ (Слађана Ђорђевић, Факултет за примењену екологију Футура) представљале су окосницу тематских дискусија.

Учесници скупа, односно представници управљача природних добара у граду, НВО сектора и институција које се баве заштитом природе, закључили су да град Београд има реалних претпоставки да буде препознат и као дестинација еко туризма имајући у виду да је град очуваних природних простора, са преко 30 заштићених подручја која су станишта бројних ретких врста.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.