Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Одржан научностручни скуп „Отворени дани биодиверзитета“

Трећи по реду научностручни скуп „Отворени дани биодиверзитета“, одржан је 7. јуна 2013, у знаку подршке очувању биодиверзитета и његовом одрживом коришћењу као значајном природном ресурсу.

Скуп „Отворени дани биодиверзитета“ организовао је Институт „Тамиш“ Панчево у сарадњи са Институтом за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“, Националном Асоцијацијом за развој органске производње „Serbia Organica“, и уз подршку Секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине, Секретаријата за пољопривреду село и рурални развој града Панчева, Секретаријата за заштиту животне средине Града Панчева, Месне заједнице „Долово“ и Desellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Један од учесника скупа био је и представник Завода, мр Слађана Шкобић, инж. агрономије.

Како је већ било предвиђено програмом, у оквиру скупа је представљена колекција лековитог биља, развој агро-еколошке политике на примеру СРП „Делиблатска пешчара“, и електзронско издање зборника реферата „Органска производња и биодиверзиет 2“, као и теренски обилазак органске фарме „Војнов“ из Долова.

Представљајући колекцију лековитог биља Института за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“, др Владимир Филиповић је указао на значај опстанка природних станишта биљних лековитих врста и њиховог организованог плантажног гајења. Јединствена колекција лековитог биља на нашим просторима представљена је као напор Института, односно др Радосава Јевђовића, који је кроз свој вишегодишњи теренски рад сакупљао ретке и значајне биљне врсте формирајући колекцију и старајући се о њеном одржавању.

На путу за насеље Долово и обилазак органске фарме „Воинов“, учесници скупа обишли су споменике природе, два стабла белог јасена стара око 250 годинс, са чијим природним вредностима их је упознао мр Ђорђе Лукач.

Организатор је учеснике скупа упознао са лековитим и самониклим воћним врстама пешчара, односно „Делиблатске пешчаре“ током непосредног обиласка терена. подручја, Том приликом су др Радосав Јевђовић и др Милица Фотирић указали на посебност и значај заступљених врста пешчара на овом простору.

На терену је изложен и план Развоја агро-еколошког програма за Србију на примеру Сецијалног резервата природе „Делибатске пешчаре“ рађен од стране IUCN, Avalon, Institute European Environmental Policy, а затим су учесници обишли органску фарму „Воинов“ чије је примарни акценат гајење органске пшенице који је зашао у другу годину производње.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.